10 ตุลาคม 2562 ฟอสซิลแรกของฉลามโบราณพบในประเทศโมร็อกโก

10 ตุลาคม 2562 ฟอสซิลแรกของฉลามโบราณพบในประเทศโมร็อกโก

ที่มา: https://www.thairath.co.th/news/foreign/1678858

เมื่อเร็วๆนี้ ทีมนักวิจัยนานาชาติได้รายงานลงวารสารของราชสมาคมกรุงลอนดอนฉบับบี (Proceedings of the Royal Society B) ถึงการค้นพบซากดึกดำบรรพ์ หรือฟอสซิล (fossil) โครงกระดูกชิ้นแรกของฉลามโบราณที่ชื่อโฟโบดัส (Phoebodus) ในเทือกเขาแอตลาสตอนล่างของประเทศโมร็อกโก โดยได้อธิบายเปรียบเทียบกับฟอสซิลดังกล่าวกับฉลามและปลายุคใหม่ ก่อนหน้านี้มีการค้นพบฟัน 3 ซี่ของโฟโบดัสที่สูญพันธุ์ไปในยุคต้นคาร์บอนิเฟอรัส แต่ฟอสซิลโครงกระดูกที่พบใหม่มีสภาพสมบูรณ์ ระบุว่ามีอายุประมาณ 370 ล้านปี ซึ่งการพบซากฟอสซิลฉลามในเขตเทือกเขาของประเทศโมร็อกโกก็เนื่องจากครั้งหนึ่งที่แห่งนี้เคยเป็นแอ่งน้ำทะเลตื้น นอกจากนี้นักวิจัยยังพบกะโหลกและชิ้นส่วนของโฟโบดัสอีกหลายสายพันธุ์ในพื้นที่เดียวกัน และในการศึกษาฟอสซิลที่พบใหม่ นักวิจัยเผยว่าเมื่อฉลามตัวนี้ยังมีชีวิต มันมีรูปร่างผอมยาวเกือบเหมือนปลาไหล กะโหลกแบน กรามยาว แต่ก็มีความคล้ายคลึงกับฉลามยุคปัจจุบัน นักวิจัยนำเสนอว่าความคล้ายคลึงกันระหว่างฉลามโบราณกับฉลามยุคใหม่ อาจจุดประเด็นคิดบางอย่างแก่นักวิจัยเกี่ยวกับวิธีที่โฟโบดัสล่าเหยื่อ.