กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ (กลช.) เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ (วุฒิปริญญาโท จำนวน ๑ ตำแหน่ง) ประจำ กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์

20190902-recruit-biodiversity