escort pendik kartal escort Jigolo Arayan Bayanlar pendik escort porno hikayeleri jigolo
porno film izle
seks
สรุปสาระสำคัญการประชุมอนุสัญญาไซเตส วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2556 Hilights CITES for Thursday 14, March 2013 -

เกาะติด CITES CoP16

เรื่องราวที่น่าสนใจจากประชุมสมัยสามัญภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ ครั้งที่ 16 (The 16th Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna - CITES)

  • Home
    Home This is where you can find all the blog posts throughout the site.
  • Archives
    Archives Contains a list of blog posts that were created previously.

สรุปสาระสำคัญการประชุมอนุสัญญาไซเตส วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2556 Hilights CITES for Thursday 14, March 2013

Posted on

สรุปสาระสำคัญการประชุมอนุสัญญาไซเตส วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2556
Hilights CITES for Thursday 14,  March 2013


ในการประชุมคณะรวม สมัชชาภาคีอนุสัญญาไซเตส สมัยที่ 16 (COP 16) ทบทวนข้อเสนอเพื่อขอแก้ไขทะเบียนแนบท้ายได้เสร็จสมบูรณ์ ผู้แทนประเทศญี่ปุ่น สนับสนุนโดย แกมเบียและอินเดีย เสนอญัตติให้เปิดหารือเรื่อง ฉลามหูขาว (oceanic whitetip shark) อีก ผู้แทนประเทศโคลอมเบีย สนับสนุนโดย เซเนกัล ด้านการเปิดหารืออีก ผู้แทนประเทศโคลอมเบียและเมกซิโก อ้างกฎของระเบียบวิธีการ (Rules of Procudure) ว่าจะต้องมีเหตุผลที่เหมาะสม ในที่สุดที่ประชุมได้ออกเสียงลับ ปรากฎว่า 44 เสียงเห็นด้วย 93 ไม่เห็นด้วยและ 4 งดออกเสียง ดังนั้นสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ จึงรับรองข้อเสนอที่จัดฉลามหูขาวไว้ในทะเบียนแนบท้าย 2

เช่นเดียวกัน ข้อเสนอเรื่องฉลามหัวค้อน (Hammerhead shark) ได้รับการเห็นชอบ แม้ว่าจะมีผู้ขอเปิดหารืออีก แต่ด้วยการออกเสียงลับ 40 เสียงเห็นด้วย 96 ไม่เห็นด้วย และ 6 งดออกเสียง ทำให้ไม่มีการเจรจาต่อรองอีก

นอกจากนั้นสมัชชาภาคีอนุสัญญาไซเตส ได้รับรองข้อเสนอให้ ฉลามเพอร์บีเคิล (porbeagle shark) ขึ้นทะเบียนแนบท้าย 2 ด้วย

ประเทศอัฟริกาใต้ เสนอตัวเป็นเจ้าภาพ สมัชชาภาคีอนุสัญญาไซเตสในการประชุมสมัยที่ 17 (COP 17) ในปี 2016 แล้วเสนอวิดีทัศน์เกี่ยวกับประเทศ ผู้เข้าร่วมประชุมรับข้อเสนอโดยแสดงความยินดี

ในพิธีปิดการประชุม ประธานสมัชชาภาคีอนุสัญญาไซเตส สมัยที่ 16 (COP 16) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุม ผู้แทนภาคีประเทศต่าง ๆ องค์การระหว่างประเทศ และ องค์กรพัฒนาเอกชน ต่างกล่าวถ้อยแถลง ในบรรดานี้ ผู้แทนประเทศคองโก ประกาศแผนที่จะดำเนินความพยายามหยุดยั้งการใช้ประโยชน์ลิงใหญ่อย่างผิดกฎหมาย

สุดท้าย นาย John Scanlon เลขาธิการอนุสัญญาไซเตสได้กล่าวชื่นชมผู้เข้าร่วมประชุมที่สามารถหารือเอกสารการประชุม 161 ฉบับ สิ้นสุดภายในเวลา 9 วัน และยกยอสปิริตของการยอมรับนับถือกันในห้องประชุม ตลอดจนแสดงความยินดีที่ได้เสนอหลายชนิดพันธุ์เข้าไปในการควบคุมของอนุสัญญาไซเตสได้สำเร็จ

การประชุมยุติลงเมื่อ 16.30 นาฬิกา

อ่านรายละเอียดได้ที่ http://www.iisd.ca/cites/cop16/14mar.html


เรียบเรียงโดย สิริกุล บรรพพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

0

Comments