ประกาศราคากลาง จ้างเช่ารถยนต์ในต่างประเทศ พร้อมคนขับ เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับการประชุม Climate Action Summit 2019 และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง จ้างเช่ารถยนต์ในต่างประเทศ พร้อมคนขับ เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับการประชุม Climate Action Summit 2019 และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ ประกาศราคากลาง ...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดพิมพ์เอกสารแผ่นพับ “ผลสำเร็จจากการดำเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ ๑” โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดพิมพ์เอกสารแผ่นพับ “ผลสำเร็จจากการดำเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ ๑” โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ ประกาศผู้ชนะการ...

ประกาศราคากลาง งานจ้างจัดพิมพ์เอกสารแผ่นพับ “ผลสำเร็จจากการดำเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ ๑”

ประกาศราคากลาง งานจ้างจัดพิมพ์เอกสารแผ่นพับ “ผลสำเร็จจากการดำเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ ๑”

เอกสารแนบ ประกาศราคากลาง ...

ข้อกำหนดการจ้างจัดพิมพ์เอกสารแผนพับ “ผลสำเร็จการดำเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะต้นทาง ชุดที่ ๑”

ข้อกำหนดการจ้างจัดพิมพ์เอกสารแผนพับ “ผลสำเร็จการดำเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะต้นทาง ชุดที่ ๑”

เอกสารแนบ ข้อกำหนดการจ้าง...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่ “ผลสำเร็จจากการสนับสนุนของกองทุนสิ่งแวดล้อม” โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่ “ผลสำเร็จจากการสนับสนุนของกองทุนสิ่งแวดล้อม” โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ ประกาศผู้ชนะการ...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตแผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตแผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ ประกาศผู้ชนะการ...