12 ตุลาคม 2565 “วราวุธ”ถก คกก.อนุรักษ์หวังทำท่องเที่ยวชีวภาพสู่การปฏิบัติยั่งยืน

ที่มา : https://www.nationtv.tv/news/social/378889197

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2565 นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ (กอช.)
ครั้งที่ 1/2565

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบในหลักการต่อ (ร่าง) กรอบท่าทีเจรจาของประเทศไทยสำหรับ
การประชุม และ (ร่าง) องค์ประกอบคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 15 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ช่วงที่ 2 (CBD COP 15 Part 2) ณ นครมอนทรีออล ประเทศแคนาดา รวมถึงเห็นชอบทะเบียนรายการสถานภาพสัตว์มีกระดูกสันหลัง สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง และคู่มือชนิดพันธุ์ต่างถิ่น
ที่รุกรานของประเทศไทย