การประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนการงดใช้ถุงพลาสติก

การประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนการงดใช้ถุงพลาสติก

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนการงดใช้ถุงพลาสติก โดยมี ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมให้การต้อนรับ

ในการนี้ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบนโยบายการดำเนินงานด้านการขับเคลื่อนการดำเนินงาน แนวทางความร่วมมือในการงดใช้ถุงพลาสติก ทั้งนี้ มีผู้แทนภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานในสังกัด ทส. เข้าร่วมประชุมดังกล่าว เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ ชั้น ๓ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

จัดทำและเผยแพร่โดย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม