ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร
รองเลขาธิการ


ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief of Information Technology – CIO)

Skip to content