พิธีลงนามส่งมอบรับงานในหน้าที่ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระหว่าง  ดร.วิจารย์ สิมาฉายา กับ นายจตุพร บุรุษพัฒน์

พิธีลงนามส่งมอบรับงานในหน้าที่ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระหว่าง ดร.วิจารย์ สิมาฉายา กับ นายจตุพร บุรุษพัฒน์

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ได้เข้าร่วมงานพิธีลงนามส่งมอบรับงานในหน้าที่ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระหว่าง ดร.วิจารย์ สิมาฉายาปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กับ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งมี ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์ และ ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช และผู้บริหารระดับสูง หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการนี้ ได้มีการมอบดอกไม้และกล่าวคำอำลาให้แด่ ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องในโอกาสวันเกษียณอายุราชการ
เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๒๐๒ อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม