pdficon ประกาศสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม

20170420-recruit-1