ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการการจัดกิจกรรมรณรงค์ขอรับการสนับสนุนในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการมรดกโลก วาระปี พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20190617-win-1133