ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ สำนักงานเลขานุการกรม สผ.

ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ สำนักงานเลขานุการกรม สผ.

เอกสารแนบ ขึ้นบัญชีผู้ผ่า...

กลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ปริญญาตรี) จำนวน ๑ อัตรา

กลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ปริญญาตรี) จำนวน ๑ อัตรา

เอกสารแนบ กลุ่มงานแผนงานแ...

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการสอบสัมภาษณ์ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการสอบสัมภาษณ์ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม

เอกสารแนบ รายชื่อผู้มีสิท...

รับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ประจำกลุ่มงานจัดการสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม (วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 ตำแหน่ง)

รับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ประจำกลุ่มงานจัดการสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม (วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 ตำแหน่ง)

เอกสารแนบ รับสมัครเจ้าหน้...