Taking too long? Close loading screen.
LOADING...

รายงานสถานการณ์ประจำวัน วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๐

รายงานสถานการณ์ประจำวัน วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๐

By |เมษายน 9th, 2017|รายงานสถานการณ์ประจำวัน|ปิดความเห็น บน รายงานสถานการณ์ประจำวัน วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๐

9 เมษายน 2560 “ฝนหลวง” เร่งช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยแล้งจังหวัดสระแก้วตามมาตรการอย่างเร่งด่วน

วันที่ 8 เมษายน 2560 เวลา 12.00 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดเผยว่า พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความห่วงใยพี่น้องเกษตรกรและประชาชน หลังลงพื้นที่ประสบภัยในพื้นที่ อำเภออรัญประเทศ อำเภอโคกสูง และ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว เพื่อตรวจเยี่ยมและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน และได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง เร่งให้ความช่วยเหลือตามมาตรการต่างๆ เพื่อรองรับการใช้ที่ดินให้เหมาะสมตามหลักการ Agri map นายสุรสีห์ กล่าวเพิ่มเติมว่า จากสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง และได้ปฏิบัติการฝนหลวงตามมาตรการที่ได้รับมอบหมายเพื่อบรรเทาภัยให้กับเกษตรกร ขณะนี้ได้ปรับแผนการปฏิบัติการโดยจะย้ายหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดจันทบุรีมาอยู่ที่จังหวัดสระแก้วตั้งแต่ วันที่ 20 เมษายน 2560 เพื่อสนับสนุนน้ำทางการเกษตรและอุปโภคบริโภค ซึ่งที่ผ่านมามีการปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่ภาคตะวันออก เพื่อช่วยเหลือพื้นที่ทางการเกษตร สวนผลไม้ มีการประสานงานกับกรมชลประทาน ในการเติมน้ำในเขื่อนที่มีปริมาณน้อยเป็นการเพิ่มน้ำต้นทุนภาคอุตสาหกรรม โดยขึ้นปฏิบัติการไปแล้วจำนวน 34 เที่ยวบิน ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว สามารถช่วยบรรเทาภัยแล้งไปได้ในระดับหนึ่ง จากการปฏิบัติการฝนหลวงเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560 หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกจังหวัดจันทบุรี [...]

By |เมษายน 9th, 2017|ข่าวสิ่งแวดล้อม|ปิดความเห็น บน 9 เมษายน 2560 “ฝนหลวง” เร่งช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยแล้งจังหวัดสระแก้วตามมาตรการอย่างเร่งด่วน

9 เมษายน 2560 วางปะการังเทียม เกาะไข่ อ.ปะทิว จ.ชุมพร เป็นพื้นที่สาธิต ฟื้นฟูทรัพยากรประมงยั่งยืน

วานนี้ (8 เม.ย.60) คณะอาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.)นำโดย ผศ.พยอม รัตนมณี อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หัวหน้างานวิจัยปะการังเทียมฟื้นฟูชายฝั่ง โดยความเห็นชอบจากผู้นำชุมชน นายชลิต ชุมเกษียร นายกเทศบาล ต.ชุมโค นายสมศักดิ์ เพชรคีรี ผู้ใหญ่บ้าน ม.6 นายสุริยันต์ สัจจวิโส ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ม.5 และ นายโสพจน์ ธรรมรักษา ผู้ใหญ่บ้าน ม.1 ต.ชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพร ได้นำปะการังเทียม จำนวน 555 แท่ง ไปวางบริเวณ เกาะไข่ ห่างจากฝั่งประมาณ 4 กิโลเมตร ตามโครงการ ฟื้นฟูทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืน ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ผศ.พยอม รัตนมณี กล่าวว่า จุดที่วางปะการังในครั้งนี้ ได้ทำการสำรวจแล้ว เป็นพื้นที่เหมาะสม คือระดับน้ำลึกประมาณ 18 [...]

By |เมษายน 9th, 2017|ข่าวสิ่งแวดล้อม|ปิดความเห็น บน 9 เมษายน 2560 วางปะการังเทียม เกาะไข่ อ.ปะทิว จ.ชุมพร เป็นพื้นที่สาธิต ฟื้นฟูทรัพยากรประมงยั่งยืน

9 เมษายน 2560 “กรมป่าไม้”เร่งสอบที่ดินโครงการลุ่มน้ำเข็กถูกนายทุนฮุบสร้างรีสอร์ท

ชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ สั่งตรวจสอบที่ดินกว่า 1.2 แสนไร่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ที่ให้กองทัพภาค 3 นำไปจัดสรรภายใต้โครงการพัฒนาลุ่มน้ำเข็ก อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ หากพบชาวบ้านซื้อขายเปลี่ยนมือเอาผิดทันที กรณีนายศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน โพสต์ข้อความผ่านเฟชบุ๊กภาพถ่ายทางอากาศบริเวณเขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ระบุว่าพบมีรีสอร์ทตั้งอยู่บนที่ดินที่จัดให้กับราษฎรอาสาทำกินเพื่อทำการเกษตรและมีนายทุนเข้ามาซื้อโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย แต่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถดำเนินคดีกับผู้ประกอบการที่กระทำผิดได้ วันนี้(9เม.ย.2560) นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า จากการตรวจสอบของกรมป่าไม้พบว่าในช่วงปี 2554 - 2559มีสิ่งก่อสร้างทั้งรีสอร์ท บ้านพักตากอากาศรวม 400 แห่ง ได้ดำเนินคดีไปแล้ว 64 แห่ง ส่วนรีสอร์ทที่อยู่ในโซเชียลอยู่ในพื้นที่โครงการพัฒนาลุ่มน้ำเข็ก แปลงที่ 2 ขณะนี้คณะทำงานสำรวจพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่กองทัพภาค 3 ขอใช้ประโยชน์ท้องที่อำเภอเขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ กำลังดำเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงการถือครองที่ดินดังกล่าว ส่วนการจะใช้มาตรา 44 ต้องขึ้นอยู่กับสภาวการณ์และลักษณะพื้นที่ที่แต่ละแห่งมีความแตกต่างกัน เช่น พื้นที่ภูทับเบิกเป็นพื้นที่ป่าไม้ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 เมื่อพบการกระทำผิดไม่สามารถรื้อถอนได้ต้องนำเรื่องสู่กระบวนการฟ้องทางแพ่งเพื่อขับไล่ ประกอบกับ ผู้กระทำผิดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งศาลที่ให้จำเลยและบริวารออกจากพื้นที่ ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์และความเป็นอยู่ของราษฎรทั้งทางตรงและทางอ้อม จึงจำเป็นต้องกำหนดมาตรการเร่งด่วนในการระงับ ปราบปราม [...]

By |เมษายน 9th, 2017|ข่าวสิ่งแวดล้อม|ปิดความเห็น บน 9 เมษายน 2560 “กรมป่าไม้”เร่งสอบที่ดินโครงการลุ่มน้ำเข็กถูกนายทุนฮุบสร้างรีสอร์ท
X