ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดการประชุมวิชาการ สผ. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20190618-win-vichakarn62