นายสมชัย มาเสถียร ผตร.ทส.พร้อมคณะมาตรวจเยี่ยม สผ. โดยมีนางรวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการ สผ.ให้การต้อนรับ และบรรยายสรุป ภารกิจ และผลการดำเนินงานของ สผ. ซึ่งมี ผอ.สวล.ผอ.กวผ.ผอ.กทส.เลขานุการกรม และ รก.ผอ.กพส. รวมทั้งเจ้าหน้าที่ สผ.ร่วมให้การต้อนรับและรับฟังการบรรยาย เมื่อวันอังคารที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๒๐๑ สผ.

20170404-news-1b

20170404-news-1d

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ / สำนักงานเลขานุการกรม