porno, porno, porno izle, porno izle, porno izle

ข่าวสิ่งแวดล้อม

ที่มา : http://www.banmuang.co.th/news/economy/27998

การเดินทางในปัจจุบันนี้ การเร่งด่วนถือเป็นอีกปัจจัยที่ผู้ใช้รถใช้ถนนนั้นปรารถนา เนื่องจากเหตุผลของเรื่องเวลานั้นเอง การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ในสังกัดของกระทรวงคมนาคมถือเป็นอีกหน่วยงานที่มีบทบาทเป็นผู้ก่อสร้างโครงการทางด่วน รวมถึงการให้บริการกับประชาชน วันนี้ “บ้านเมือง”ขอนำเสนอโครงการของ กทพ.ออกสู่สาธารณะชน
 
นายอัยยณัฐ ถินอภัย ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เปิดเผยถึงแผนการดำเนินโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ว่า สำหรับโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ประกอบด้วย 1.การเปิดให้บริการทางพิเศษ คือ ทางพิเศษที่เปิดให้บริการแล้ว ทางพิเศษที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง และโครงการทางพิเศษในอนาคต 2.การแก้ไขปัญหาจราจรและการเพิ่มความปลอดภัยบนพิเศษ คือ การเปิดให้บริการทางพิเศษเพิ่มเติมการขยายเพิ่มช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษ การแก้ไขปัญหาระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติการส่งเสริมการใช้บัตร EASY PASS ด้วยการยกเลิกการเก็บค่าประกันบัตร การเพิ่มช่องทางอัตโนมัติในแต่ละด่าน 50% โดยการขยายเพิ่มช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษ เพื่อลดปัญหารถติดหน้าด่าน เช่น ด่านชลบุรี (ขาออก ทางด่วนบูรพาวิถี) ซึ่งอยู่ระหว่างการหาผู้รับจ้าง วงเงินประมาณ 40 ล้านบาท และด่านบางแก้ว, ด่านพระราม 9, ซึ่งอยู่ระหว่างออกแบบ ดำเนินโครงการศูนย์ตราจรอัจฉริยะ (ITS Center) การติดตั้งกล้องตรวจความเร็วรวมทั้งอุปกรณ์เพิ่มความปลอดภัยบนทางพิเศษ 3.การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม คือ การเปิดลานกีฬาโดยการทางพิเศษได้มอบพื้นที่เพื่อจัดทำเป็นลานกีฬาจำนวน 11 ไร่ โครงการปลูกป่า การมอบเงินสนับสนุนหน่วยงานต่างๆ โครงการมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนที่ขาดแคลน โครงการการจัดทัศนศึกษาแก่เยาวชน โครงการจักรยานใต้เขตทางพิเศษ โครงการจุดพักรถในเขตทางพิเศษ โครงการสวนสุขภาพ การรักษามาตรฐานระบบ ISO 9001:2008 และ ISO 14001:2004

นอกจากนี้ การแก้ไขปัญหาจราจรบนทางด่วน ซึ่งขณะนี้มีปริมาณรถจำนวนมากส่งผลกระทบให้เกิดความแอดอัด และติดขัดเป็นบางส่วนจนเกิดเป็นคอขวด เช่น บริเวณต่างระดับพญาไท โดยจะก่อสร้างเป็นทางยกระดับด้านบนเป็นลักษณะบายพาส ตั้งแต่บริเวณกระทรวงการคลัง ผ่านโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ไปจนถึงทางลงสีลม และทางลงบางโคล่งซึ่งจะแยกรถส่วนหนึ่งขึ้นไปใช้ด้านบนแทน อีกจุดคือ จากด่านบางจากข้ามต่างระดับท่าเรือ ผ่านทางลงพระราม 4 ไปลงสุขุมวิทและถนนเพชรบุรี โดยอยู่ระหว่างจัดทำแผนและค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม เพื่อว่าจ้างที่ปรึกษาภายในปี 2559 คาดว่าจะใช้เวลาศึกษาประมาณ 10-12 เดือน ทั้งนี้ การแก้ไขปัญหาดังกล่าวนั้น จะเป็นการช่วยระบายการจราจรที่มีปริมาณมากให้ขณะนี้ สำหรับปริมาณรถบนทางด่วนในปัจจุบันเฉลี่ย 1.8 ล้านคันต่อวัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีเฉลี่ยประมาณ 1.7 ล้านคันต่อวัน ซึ่งสถานการณ์ราคาน้ำมันที่ลดลงต่อเนื่อง ไม่ได้มีผลทำให้ปริมาณรถใช้ทางด่วนเพิ่มขึ้นมากนัก โดยคาดว่าผลประกอบการปี 2558 (ต.ค.57-ก.ย.58) จะดีกว่าปี 2557 ที่มีรายได้กว่า 15,000 ล้านบาท และมีกำไรกว่า 7,500 ล้านบาทแน่นอน ส่วนสมาชิกบัตร EASY PASS ในขณะนี้มีประมาณ 1.03 ล้านใบ โดยมีสัดส่วนในการใช้ต่อวันประมาณ 35% ของปริมาณรถที่ใช้ทางด่วนทั้งหมด 
 
สำหรับโครงการก่อสร้างทางด่วนในอนาคตนั้น มี 8 โครงการเร่งด่วนประกอบด้วย 1. โครงการทางด่วนสายพระราม3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกด้านตะวันตก ระยะทาง 16.92 กม. อยู่ระหว่างคัดเลือกที่ปรึกษาออกแบบรายละเอียด คาดว่าจะจ้างได้ในเดือน พ.ย. 58 ศึกษา 10 เดือน พร้อมกันนี้อยู่ระหว่างการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) 2.โครงการทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือ ตอน N1 N2 N3 ระยะทาง 42.3 กม. อยู่ระหว่างรอ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ศึกษาความเหมาะสมโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาลช่วงแคราย-ลำสาลี (บึงกุ่ม) ซึ่งอยู่ในแนวเดียวกับทางด่วน ตามมติคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) 3.โครงการทางด่วนสายบูรพาวิถี-พัทยา ระยะทาง 68 กม. อยู่ระหว่างการพิจารณา EIA 4.โครงการทางด่วนสายอุดรรัถยา-พระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 42 กม. โครงข่ายรองรับปริมาณจราจรจากทิศเหนือและตะวันตก ศึกษาความเหมาะสมเสร็จแล้วอยู่ระหว่างทบทวนรายงาน EIA 5.โครงการทางด่วนสายฉลองรัฐ-นครนายก-สระบุรี ระยะทาง 104.5 กม.อยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็น และ 6.โครงการทางด่วนสายกะทู้-ป่าตอง จ.ภูเก็ต ระยะทาง 3.98 กม. อยู่ระหว่างออกแบบรายละเอียด 7.โครงการทางด่วนใน จ.เชียงใหม่ อยู่ระหว่างศึกษา 8.โครงการทางด่วนใน จ.ขอนแก่น อยู่ระหว่างการศีกษา
  
อย่างไรก็ตาม การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ได้จัดประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 ในโครงการศึกษาความเหมาะสมของโครงการทางพิเศษสายฉลองรัช-นครนายก-สระบุรี สำหรับวัตถุประสงค์การประชุมสัมมนาในครั้งนี้เพื่อนำเสนอผลการศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ แนวสายทางที่เหมาะสมของโครงการทางพิเศษสายฉลองรัช-นครนายก-สระบุรี เป็นทางยกระดับ ขนาด 6 ช่องทาง เชื่อมต่อกับทางพิเศษฉลองรัชที่ด่านจตุโชติ บริเวณถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันออก (ถนนกาญจนาภิเษก) โดยแนวทางจะมุ่งไปทางทิศตะวันออกตัดผ่าน ถนนหทัยราษฎร์ ถนนนิมิตใหม่ขึ้นไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตัดผ่านถนนลำลูกกา บริเวณ กม.22-500 และตัดผ่านทางหลวงชนบท นย. 3001 ผ่านสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ ตัดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 305 (ถนนรังสิต-นครนายก) บริเวณ กม.59+800 แล้วขึ้นไปทางทิศเหนือ ตัดผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33 (ถนนสุวรรณศร) บริเวณ กม.116-000 ตัดข้ามและเลียบไปตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3222 เชื่อมกับทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง หมายเลข 6 (บางปะอิน-นครราชสีมา) สิ้นสุดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ (ถนนมิตรภาพ) ที่ กม.10-700 อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ระยะทางของแนวสายทางโครงการ ประมาณ 104.52 กิโลเมตร โดยมีทางขึ้น-ลง 9 แห่ง
  
ดร.ทวี นริสศิริกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ระบุถึงโครงการพัฒนาเส้นทางที่จะเอื้ออำนวยประโยชน์ด้านการคมนาคม ช่วยส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่และการท่องเที่ยวของจังหวัดนครนายก ปทุมธานี สระบุรีและจังหวัดใกล้เคียง
 
นายอัยยณัฐ ระบุด้วยว่าการศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การลงทุน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการอย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อให้การพัฒนาโครงการทางพิเศษสายฉลองรัช-นครนายก-สระบุรี ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อภาพรวม ทั้งในท้องถิ่นระหว่างเมือง และประเทศชาติ ทั้งด้านการคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ และการท่องเที่ยว
 
ที่มา : http://www.innnews.co.th/shownews/show?newscode=650176

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดงานสถาปนา ครบ 13 ปี มอบทุนสวัสดิการให้ทายาทเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่

วันนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดงานวันสถาปนากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครบรอบ 13 ปี ตั้งแต่เวลา 07.30 - 10.30 น. ที่บริเวณหน้าอาคารกรมควบคุมมลพิษ และห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช ชั้น 2 อาคารกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยได้รับเกียรติจาก พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งมีผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงฯ เข้าร่วม โดยในช่วงแรก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะทำพิธีสักการะพระพุทธสยัมภู นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการมอบทุนสวัสดิการของกระทรวงฯ ให้กับทายาทเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 8 ราย
 

ที่มา : http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/668365

ประชุมสภาสมัยวิสามัญลงมติเห็นชอบขอประทานบัตรโครงการเหมืองแร่โปแตช กลุ่มต้าน ยันให้ตัดตำบลไม่หนุนเหมืองรังวัดใหม่

หลังจากการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ของ 2 อบต. คือ อบต.นาม่วง และ สภา อบต.ห้วยสามพาด อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี เพื่อพิจารณาลงมติเห็นชอบขอประทานบัตรโครงการเหมืองแร่โปแตช จ.อุดรธานี เมื่อวันที่ 25 กันยายน ที่ผ่านมา โดยการประชุมเป็นไปตามขั้นตอน หลังมีการประชุมชี้แจงโครงการก่อสร้างเหมืองแร่โปแตซ จ.อุดรธานี ของ บ.เอเซียแปซิฟิคโปแตซ คอร์เปอเรชั่น จำกัด หรือ เอพีพีซี เมื่อวันที่ 15 กันยายน ที่ผ่านมา

โดยผลการลงมติ อบต.นาม่วง เห็นชอบ 13 เสียง ไม่เห็นชอบ 6 เสียง และงดออกเสียง 7 เสียง ที่ถือว่าเห็นชอบให้ขอประทานบัตรเหมืองแร่โปแตซ จ.อุดรธานี ส่วนที่ อบต.ห้วยสามพาด มีมติ เห็นชอบ 9 เสียง ไม่เห็นชอบ 12 เสียง งดออกเสียง 4 เสียง ซึ่งหลังการประชุมทั้ง อบต.นาม่วง และ อบต.ห้วยสามพาด ซึ่งทางอำเภอประจักษ์ศิลปาคม ได้ส่งรายงานผลการประชุมของทั้ง 2 อบต. ต่อไปยัง สนง.อุตสาหกรรม จ.อุดรธานี เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนแล้ว

ล่าสุด เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 4 ตุลาคม ที่ศาลากลางบ้าน บ้านโนนสมบูรณ์ ต.ห้วยสามพาด อ.ประจักษ์ศิลปาคม นางมณี บุญรอด แกนนำกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอุดรธานี พร้อมกลุ่มอนุรักษ์ฯ และชาวบ้านจาก ต.ห้วยสามพาด และ ต.นาม่วง กว่า 100 คน ได้เชิญ ส.อบต.ของ อบต.นาม่วง และ อบต.ห้วยสามพาด ที่ได้ลงมติไม่เห็นชอบ ให้ขอประทานบัตรเหมืองแร่โปแตช รวมทั้ง ส.อบต.นาม่วง ที่งดออกเสียง มาเลี้ยงอาหารกลางวัน เพื่อเป็นการขอบคุณ ที่ไม่ให้การสนับสนุนให้มีการก่อสร้างเหมืองในพื้นที่

โดยช่วงที่มีการรับประทานอาหารกลางวัน ตัวแทนชาวบ้าน ได้ผลัดกันพูดระบายความในใจ กับการก่อสร้างเหมืองโปแตข ที่ชาวบ้านต่อสู้มานานกว่า 14 ปี พร้อมห่วงว่าหากมีการก่อสร้างเหมืองฯ แล้ว ชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อน จะมีชีวิตความเป็นอยู่อย่างไร หลังจากนั้นทาง นางมณีฯ แกนนำกลุ่มอนุรักษ์ ร่วมกับชาวบ้านที่เป็นผู้สูงอายุ ได้ทำบายศรีสู่ขวัญ ผูกแขน ให้กับ ส.อบต.ของทั้ง 2 อบต.ที่มาร่วมงาน ท่ามกลางบรรยากาศที่ชื่นมื่น

นางมณี บุญรอด แกนนำกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอุดรธานี กล่าวว่า วันนี้ชาวบ้าน ต.ห้วยสามพาด และ ต.นาม่วง เลี้ยงขอบคุณ อบต. 2 ตำบล ที่ได้ลงมติไม่เห็นชอบให้ประทานบัตรเหมืองแร่โปแตช รวมถึงตัว ส.อบต.ที่งดออกเสียง เพื่อทำความเข้าใจกับเขา ที่ไม่เข้ากับฝ่ายใด ให้เข้าใจถึงพวกเราชาวบ้านที่จะได้รับความเดือดร้อนจากการสร้างเหมือง เพราะอาจทำให้ ส.อบต.ที่งดออกเสียง ได้อยู่ข้างชาวบ้านที่เดือดร้อน

“ถึงแม้ว่าจะมี 4 ตำบล คือ ต.โนนสูง ต.หนองขอนกว้าง ต.หนองไผ่ อ.เมือง และ ต.นาม่วง อ.ประจักษ์ศิลปาคม ที่มีมติให้สร้างเหมือง ซึ่งหากมีการให้สร้างเหมืองออกมา ก็ขอให้ตัด ต.ห้วยสามพาด ของเราออกไป และให้ทำการปักหมุดรังวัด ทำ อีไอเอ ใหม่ โดยตัดตำบลของออกจากแผนที่ก่อสร้างเหมือง นอกจากนี้จะรวบรวมหลักฐานต่าง ๆ ที่สามารถหาได้ เช่น การประชุมชี้แจงชาวบ้านในค่ายทหาร ที่ชาวบ้านที่รับผลกระทบโดยตรงไม่ได้เข้าร่วม ซึ่งต้องหาหลักฐานให้ได้มากที่สุด เพื่อยื่นประกอบคำฟ้อง ที่เราฟ้องศาลปกครองไปแล้ว ก่อนหน้านี้”นางมณีกล่าว

 

ที่มา : http://www.innnews.co.th/shownews/show?newscode=650221

ชาวสตูล เริ่มได้รับผลกระทบหายใจติดขัด จากปัญหาหมอกควันไฟป่าจากประเทศอินโดนิเซีย

สถานการณ์หมอกควันจากการเผาป่าบนเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย ขณะนี้ ชาว จ.สตูล เริ่มมีอาการหายใจอึดอัดหายใจลำบาก ขณะเดียวกัน หมอกควันหนาทึบ ส่งผลให้มีกลิ่นเหม็นไหม้และเน่าราวกับเกิดเหตุการณ์ใกล้บ้าน รวมถึงยากในการขับขี่การสัญจรไปมา ทัศนวิสัยไม่ดีทั้งบนบกและทางทะเล ชาวบ้านมีอาการวิตกและหวั่นเกรงว่า จะเกิดอาการสะสมในร่างกายและระบบหายใจ ล่าสุดนักเรียนโรงเรียนบ้านตันหยงกลิง อ.เมืองสตูล ต่างสวมใส่หน้ากากอนามัย เนื่องจากไม่สามารถใช้ชีวิตประจำวันปกติได้ ผลของการวัดสภาพอากาศของศูนย์ภูมิอากาศ ล่าสุด จ.สตูล ขณะนี้มีคุณภาพ 137 ไมโครกรัม ทางด้านป้องการบรรเทาสาธารณภัย จ.สตูล เตรียมหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เพื่อที่จะให้เป็นวาระของจังหวัด ในการที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าว

 

ที่มา : http://www.khaosod.co.th/view_newsonline.php?newsid=1443940843

เมื่อวันที่ 4 ต.ค. นายจเรศักดิ์ นันตวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) กรมป่าไม้ นำกำลังเจ้าหน้าที่สายตรวจปราบปรามว่า ด้วยการกระทำผิดกฏหมายว่าด้วยการป่าไม้ สายที่ 1 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) กำลังหน่วยป้องกันและรักษาป่าในพื้นที่ จังหวัดลำปาง ทั้งหมด กว่า 100 นายพร้อมด้วย กำนันตำบลแม่ถอด ผู้ใหญ่บ้านบ้านแม่เตี้ย เยาวชนและชาวบ้านในพื้นที่ บ้านแม่เตี้ย เดินเท้าเข้าตรวจสอบต้นจำปีหลวงคู่ หรือจำปีรัชนี ในพื้นที่ป่าหลังหมู่บ้านแม่เตี๊ย ต.แม่ถอด อ.เถิน จ.ลำปาง เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ปราบ โดยใช้เวาในการเดินข้าไปยังจุดที่ต้นจำปียืนต้นอยู่นั้น ประมาณ 3 ชั่วโมงระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร เนื่องจากเป็นเส้นทางที่ต้องเดินลัดเลาะไปกับลำห้วย สลับกับต้องขึ้นเขาสูงชัน จึงใช้เวลาในการเดินเท้าเข้าไปถึงจุดหมายหลายชั่วโมง

 เมื่อไปถึงพบไม้จำปีหลวงหรือจำปีรัชนี ยืนคู่กันสองต้น โดยต้นที่ใหญ่ที่สุดวัดเส้นรอบวงวัดได้ 8.60 เมตร มีความสูงหลายวสิบเมตร ส่วนอีกต้นที่เคียงคู่กันนั้น มีเส้นรอบวงที่ลดลั่นกันไป ซึ่งไม่เคยพบเห็นที่ไหนมีขนาดใหญ่เท่านี้มาก่อน คาดว่าเป็นต้นจำปีหลวงที่ใหญ่ที่สุดในโลก เนื่องจากว่าตามที่มีการศึกษาและบันทึกไว้โดยนักพฤกษศาสตรที่ผ่านมา พบแค่เส้นผ่าศูนย์กลางต้นไม้จำปีหลวงที่ ดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่ พบเส้นผ่าศูนย์กลางเพียง 1.50 เมตร แต่ต้นที่พบที่จ.ลำปาง มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า 2.60 เมตร ถือได้ว่าเป็นต้นจำปีหลวงที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยพบมา ซึ่งก็จะต้องหาวิธีอนุรักษ์และขยายพันธุ์ต่อไป
 
 พร้อมทั้งอาจจะเปิดเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ เนื่องจากว่าพบว่ามีต้นเฟิร์นเกาะตั้งแต่ลำต้นไปจนถึงยอดปลายของต้นจำปีหลวง ที่ไม่เคยพบมาก่อนในสภาพป่าแบบนี้ อีกทั้งพื้นที่ป่าแห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์มีต้นตะเคียนทอง ต้นไม้อื่นๆ หลากหลายชนิด เรียงรายเต็มฝืนป่า แต่ละต้นอายุหลายร้อยปีสูงตระง่านไปทั่ว ซึ่งจะได้เสนอทางส่วนกลางต่อไปว่าจะพิจารณาไปในรูปแบบไหน

 ด้านนายณภัทร สองเมือง ผู้ใหญ่บ้านบ้านแม่เตี๋ย กล่าวว่า ฝืนป่าท้ายหมู่บ้านแห่งนี้มีความสมบูรณ์อย่างมาก มีต้นไม้ขนาดใหญ่ เต็มผื้นที่ป่า ที่เป็นป่าชุมชุนของหมู่บ้าน ซึ่งเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ป่าหลากหลายชนิด รวมทั้งของป่าหลากหลายที่ชาวบ้านต่างใช้ในการดำรงชีวิตและหาเลี้ยงชีพ แต่การเข้าป่าจะต้องทำความเข้าใจ ไม่ให้มีการล่าสัตว์ป่าทั้งชนิด แต่ให้หาของป่าได้ เช่น เห็ด พืชผัก ที่มีอยู่ตามธรรมชาติเท่านั้น

 ส่วนการตัดไม้ทำลายป่านั้น สั่งห้ามอย่างเด็ดขาด แต่หากชาวบ้านคนไหนที่ยากจนและต้องการนำไม้มาซ่อมแซมบ้าน ก็จะมีการประชุมหารือและประสานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินการหาไม้มาทดแทนในการช่วยเหลือซ่อมแซม ส่วนต้นจำปีนั้นชาวบ้านเห็นมาแต่โบราณ แต่ไม่รู้ว่าเป็นต้นไม้ชนิดไหน เพียงแค่เห็นว่ามีความใหญ่โต ก็ร่วมใจกันอนุรักษ์รักษามาตั้งแต่นั้นมา กระทั่งหัวหน้าหน่วยป่าไม้ในพื้นที่เข้ามาตรวจสอบ และพบว่าเป็นต้นจำปีขนาดใหญ่ จึงได้เสนอเรื่องให้ทางส่วนที่เกี่ยวข้องมาสำรวจตรวจสอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป
 

 
Read More ...