เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พล.อ.จีระศักดิ์ ชมประสพ ประธานคณะอนุกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางบก ในคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้เดินทางมาที่ อ.กุยบุรี เพื่อตรวจเยี่ยม และรับฟังแนวทางการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าที่ประสบผลสำเร็จ การดำเนินการตามโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าบริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่ากุยบุรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่ ต.หาดขาม โดยมีนายอำเภอกุยบุรี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติกุยบุรี หัวหน้าโครงการพระราชดำริฯ เสนอข้อมูล จากนั้น คณะดังกล่าวได้สำรวจเส้นทางและบริเวณที่มีการตัดไม้จันทน์หอมยืนต้นตายจำนวน 12 ต้น เพื่อจัดสร้างพระโกศ ทรงพระบรมศพเหนือพระจิตกาธานบนพระเมรุมาศ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พล.อ.จีระศักดิ์กล่าวว่า จากการสำรวจสภาพพื้นที่ภายในอุทยานแห่งชาติป่ากุยบุรี ซึ่งมีช้างป่ากว่า 250 ตัวอาศัยอยู่ในธรรมชาติ รวมทั้งสัตว์ป่าหายาก เพื่อรับทราบข้อมูลปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในการปฏิบัติงาน และหาแนวทางช่วยเหลือสนับสนุนการทำงานของฝ่ายปกครองอำเภอกุยบุรี อุทยานแห่งชาติกุยบุรี กรมป่าไม้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยคณะอนุกรรมาธิการพอใจการทำงานของทุกภาคส่วน หลังจากจัดการปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างเป็นพื้นที่ต้นแบบในการทำงานให้กับพื้นที่อื่นๆ ได้ดีมาก มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างส่วนราชการทุกฝ่ายตัวแทนองค์กรพัฒนาเอกชนและประชาชนในพื้นที่

ที่มา:  http://www.matichon.co.th/news/501386