ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20190930-win-cleaning-service63