วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.30 น. พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทส. เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์และเครือข่ายสังคมออนไลน์ พร้อมมอบนโยบายให้กับผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้ทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ของ หน่วยงานสังกัด ทส. โดยมีนายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์ รองเลขาธิการ สผ. เข้าร่วมรับฟังการมอบนโยบาย ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

20170203-news-1b

20170203-news-1c

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ / สำนักงานเลขานุการกรม