porno

ข่าวสิ่งแวดล้อม

โดย: แนวหน้า
วันที่ 22 เมษายน 2557
ที่มา :http://www.naewna.com
 
               นางสมเจตน์  พรหมสุนทร ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จ.สุพรรณบุรี กล่าวว่า จ.สุพรรณบุรี ประสบปัญหาภัยขาดแคลนน้ำตั้งแต่เดือน ม.ค. ที่ผ่านมา เนื่องจากสภาพภูมิประเทศของ จ.สุพรรณบุรี มีลักษณะเป็นท้องกระทะ ช่วงฤดูฝนน้ำจะท่วมนาน พอถึงช่วงแล้งจะประสบปัญหาภัยแล้งอย่างหนัก แม้จะมีการเตรียมพร้อมในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้วก็ตาม โดยนำแนวทางการแก้ไขที่ปีที่ผ่านมาปรับใช้ในปีนี้  แต่ยังไม่ถึงขั้นขาดแคลนน้ำเพื่อการบริโภค และปีนี้ค่อนข้างรุนแรง เนื่องจากปริมาณน้ำในเขื่อนต่าง ๆ มีปริมาณไม่มาก ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีมีแม่น้ำสายหลัก ได้แก่ แม่น้ำท่าจีน และแม่น้ำคลองมะขามเฒ่า  ซึ่งรับน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยา แต่ขณะนี้แม่น้ำเจ้าพระยาปล่อยน้ำในปริมาณน้อยมาก ต่างจากปีที่ผ่านมา อาจจะทำให้มีปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูกข้าว 
               สำหรับการวางมาตรการช่วยเหลือประชาชนในเบื้องต้นสำนักชลประทานที่ 12  ผันน้ำจาก จ.ชัยนาท ให้เข้าคลองมะขามเฒ่าเพิ่มมากขึ้น แต่ระยะทางน้ำที่จะไหลมาถึงนั้นต้องใช้เวลา พอเริ่มเข้าเขตสุพรรณบุรีน้ำที่ไหลมาก็แห้งน้ำมาไม่ถึง อ.ดอนเจดีย์ เพราะประชาชนที่อยู่ต้นน้ำได้สูบน้ำเก็บไว้
               อย่างไรก็ตาม องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) สุพรรณบุรี ได้นำเครื่องสูบน้ำ รถน้ำไปช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน และขอความร่วมมือชาวจังหวัดสุพรรณบุรี ช่วยกันประหยัดน้ำเพื่อการเกษตร และเพื่อการอุปโภคบริโภคซึ่ง จะช่วยให้มีน้ำใช้ได้ตลอดทั้งปี 
 
 
โดย: แนวหน้า
วันที่ 22 เมษายน 2557
ที่มา :http://www.naewna.com
  
               นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า จ.เลย และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)  ได้ติดตามตรวจสอบสภาวะอากาศกับกรมอุตุนิยมวิทยา ซึ่งคาดว่า วันที่  20 – 23 เม.ย. 2557 ลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ บริเวณประเทศไทยตอนบน มีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงเพิ่มขึ้น และวันที่  24 – 26 เม.ย. 2557 บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก จะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกในบางพื้นที่
               ดังนั้นเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาวาตภัย และอันตรายที่อาจเกิดจาก พายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกในพื้นที่ สร้างความเสียหายแก่ชีวิต ทรัพย์สินของประชาชน จึงขอให้หน่วยงานสถานีวิทยุกระจายเสียงใน จ.เลย ช่วยประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้ประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงภัยทราบเกี่ยวกับภัยอันจะเกิดจากพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตก โดยให้เตรียมการป้องกันและระมัดระวังอันตรายอันเกิดจากภัยธรรมชาติ ในระยะวันที่ 20 – 26 เม.ย. 2557 หากเกิดสาธารณภัยเกิดขึ้นในพื้นที่ให้แจ้งขอรับความช่วยเหลือเบื้องต้นกับหน่วยงานท้องถิ่น อำเภอในพื้นที่ หรือแจ้งที่จังหวัด สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย  โทร 042-811871 
 
โดย: แนวหน้า
วันที่ 22 เมษายน 2557
ที่มา :http://www.naewna.com/
 
 
               21  ก.พ.57 จากสภาพอากาศร้อนอบอ้าวหน้าแล้ง  ทำให้ผู้ประกอบการปางช้างบริการนักท่องเที่ยว  ตำบลหนองทะเล อำเภอเมือง จ.กระบี่ ต้องเฝ้าดูแลช้างในปางอย่างใกล้ชิด เพื่อไม่ให้ช้างเครียดและตกมัน โดย ควาญช้างต้องช่วยฉีดน้ำเพื่อคลายร้อน นำช้างไปแช่น้ำในลำธาร และให้อาหาร ต้นสับปะรด ต้นกล้วย ใบปาล์ม ผลไม้ อย่างน้อยวันละ ไม่ต่ำกว่า 400 กิโลกรัม ต่อตัว หากช้างตัวไหนมีอาการเครียด จะตกมันต้องแยกออกจากกลุ่ม ป้องกันอันตรายอาจทำร้ายนักท่องเที่ยวได้ เนื่องจากปีที่ผ่านมา มีช้าง ในปางช้างแห่งหนึ่ง ในอำเภอเมืองกระบี่ มีอาการเครียด ควาญช้างควบคุมไม่ได้ ทำให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติพลลัดตกจากหลังช้างเสียชีวิต 1 ราย
               นายพงศักดิ์ คงแก้ว เจ้าของปางช้างโนสซี่ ปากเกอร์ ต.หนองทะเล จ.กระบี่ กล่าว่า ช่วงหน้าร้อนทุกปี ตนจะให้ช้างให้บริการนักท่องเที่ยวน้อยลง เพราะเกรงว่าจะทำให้ช้างมีอาการเครียด จากเดิมที่เคยให้ออกบริการวันละ 2-3 เที่ยว อาจจะลดลงเหลือวันละ1 เที่ยว นอกจากนี้ จะคอยเฝ้าสังเกต ว่าตัวไหนบ้างที่เริ่ม มีอาการผิดปกติ ก็จะให้หยุด และพาไปแช่น้ำในลำธาร ซึ่งเมื่อช่วงหน้าร้อน 2 ปีก่อน ช้างในปางของตนมีอาการตกมันด้วย แต่ไม่มีใครได้รับอันตราย เพราะจับแยกไปอยู่ต่างหาก เพื่อไม่ให้พบปะผู้คน ยิ่งช่วงนี้กระบี่มีอากาศร้อนอบอ้าวฝนทิ้งช่วงมากว่า 3 เดือนแบบนี้ยิ่งต้องเฝ้าระวังช้างเป็นพิเศษ
 
โดย: เดลินิวส์
วันที่ 22 เมษายน 2557
ที่มา :http://www.dailynews.co.th/
 
 
               ไฟป่าที่ลามเข้ามาเข้าไปในเขตเมืองวัลปาไรโซ เขตเมืองเก่าที่เป็นมรดกโลกของชิลีเมื่อวันที่ 12 เม.ย.ที่ผ่านมา คร่าชีวิตผู้คนไป 15 ศพนั้น เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงไหม้ไว้ได้หมดแล้ว
               สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงซันติอาโกประเทศชิลี เมื่อวันที่ 22เม.ย.ว่าสำนักงานป่าไม้แห่งชาติแจ้งว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงยังเฝ้าสังเกตจุดที่เกิดเพลิงไหม้หลังไฟป่าลุกลามเข้ามาในเขตเมืองวัลปาไรโซเมืองเก่าที่เป็นมรดกโลกของชิลีเพราะเกรงว่าจะเกิดเพลิงไหม้ขึ้นมาอีกครั้งแต่นายริคาร์โด บราโวผู้ว่าการเมืองวัลปาไรโซเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้หมดแล้ว
               ไฟป่าที่เผาผลาญบ้านเมืองไป2,900หลังคาเรือนถือเป็นหนึ่งในไฟป่าที่เลวร้ายที่สุดในเมืองวัลปาไรโซเมืองมรดกโลกขององค์การยูเนสโกเพราะมีชื่อเสียงว่ามีบ้านเรือนสีสันต่างๆปลูกบนเขาและรถกระเช้าเคเบิ้ลคาร์หลังไฟป่าปะทุขึ้นมาเมื่อวันที่12เม.ย.ที่ผ่านมาในเขตชานเมืองก่อนที่จะลุกลามเข้าไปในเขตเมืองส่งผลกระทบต่อย่านที่อยู่อาศัยของผู้ยากไร้ในเมืองมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย15ศพ ประชาชน1,000คนต้องอพยพเข้าไปอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราว
 
โดย: เดลินิวส์
วันที่ 22 เมษายน 2557
ที่มา :http://www.dailynews.co.th/
 
               ปัจจุบันชาวไร่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนิยมปลูกข้าวไร่ หมุนเวียนกับพืชไร่หลากชนิด เช่น อ้อย มันสำปะหลัง ข้าวโพด สับปะรด เพื่อใช้เป็นพืชหมุนเวียนบำรุงดิน เนื่องจากได้ประโยชน์ 2 ชั้นคือ ช่วยปรับสภาพหน้าดิน
               ปัจจุบันชาวไร่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนิยมปลูกข้าวไร่ หมุนเวียนกับพืชไร่หลากชนิด เช่น อ้อย  มันสำปะหลัง ข้าวโพด สับปะรด เพื่อใช้เป็นพืชหมุนเวียนบำรุงดิน เนื่องจากได้ประโยชน์ 2 ชั้นคือ ช่วยปรับสภาพหน้าดิน และสามารถเก็บเกี่ยวข้าวใช้บริโภคในครัวเรือนได้อีกด้วย ขณะที่ข้าวไร่พืชทางเลือกอีกชนิดหนึ่ง ยังไม่ปรากฏแน่ชัดว่าสามารถบำรุงดินได้ดีมีคุณภาพเทียบเท่ากับปอเทือง และถั่ว เหตุนี้จึงเป็นที่มาของผลงานวิจัยเรื่อง “บทบาทของข้าวไร่-พืชตระกูลถั่วต่อความอุดมสมบูรณ์ของดินและความยั่งยืนของระบบการปลูกอ้อย” โดย ดร.วรรณวิภา  แก้วประดิษฐ์ พลพินิจ ได้นำทีมนักวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทำการทดลองในพื้นที่ดินของเกษตรกรบ้านนาหว้า ตำบลบ้านแฮด  อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น
               รศ.ดร.กฤตพล สมมาตย์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการถ่ายทอดเทคโนโลยีมหา วิทยาลัยขอนแก่น  กล่าวว่า ผลงานวิจัยครั้งนี้ จึงถือเป็นมิติใหม่แห่งวงการนักวิจัยด้านเกษตร ในการค้นพบพืชทางเลือกอย่างเช่นข้าวไร่ ที่สามารถใช้เป็นพืชหมุนเวียน ฟื้นฟูดินได้เช่นเดียวกับพืชชนิดอื่น ๆ คาดว่างานวิจัยชิ้นนี้จะสามารถเพิ่มคุณประโยชน์ สร้างเศรษฐกิจ และทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรไทยดียิ่งขึ้น
               ดร.วรรณวิภา แก้วประดิษฐ์ พลพินิจ  กล่าวว่า งานวิจัยชิ้นนี้เกิดจากการสะท้อนปัญหาของเกษตรกรอย่างแท้จริง โดยการนำปัญหาของเกษตรกรมาต่อยอด เพื่อคลายความกังวลในเรื่องคุณภาพการบำรุงดินของข้าวไร่  ซึ่งยังไม่มีผลการวิจัยรองรับว่าสามารถปรับสภาพดินเพื่อพร้อมสำหรับการปลูกอ้อยได้ดี เช่นเดียวกับ ปอเทือง และถั่วเหลือง ดังนั้นเพื่อให้เกษตรกรมั่นใจในการปลูกข้าวไร่ พืชทางเลือกชนิดใหม่ นอกจากใช้บำรุงดินแล้วยังใช้ในการบริโภคในครัวเรือนได้ 
               จากการทดสอบดินในไร่อ้อยพบว่าดินก่อนการทดลองเป็นดินทรายและมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ มีอินทรียวัตถุในดินน้อย  ภายหลังการปลูกพืช 3 ชนิด ได้แก่ ปอเทือง ถั่วเหลือง และข้าวไร่ เปรียบเทียบกัน 3 แปลง พบว่าดินทั้ง 3 แปลงมีปริมาณอินทรียวัตถุสูงกว่าในดินก่อนการทดลอง โดยไม่แตกต่างกันในเชิงสถิติระหว่าง 3 กรรมวิธีดังกล่าว จากผลการทดลอง แม้การปลูกถั่วเหลืองจะส่งผลให้ดินมีอินทรียวัตถุในดินและหลังเก็บเกี่ยวอ้อยไม่แตกต่างจากการปลูกข้าวไร่ที่ได้รับปุ๋ยเคมี แต่การปลูกข้าวไร่ที่ได้รับปุ๋ยเคมีนั้นส่งผลให้ดินมีปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ และแคลเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ในดินเพิ่มสูงขึ้นมากกว่ากรรมวิธีการปลูกพืชหมุนเวียนชนิดอื่น ๆ ดังนั้นเกษตรกรจึงควรพิจารณาเลือกชนิดของพืชหมุนเวียนก่อนปลูกอ้อยในแง่ของผลตอบแทนทางเศรษฐกิจควบคู่กับความพร้อมทางแรงงานและต้นทุนในการปลูก ตลอดจนการดูแลรักษาพืชหมุนเวียนด้วย หากเกษตรกรไม่มีความพร้อม การปล่อยให้วัชพืชขึ้นคลุมแปลงนับเป็นอีกทางเลือกหนึ่งซึ่งส่งผลให้ดินมีอินทรียวัตถุในดินไม่แตกต่างจากการปลูกข้าวไร่และถั่วเหลือง  งานทดลองนี้จึงสรุปได้ว่าการปลูกข้าวไร่เป็นพืชนำก่อนปลูกอ้อยส่งผลให้อ้อยที่ปลูกตามมีผลผลิตที่สูงขึ้นมากกว่าการปลูกถั่วเหลือง และยังสามารถเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินได้
               โดยไม่แตกต่างกับการปลูกถั่วเหลืองอีกด้วย
               ผลงานวิจัยนี้ถือเป็นเครื่องที่ช่วยยืนยันว่าข้าวไร่เป็นพืชที่สามารถเพิ่มธาตุอาหารและความอุดมสมบูรณ์ของดิน และช่วยปรับปรุงโครงสร้างทางกายภาพของดินได้ดีไม่น้อยกว่าถั่วเหลืองและปอเทือง นอกจากนี้ข้าวไร่ยังถือเป็นพืชเศรษฐกิจทางเลือกที่น่าจับตามอง  เพราะนอกจากจะปลูกง่าย  ใช้น้ำน้อย  เหมาะต่อภูมิศาสตร์และภูมิอากาศที่ยากจะควบคุมของประเทศไทยแล้ว  คุณภาพของข้าวไร่บางสายพันธุ์ยังเทียบเท่ากับข้าวนาปีที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน จึงทำให้คนกลุ่มหนึ่งหันมาบริโภคข้าวไร่ที่มีคุณภาพไม่แตกต่างกัน ซ้ำยังมีราคาถูกกว่าอีกด้วย
               หากเกษตรกรท่านสนใจสามารถขอคำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับการปลูกพืชและปรับปรุงบำรุงดินติดต่อ ดร.วรรณวิภา  แก้วประดิษฐ์  พลพินิจ   08-3599-4341 ( อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน ) และคำปรึกษาเกี่ยวกับพันธุ์ข้าวไร่ สามารถติดต่อที่ ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน 08-1567-4364.
 
โดย: สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
วันที่ 22 เมษายน 2557
ที่มา :http://news.thaipbs.or.th
 
               ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเตรียมระดมกำลังเจ้าหน้าที่กว่า 300 คน เข้าดับไฟไหม้กลางบึงสีไฟ เนื่องจากยังมีไฟไหม้อย่างต่อเนื่อง จนส่งผลกระทบกับชาวบ้านเกือบ 1 เดือนแล้ว
               ไฟที่ยังคงลุกไหม้กลางบึงสีไฟ อ.เมือง จ.พิจิตร ทำให้เกิดกลุ่มควันไฟกระจายไปทั่วเมืองพิจิตร สร้างปัญหามลพิษทางอากาศให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง สาเหตุเกิดจากระดับน้ำลดลง ทำให้มีชาวบ้านเข้าไปบุกรุกเผาเพื่อจับปลา รวมทั้งเตรียมพื้นที่ทำนาบัวกลางบึง จนลุกลามควบคุมไม่ได้
               นายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเตรียมเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งหาแนวทางแก้ไข หากปล่อยไว้เกรงว่าชาวบ้านจะได้รับผลกระทบมากขึ้น เบื้องต้น จะระดมกำลังผู้เกี่ยวข้อง พร้อมชาวบ้านกว่า 300 คน เข้าไปดับอีกครั้ง ซึ่งก่อนหน้านี้เคยเข้าไปดับแล้วแต่ไม่สำเร็จ
               สำหรับไฟไหม้กลางบึงสีไฟครั้งนี้เกือบ 1 เดือนแล้ว มีพื้นที่ถูกไฟไหม้เสียหายไปแล้วกว่า 100 ไร่ จากทั้งหมดกว่า 5,000 ไร่
 
โดย: สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
วันที่ 22 เมษายน 2557
ที่มา :http://news.thaipbs.or.th
 
               ชาวบ้านในรัฐมหารัชตะในอินเดียแตกตื่นหลังเสือดาวบุกเข้าไปในชุมชน เจ้าหน้าที่คาดว่า การตัดไม้ทำลายป่าและบุกรุกพื้นที่ป่าของชาวบ้าน เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติของสัตว์ป่าลดลง
               ชาวบ้านในหมู่บ้านบัลลาร์เปอร์ ในรัฐมหารัชตะของอินเดีย ต่างอกสั่นขวัญแขวนและวิ่งหนีเอาตัวรอด เมื่อพบเสือดาวตัวใหญ่ หลบซ่อนอยู่บนหลังคาบ้านแห่งหนึ่ง ชาวบ้านช่วยกันไล่จับแต่ไม่สำเร็จ จนในที่สุดเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้สามารถจับเสือดาวได้สำเร็จ และนำไปปล่อยเข้าป่าตามเดิม เหตุการณ์นี้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ
               เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้เปิดเผยว่า การตัดไม้ทำลายป่าและบุกรุกพื้นที่ป่าของชาวบ้าน เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติของสัตว์ป่าลดลง จนพวกมันต้องออกมาหาอาหารนอกพื้นที่ป่า อย่างกรณีของเสือดาวตัวนี้เป็นต้น
 
โดย: สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
วันที่ 21 เมษายน 2557
ที่มา :http://news.thaipbs.or.th
 
               หลายหน่วยงานพื้นที่ภาคเหนือ เร่งช่วยเหลือผู้ประสบวาตวัย หลังเกิดพายุฤดูร้อนพัดถล่ม โดยเฉพาะ จ.ลำปาง บ้านเรือนเสียหายหลายร้อยหลัง
               ทหารค่ายสุรศักดิ์มนตรี เข้าซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชน ต.เมืองยาว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง ที่เสียหายจากเหตุพายุฤดูร้อนพัดถล่มเมื่อคืนที่ผ่านมา ทำให้มีบ้านเรือนใน 4 หมู่บ้าน เสียหายกว่า 260 หลัง ในจำนวนนี้ 6 หลัง ที่หลังคาบ้านถูกกระแสลมพัดเสียหายทั้งหมด
               ขณะที่เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตร อ.เถิน จ.ลำปาง ประสานให้ผู้ใหญ่บ้าน ทั้ง 8 ตำบล เร่งสำรวจความเสียหายจากพายุฝนที่เกิดขึ้น
               ที่ จ.พะเยา ชาวบ้าน ต.บ้านต๋อม อ.เมืองพะเยา เร่งซ่อมแซมบ้านพักที่ถูกพายุฤดูร้อนพัดถล่ม เสียหายเป็นครั้งที่สอง ในรอบสองสัปดาห์ เบื้องต้นพบว่ามีบ้านเสียหายกว่า 1,000 หลัง
               ส่วนที่ จ.พิจิตร เกิดพายุฤดูร้อนใน ต.คลองคะเชนทร์ อ.เมืองพิจิตร เมือคืน (20 เม.ย.57) ที่ผ่านมา ทำให้ต้นไม้ ป้ายโฆษณา หักโค่น และมีบ้านเรือนเสียหาย 15 หลัง สายไฟขาดทำให้กระแสไฟฟ้าขัดข้องหลายจุด
               ขณะที่ชาวนา จ.พิจิตร บางส่วนเร่งเก็บเกี่ยวข้าว เพื่อป้องกันความเสียหาย หลังกรมอุตุนิยมวิทยา ระบุว่าระยะนี้จะมีฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรง
 
โดย: สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
วันที่ 21 เมษายน 2557
ที่มา :http://news.thaipbs.or.th
 
               กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จ.มุกดาหาร ตรวจยึดไม้พะยูงกว่า 120 ท่อน ใกล้ริมฝั่งแม่น้ำโขง คาดไม้ทั้งหมดเตรียมส่งออกไปประเทศเพื่อนบ้าน
               ไม้พะยูงแปรรูป 120 ท่อน พร้อมรถกระบะ 2 คัน เป็นของกลางที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จ.มุกดาหาร และชุดเคลื่อนที่เร็ว จากกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี นำกำลังเข้าตรวจยึดไม้พะยูงทั้ง 5 จุด ภายในเขต ต.บางทรายใหญ่ อ.เมืองมุกดาหาร เมื่อกลางดึก (20 เม.ย.57) ที่ผ่านมา ขณะเข้าตรวจค้นภายในบ้านร้างไม่มีเลขที่ พบกลุ่มบุคคลประมาณ 3 คนเฝ้าเวรยามแต่เมื่อเห็นเจ้าหน้าที่ ทั้งหมดต่างวิ่งหลบหนี
               พ.อ.ยุทธนา ม่วงพูลสวาสดิ์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จ.มุกดาหาร ระบุไม้ที่ตรวจยึดส่วนใหญ่เป็นไม้ถูกลักลอบตัดใหม่ วางกระจายตามจุดต่างๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกจับกุม หมดคาดว่า กำลังจะเตรียมส่งออกไปขายยังประเทศเพื่อนบ้าน เนื่องจากจุดที่พบห่างจากริมฝั่งแม่น้ำโขงประมาณ 2 กิโลเมตร
 
โดย: สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
วันที่ 21 เมษายน 2557
ที่มา :http://news.thaipbs.or.th
 
               กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนในช่วงกลางสัปดาห์นี้ ขณะที่สภาพอากาศที่ร้อนจัด ส่งผลให้เกิดไฟป่ารุนแรงหลายพื้นที่
               เจ้าหน้าที่ระดมกำลัง และรถฉีดน้ำเข้าดับเพลิงที่ไหม้ป่าพรุ ด้านหลังศูนย์จักรกลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เนื่องจากโดยรอบมีบ้านเรือนประชาชนอยู่ประมาณ 40 ครัวเรือน เพลิงที่ลุกไหม้รุนแรง ส่งผลให้มีเถ้าถ่าน และควันไฟปกคลุมเป็นจำนวนมาก ทำให้ชาวบ้านต่างขนย้ายทรัพย์สินอพยพชั่วคราว ขณะที่พ่อค้าแม่ค้าไม่สามารถค้าขายได้ตามปกติ ขณะที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงยังคงประสบปัญหาจากการดับเพลิง เนื่องจากในพื้นที่เทศบาลนครศรีธรรมราชประสบภัยแล้ง ส่งผลให้น้ำประปาไหลอ่อนมานานกว่า 3 เดือนแล้ว เจ้าหน้าที่จึงต้องไปบรรทุกน้ำจากบ่อดินที่อยู่ไกลหลายกิโลเมตรมาฉีดสกัดป้องกันไม่ให้ลุกลามไปถึงบ้านเรือนประชาชน
               ส่วนที่ จ.พิจิตร เพลิงที่ลุกไหม้กลางบึงสีไฟกว่า 100 ไร่ ในเขต อ.เมือง เป็นครั้งที่ 2 ทำให้เกิดฝุ่นละออง และหมอกควันฟุ้งกระจายเป็นบริเวณกว้าง ส่งผลกระทบต่อชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในละแวกใกล้เคียงหลายตำบล อาทิ ต.ท่าหลวง ต.เมืองเก่า ต.คลองคะเชนทร์ ต.ในเมือง รวมทั้งโรงพยาบาล และโรงเรียน เจ้าหน้าที่ต้องเตือนให้ชาวบ้าน โดยเฉพาะผู้ที่มีอาการป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ และคนชราใส่หน้ากากป้องกันฝุ่นละออง รวมทั้งปิดประตูหน้าต่างให้มิดชิด เนื่องจากยังไม่สามารถดับเพลิงได้
               ขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยารายงานว่า ในช่วงวันที่ 24-26 เมษายนนี้ บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกในบางพื้นที่
 
Read More ...