maltepe escort kartal escort istanbul escort escort sisme manken
นายสันติ บุญประคับ เลขาธิการ สผ. สักการะศาลพระภูมิ เพื่อความเป็นสิริมงคล

             คณะผู้บริหาร พร้อมเจ้าหน้าที่ สผ. ให้การต้อนรับและประกอบพิธีสักการะศาลพระภูมิ เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสที่ นายสันติ บุญประคับ มารับตำแหน่ง เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร สผ. เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๕

alt


                                                                 จัดทำและเผยแพร่โดย
                                                        ฝ่ายช่วยอำนวยการนักบริหาร และงานประชาสัมพันธ์
                                                                 สำนักงานเลขานุการกรม