ศูนย์ข่าวเชียงใหม่ – หมอกควันไฟป่าหนาทึบคลุมทั่วทั้งเมืองเชียงใหม่ บดบังดอยสุเทพล่องหน ขณะที่ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศยังไม่เกินค่ามาตรฐาน แต่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น แนะประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงหลีกเลี่ยงการออกทำกิจกรรมนอกตัวอาคาร หากจำเป็นต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยป้องกัน ส่วนผู้ป่วยเรื้อรังและมีโรคประจำตัวควรเตรียมยาไว้ให้พร้อม

รายงานจากจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า สภาพตัวเมืองเชียงใหม่วันนี้ (20 มี.ค. 60) ตลอดทั้งวันถูกปกคลุมด้วยหมอกควันไฟป่าหนาทึบอย่างชัดเจน จนไม่สามารถไม่เห็นยอดดอยสุเทพได้ตามปกติ และมีแนวโน้มสะสมตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจังหวัดเชียงใหม่ ของกรมควบคุมมลพิษ วันนี้ (20 มี.ค.) พบว่าคุณภาพอากาศเมืองเชียงใหม่ยังอยู่ระดับปานกลาง ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM10 และดัชนีคุณภาพอากาศ เฉลี่ยในรอบ 24 ชั่วโมง ณ เวลา 09.00 น.อยู่ในระดับที่ไม่เกินค่ามาตรฐาน 120 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร และ 100 ตามลำดับ

โดยที่สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ วัดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM10 ได้ 96 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร และวัดค่าดัชนีคุณภาพอากาศ ได้ 85 ส่วนที่สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM10 ได้ 80 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร และวัดค่าดัชนีคุณภาพอากาศ ได้ 75

ต่อมาในเวลา 15.00 น.พบว่า ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศที่สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ วัดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM10 ได้ 118 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร และวัดค่าดัชนีคุณภาพอากาศ ได้ 103 ส่วนที่สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วัดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM10 ได้ 97 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร และวัดค่าดัชนีคุณภาพอากาศ ได้ 86

จากผลการตรวจวัดดังกล่าวพบว่า ค่าดัชนีคุณภาพอากาศที่สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่เริ่มสูงเกินค่ามาตรฐาน และอยู่ในระดับที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพแล้ว นอกจากนี้ ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กก็เพิ่มสูงขึ้นจนเกือบจะเท่าค่ามาตรฐานแล้ว

ทั้งนี้ ในกรณีที่สถานการณ์หมอกควันไฟป่ามีความรุนแรง ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการให้ข้อแนะนำการปฏิบัติตัวสำหรับประชาชนว่าควรหลีกเลี่ยงการออกทำกิจกรรมนอกตัวอาคาร หากจำเป็นให้สวมใส่หน้ากากอนามัยป้องกัน โดยประชาชนกลุ่มเสี่ยง ทั้งเด็ก คนชรา คนท้อง ผู้ป่วยโรคเรื้อรังและมีโรคประจำตัว ให้ดูแลรักษาสุขภาพตัวเองให้ดีมากเป็นพิเศษเพราะมีความอ่อนไหวมากกว่าคนปกติ โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคเรื้อรังให้เตรียมยารักษาโรคประจำตัวไว้ให้พร้อมด้วย เนื่องจากสถานการณ์หมอกควันและมลพิษอากาศอาจจะทำให้อาการการเจ็บป่วยมีการกำเริบรุนแรงได้

ที่มา:   http://manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9600000028439