porno, porno, porno izle, porno izle, porno izle

ประกาศ รับสมัครงาน
 
สำนักติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม ประสงค์รับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงาน
การจัดทำวารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์ นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติ มีใจรักในงานเขียน มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี และใช้โปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆ ได้ดี
อัตราเงินเดือน 17,000 บาท

ผู้สนใจสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ สำนักติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม ชั้น 5 กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์
โทรศัพท์ 0 2265 6538 และ 0 2265 6500 ต่อ 6720 ติดต่อคุณนิลอุบล/รุจิรา
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 21-25 กันยายน 2558

 
 
 
 
Read More ...