porno, porno, porno izle, porno izle, porno izle

ข่าวสิ่งแวดล้อม

ที่มา : http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9590000012896

ตาก - จังหวัดตากและผู้แทนจากประเทศพม่าร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์กระตุ้นการงดเผาป่าเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันจากการเผาป่าในช่วงฤดูแล้ง
      
ที่ลานกิจกรรม หมู่บ้านวาเล่ย์เหนือ หมู่ที่ 3 ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ซึ่งเป็นชายแดนติดกับประเทศพม่า นายสุธา สายวณิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก และนายซอมู นายอำเภอจากอำเภอวาเล่ยใหม่ จังหวัดเมียวดี ประเทศพม่า ได้เดินทางมาร่วมกันเปิดงานรณรงค์ไม่เผาป่าเพื่อลดปัญหาหมอกควันจากการเผาป่าประจำปี 2559
      
โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนและชาวบ้านทั้งคนไทยและคนจากประเทศพม่า กว่า 1,000 คนมาเข้าร่วมกิจกรรม โดยภายในงานได้มีการจัดอบรมและสาธิตวิธีการดับไฟเบื้องต้นให้แก่ประชาชน

ตลอดจนการสาธิตการใช้อุปกรณ์ดับไฟป่าอย่างถูกต้องและถูกวิธีและปลอดภัย โดยปีนี้ทางจังหวัดตากได้มีการเพิ่มอาสาสายตรวจรถจักรยานสองล้อในภาคประชาชนมาเสริมการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแจ้งข่าวสารให้แก่ทางราชการในการเข้าไปดับไฟป่าได้อย่างทันท่วงที
      
นายสุธา สายวณิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก กล่าวว่า ทุกปีจังหวัดตากจะได้รับผลกระทบจากปัญหาหมอกควันจากไฟป่าเป็นประจำทุกปี โดยปีนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้นำท้องถิ่นและประชาชนจากประเทศพม่าและคนไทยตามแนวชายแดนซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าเขา ได้ให้ความสนใจเข้ามาร่วมกันป้องกันและจัดการรณรงค์แบบบูรณาการร่วมกัน เนื่องจากปัญหาหมอกควันจากไฟป่าเป็นปัญหาระดับประเทศส่งผลกระทบต่อคนทุกประเทศ
      
โดยปีนี้ถือว่าภาคประชาชนทั้งคนไทยและคนประเทศพม่าได้ตื่นตัวถึงปัญหาหมอกควันจากไฟป่า ได้ร่วมกันที่จะงดเผาป่าทุกชนิดในช่วง 60 วันอันตราย และขณะนี้ทางจังหวัดตากได้เตรียมกำลังพลและอุปกรณ์ที่ใช้ดับไฟป่าพร้อมออกปฏิบัติการได้ทันทีที่ได้รับแจ้งตลอด 24 ชั่วโมง

 

ที่มา : http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9590000012881

ดแผ่นดินไหววัดความรุนแรงได้ขนาด 4.6 ตามมาตราวัดริกเตอร์ ที่กรุงโตเกียว ของประเทศญี่ปุ่น และในพื้นที่ใกล้เคียง เมื่อเวลาประมาณ 07.41 น.วันนี้ (5 ก.พ.) ตามเวลาท้องถิ่น หรือตรงกับเวลาประมาณ 05.41 น. ที่ผ่านมา ตามเวลาในประเทศไทย แต่ทั้งนี้ ไม่มีประกาศเตือนภัยสึนามิ

 

ที่มา : https://www.thairath.co.th/content/572837
 

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย นพค.14 นำรถบรรทุกน้ำ อุปโภค บริโภค ออกแจกจ่ายให้บ้านเรือนประชาชนและวัดสระใหญ่ พื้นที่ อ.บ่อไร่ จ.ตราด หลังเริ่มมีการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค พร้อมทั้งตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ความร่วมมือของทหารช่าง 3 ประเทศ สัญลักษณ์ทางความร่วมมือกันในการฝึกคอบร้าโกลด์ 2016

เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 59 พลตรีชิติสรรค์ สุขเกษตร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา พร้อมด้วย พ.อ.กฤษฏิ์ชัย จำนงค์เนียร ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 14 สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ทำการแจกจ่ายน้ำอุปโภคและบริโภคให้กับบ้านเรือนประชาชนและวัดสระใหญ่ ในพื้นที่หมู่ 2 ตำบลนนทรีย์ อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด หลังจากที่สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ดังกล่าว เริ่มประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภค บริโภคในครัวเรือน ซึ่งทางหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 14 ที่เป็นหน่วยทหารพัฒนาและรับผิดชอบพื้นที่ดังกล่าวก็เริ่มมีการจัดรถบรรทุกน้ำและกำลังพลออกแจกจ่ายน้ำในระยะเริ่มแรกแล้ว พร้อมทั้งมีการประสานไปยังผู้นำหมู่บ้านทุกพื้นที่ หากมีพื้นที่ไหนประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือมาได้ทันทีที่หมายเลข 039-591019 ตลอด 24 ชั่วโมง

จากนั้น พลตรีชิติสรรค์ สุขเกษตร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา พร้อมด้วย พ.อ.กฤษฏิ์ชัย จำนงค์เนียร ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 14 สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย และคณะได้เดินทางไปตรวจสอบความคืบหน้าในการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ที่โรงเรียนบ้านสระใหญ่ หมู่ 2 ตำบลนนทรีย์

โดยการก่อสร้างอาคารดังกล่าวเป็นสัญลักษณ์ทางความร่วมมือกันในการฝึกคอบร้าโกลด์ 2016 ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทหารช่าง 3 ประเทศ ประกอบด้วย กองช่างทหารบกมาเลเซีย จำนวน 5 นาย กองพันทหารช่างนาวิกโยธินสหรัฐฯ ที่ 3 จำนวน 10 นาย และหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 14 จำนวน 20 นาย รวมทั้งสิ้น 40 นาย มาร่วมในการก่อสร้าง โดยมีกำหนดเสร็จพร้อมส่งมอบอาคารดังกล่าวในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 นี้ เพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการร่วมฝึกคอบร้าโกลด์ 2016 ที่ประเทศไทย.


 

 

ที่มา : http://news.thaipbs.or.th/content/7759

คลองมะขามเฒ่า-อู่ทอง นับเป็นคลองสายหลักในภาคกลางที่มีปัญหาการแย่งน้ำทำการเกษตรมาตั้งแต่ปี 2558 คลองสายนี้เปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงคนจังหวัดชัยนาท อ่างทอง สุพรรณบุรี ระยะทางยาว 107 กิโลเมตร

เป็นครั้งแรกในรอบ 3 เดือนที่น้ำส่งมาถึง อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี หลักกิโลเมตรที่ 54 ดังนั้นบรเวณ คลอง 8 ถึง คลอง 11 จะยังมีน้ำแต่ตั้งแต่คลอง 12 ถึง คลอง 26 หรือท้ายคลองช่วงนี้จะไม่มีน้ำโดยการประปาส่วนภูมิภาคดอนเจดีย์ที่ต้องการใช้น้ำก็จะอยู่ประมาณคลอง 16 และ 17 แม้กรมชลประทานเจ้าหน้าที่ฝ่ายควบมั่นคงควบคุมใบ้มาตรการเข้มจากเบาไปหาหนัก ยึดถอดสายพรานสูบน้ำ แต่ก็ยังมีการสูบน้ำตลอดคลองเป็นระยะ

ขณะที่เวลา 16.00 น. ของวันนี้ เสียงเครื่องสูบน้ำกว่า 20 เครื่องของเกษตรกร ต.หนองสะเดา อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี ก็เปิดเดินเครื่องพร้อมกันหลังจากที่กรมชลประทานขอให้เกษตรกรชะลอการสูบน้ำเป็นเวลา 2 วัน เพื่อให้น้ำส่งไปถึงประปาส่วนภูมิภาคหน่วยบริการดอนเจดีย์ที่อยู่ห่างออกไปกว่า 20 กิโลเมตร โดยเกษตรกรบอกว่าเจ้าหน้าที่ชลประทานอนุญาตให้กลับมาสูบน้ำได้แล้ว อย่างไรก็ตามเมื่อทีมข่าวสอบถามไปยังหัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ กลับได้รับคำยืนยันว่า ในระยะนี้ยังคงใช้มาตรการเข้มคือให้ชะลอการสูบน้ำเช่นเดิม แต่เนื่องจากน้ำต้นทุนไม่มีมาเติมและส่งมาไม่ถึงท้ายคลอง จังหวัดจึงตกลงให้สูบน้ำได้เพื่อลดความขัดแย้ง

ขณะนี้มีเครื่อสูบน้ำกว่า 100 เครื่องที่ติดตั้งรอสูบน้ำก่อนถึงประปาดอนเจดีย์ ผู้จัดการการประปาภูมิภาคยอมรับว่าหาก 2 วันที่ผ่านมาตลอดแนวคลองไม่มีการสูบน้ำ น้ำก็จะส่งมาถึงประปาเร็วขึ้น ซึ่งน้ำจะใช้ผลิตประปาได้เพียง 5 วัน เท่านั้น ทำให้ประปาต้องใช้น้ำบาดาลมาเสริม และนำน้ำจากการประปาสาขาอำเมืองสุพรรณมาช่วยก่อนขณะที่เดียวกันผู้ว่าราชการจังหวัด ได้ทำหนังสือไปกรมชลประทาน เพื่อยืดระยะเวลาปล่อยน้ำไปอีก 15 วัน เพื่อให้ประปาผ่านวิกฤตไปให้ได้
 

 

ที่มา : http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detail/TNEVN5902040010020

ชุดพยัคฆ์ไพร กรมป่าไม้ พร้อมด้วยชุดฉลามขาว ภาคตะวันออก กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สนธิกำลังร่วมกับทหารกองทัพเรือ โดยการนำของนายธีรัตน์ ธีระวุฒิพันธุ์ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายฝั่งและป่าชายเลน เรือเอกพิชัย เตชะ หัวหน้าชุดชุดประสานงานประจำพื้นที่อำเภอขลุง และกองทัพเรือที่ 9 หน่วยเฉพาะกินนาวิกโยธินจันทบุรี และนายเผชิญ อ่อนใจเอื้อ หัวหน้าชุดฉลามขาวภาคตะวันออก ร่วมปฏิบัติการทวงคืนผืนป่าชายเลนจันทุบรี เข้าตรวจสอบโฮมสเตย์แห่งหนึ่ง ที่ปลูกสร้างรุกป่าชายเลน ป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่ หมู่ที่ 4 ตำบลวันยาว อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี โดยพบว่า โฮมเสตย์ดังกล่าวชื่อ เพลินพุง โฮมเสตย์ โดยมีนางสมหญิง สัจธรรม เป็นเจ้าของ มีเนื้อที่โดยรวมประมาณ 23 ไร่เศษ ซึ่งจากการตรวจสอบวัดพิกัดพื้นที่ด้วยเครื่อง GPS ได้ปลูกสิ่งก่อสร้างทั้งอาคารที่พัก และนากุ้งรุกล้ำเข้าไปในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเลนปากน้ำเวฬุ ( เวน ) เนื้อที่ประมาณ 14 – 2 – 23 ไร่ และไม่มีเอกสารสิทธิ์ในการครอบครอง

นางสมหญิง เจ้าของสถานประกอบการดังกล่าว กล่าวว่าตนเองได้ซื้อพื้นที่ต่อมาจากคนเก่าแก่ที่ทำกินอยู่บริเวณนี้ โดยไม่ทราบว่าที่ดินที่ซื้อมานั้น อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ อีกทั้งพื้นที่ดังกล่าวอยู่ติดกับที่ดินของตัวเอง ที่มีโฉนดเอกสารสิทธิ์ครอบครองถูกต้อง

ขณะที่ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายฝั่งและป่าชายเลน เปิดเผยว่าจากการตรวจสอบพบว่า โฮมสเตย์ดังกล่าวปลูกสร้างรุกล้ำเข้าไปในพื้นที่ ป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งเป็นพื้นที่ในเขตป่าชายเลน ตามติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2543 และ 17 ตุลาคม 2543 ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2548 มาตรา 54 ซึ่งได้ประกาศห้ามให้ผู้ใด ก่อสร้าง แผ้วถาง หรือกระทำด้วยประการใดๆ อันเป็นการทำลายป่าหรือเข้ายึดถือ หรือครอบครองป่าเพื่อตนเอง หรือผู้อื่น เบื้องต้นจึงได้แจ้งข้อกล่าวหากระทำความผิด ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2548 มาตรา 72 จากนั้นได้เชิญผู้ครอบครองเข้าให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรขลุง เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย ส่วนการยื่นประกันตัวให้อยู่ในดุลพินิจของพนักงานสอบสวนเจ้าของคดี

 
Read More ...