porno, porno, porno izle, porno izle, porno izle

ข่าวสิ่งแวดล้อม

ที่มา : http://www.dailynews.co.th/Content/bangkok/308864/

alt
ผุดทางยกระดับสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา - ท่าจีนพร้อมถนนต่อเชื่อม ยาว 60 กม. ผ่าน 3 จังหวัดรองรับโครงข่ายระบบคมนาคม
 
เมื่อวันที่19มี.ค.58ที่โรงแรมพาร์ควิลเรจพระราม2 นายพิสิฐ ศรีวรานันท์วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษสำนักสำรวจออกแบบกรมทางหลวงชนบทเป็น ประธานจัดการประชุมแนะนำโครงการการออกแบบรายละเอียดและศึกษาผลกระทบสิ่งแว ล้อมเพื่อโครงข่ายทางสนับสนุนการเชื่อมต่อระบบขนส่งหลักของประเทศช่วง จังหวัดสมุทรสาคร-จังหวัดสมุทรปราการในการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้า พระยาบริเวณอำเภอพระสมุทรเจดีย์ทั้งนี้มีผู้เกี่ยวข้องกับโครงการเข้ารับฟัง สัมนาประกอบด้วยผู้แทนส่วนราชการ ผู้แทนเอกชนผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่นนักวิชาการ ผู้นำชุมชนชาวบ้านบางขุนเทียนเพื่อรับฟังแนะนำโครงการดังกล่าว
นายพิสิฐเผยว่าเนื่องจากปัจจุบันจราจรมีแนวโน้มที่เพิ่มมากขึ้นกระทรวง คมนาคมได้เล็งเห็นปัญหาดังกล่าวจึงได้กำหนดแผนเร่งการดำเนินการพัฒนาโครง ข่ายเชื่อมต่อระหว่างสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาให้ดีขึ้นเนื่องจากการออกสำรวจ บริเวณพื้นที่โครงการมี อุสาหกรรม บ้านเรือน ชุมชนสถานศึกษา เป็นจำนวนมากจึงมีการมอบหมายให้สำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร(สน ข.)เพื่อจัดการดำเนินการศึกษาและทำแผนแม่บทสะพานข้ามแม่น้ำจึงได้มีการเสนอ ให้มีการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณอำเภอพระสมุทรเจดีย์เพื่อเป็น แก้ไขปัญหาจราจรและรองรับปริมาณรถที่จะเพิ่มขึ้น
ด้านนายวินิจเจียรสดาวงศ์ผู้จัดการโครงการเผยว่าสำหรับโครงนี้จะเป็น ลักษณะทางยกระดับมี6ช่องการจราจรซึ่งประชาชนจะได้ใช้ประโยชน์มากที่สุด คือ1.เชื่อมต่อระบบขนส่งหลักช่วงจังหวัดสมุทรสาคร-จังหวัดสมุทรปราการในแนว ทิศใต้-ทิศตะวันออกที่จะสามารถลดต้นทุนในการขนส่งของภาคอุตสาหกรรมและ เกษตรกรรม2.ประชาชนสามารถเดินทางได้สะดวกโดยใช้สะพานเชื่อมต่อการเดินทาง ระหว่างสองฝั่งคือแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำท่าจีนทั้งนี้จากครอบเขตพื้นที่ โครงการจะครอบคลุมเขตบางขุนเทียนกทม.จังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งจะตัดผ่าน3จังหวัด5อำเภอ20ตำบลคือ1.พื้นที่จังหวัดสมุทรสาครอำเภอเมือง สมุทรสาคร ได้แก่ตำบลบางกระเจ้า,บางหญ้าแพรก,ท่าจีน,โคกขาม,พันท้ายนรสิงห์,บ้านบ่อ, โกรกกราก,ท่าฉลอม 2.พื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานครเขตบางขุนเทียน แขวงท่าข้าม3.พื้นที่จังหวัดสมุทรปราการอำเภอพระสมุทรเจดีย์ได้แก่ตำบลท้าย บ้าน,ท้ายบ้านใหม่,แพรกษา,แพรกษาใหม่,บางเมือง,เทพารักษ์และอำเภอบางพลีตำบล บางพลีใหญ่
นายวินิจกล่าวต่อว่าสำหรับแนวเส้นทางของโครงการมีระยะทางรวมทั้ง สิ้น60กม.โดยแบ่งได้เป็น3ช่วงคือ1.เริ่มจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข35กับทาง หลวงแผ่นดินหมายเลข3423ก่อนถึงทางแยกทางหลวงแผนดินหมายเลข3093ตัดกับทางหลวง หมายเลข35หลังจากนั้นจะเข้าแนวเส้นทางข้ามแม่น้ำท่าจีนบริเวณข้างป่าชายเลน ของศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่2 ระยะทางรวม14กม.2.แนว เส้นทางขนานกับคลองสรรพสามิตผ่านพื้นที่เขตบางขุนเทียนถึงอำเภอพระสมุทร เจดีย์จังหวัดสมุทรปราการรวมระบะทาง27กม.3.เริ่มจากจุดเชื่อมถนนประชา อุทิศ-วัดคู่สร้างและข้ามแม่น้ำเจ้าพระยายาวตลอดจนถึงถนนเทพารักษ์รวมระยะ ทาง19.5กม.
อย่างไรก็ตามหลังจากได้แนะนำโครงการการดังกล่าวให้แก่ชาวบ้านในเขต พื้นที่ทั้ง3จังหวัดที่เกี่ยวข้องกับโครงการครบทั้งหมดแล้วทางคณะที่ปรึกษา รวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อประมวลและทำการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อมเพื่อกำหนดแนวไปสำรวจและออกแบบรายละเอียดโครงการต่อไปซึ่งจะ พยายามให้กระบวนการทั้งหมดแล้วเสร็จภายในเดือนพ.ย59นี้
 

ที่มา : http://www.innnews.co.th/shownews/show?newscode=606462

เชียงรายปัญหาหมอกควันเริ่มคลี่คลาย หลังระดมดับไฟป่า ฉีดพ่นน้ำ พร้อมร้องขอทางการเมียนมาร์งดการเผา
จ.เชียงราย ยังคงประสบกับวิกฤตปัญหาหมอกควัน แต่เริ่มส่งสัญญาณดีขึ้น ภายหลังจากเจ้าหน้าที่ได้ระดมกำลังดับไฟป่าที่เกิดขึ้นบนภูเขา อ.แม่ฟ้าหลวง และจุดอื่น ๆ รวมทั้งมีการฉีดพ่นน้ำเพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศ ทั้ง 3 ช่วงเวลา ส่งผลให้ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กลดลงอย่างต่อเนื่อง

โดยเช้าวันนี้ อ.เมือง วัดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กได้ 260 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และที่ อ.แม่สาย วัดได้ 242 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ขณะเดียวกันทางการไทยได้ขอร้องให้ทางการเมียนมาร์งดการเผาบริเวณรอยต่อชายแดน หรือถ้าต้องการเผาก็ขอให้แจ้งล่วงหน้า เพื่อที่ทางการไทยจะได้ทำแนวกันไฟไม่ให้ลามข้ามเข้าฝั่งไทยได้

ทั้งนี้ ทางสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายได้ประกาศเตือนให้ประชาชนผู้ที่ต้องออกนอกบ้านสวมหน้ากากอนามัย และควรงดกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งในระยะนี้ด้วย
 

 
ที่มา : http://www.naewna.com/local/150048

นายชยพล ธิติศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในการประชุมเพื่อการแก้ปัญหาขยะที่กำลังล้นบ้านเมือง ของรัฐบาลปัจจุบัน ที่ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ โดยรัฐบาลเห็นชอบให้จัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายตามกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 ทาง จ.นครสวรรค์ จึงจัดให้มีการลงนามความร่วมมือการจัดการขยะมูลฝอยแบบรวมกลุ่มพื้นที่ ของจังหวัด โดยเชิญผู้นำในพื้นที่เข้าร่วมประชุม ได้แก่ นายอำเภอ นายกเทศมนตรี และนายก อบต. ทั้งหมดภายในจังหวัด
 โดยแบ่งกลุ่มความรับผิดชอบเป็น 5 กลุ่ม กลุ่ม 1 ให้เทศบาลนครนครสวรรค์ เป็นแกนหลัก ประกอบ อปท.ใน อ.เมืองนครสวรรค์ อ.เก้าเลี้ยว อ.บรรพตพิสัย อ.โกรกพระ กลุ่ม 2 ให้เทศบาลตำบลท่าตะโกเป็นแกนหลัก ประกอบด้วย อปท.ใน อ.ท่าตะโก อ.ไพศาลี อ.ตากฟ้า กลุ่มที่ 3 ให้เทศบาลเมืองตาคลี เป็นแกนหลัก ประกอบด้วย อปท.ใน อ.ตาคลี อ.พยุหะคีรี กลุ่มที่ 4 ให้เทศบาลเมืองชุมแสง เป็นแกนหลัก ประกอบด้วย อปท.ใน อ.ชุมแสง อ.หนองบัว กลุ่มที่ 5 ให้เทสบาลตำบลลาดยาว เป็นแกนหลัก ประกอบด้วย อปท.ใน อ.ลาดยาว อ.แม่วงก์ อ.แม่เปิน อ.ชุมตาบง
 
ที่มา : http://manager.co.th/South/ViewNews.aspx?NewsID=9580000032480

             นครศรีธรรมราช - ตุลาการศาลปกครองนครศรีธรรมราช นัดคู่ความบริษัทเหมืองแร่และชาวบ้าน อ.นบพิตำ ที่ได้รับผลกระทบในฐานะผู้ฟ้องคดีเข้าเผชิญสืบในพื้นที่ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากเหมืองแร่อีกครั้ง เพื่อพิจารณาคำร้องขอยกเลิกมาตรการคุ้มครองชั่วคราว
               เมื่อวันที่ 19 มี.ค.58 ผู้สื่อข่าวรายงานความขัดแย้งระหว่างผู้ประกอบการเหมืองแร่แบไรท์บนภูเขาใน ต.กรุงชิง อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช ยังคงทวีความตึงเครียดอย่างต่อเนื่อง หลังจากวานนี้ทนายความผู้รับมอบอำนาจจากบริษัทผู้ประกอบการเหมืองแร่ ได้ยื่นคำร้องต่อศาลปกครองนครศรีธรรมราช เพื่อขอให้ศาลยกเลิกมาตรการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราว ก่อนการพิพากษา ทำให้เหมืองต้องยุติการผลิตแร่แบไรท์ไว้ก่อน เป็นเวลา 10 เดือน ขณะที่ฝ่ายผู้ฟ้องคดีที่เป็นชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบจากความเสียหายด้านสิ่งแวดล้อม และพื้นที่ทำกิน ได้คัดค้านและร้องขอให้ศาลเข้าเผชิญสืบในพื้นที่ขัดแย้งอีกครั้ง
               ล่าสุดศาลปกครองนครศรีธรรมราช ยังไม่มีคำสั่งในคำร้อง และได้นัดเผชิญสืบในพื้นที่ขัดแย้งตามการร้องขอของผู้ฟ้องคดี โดยตุลาการศาลปกครองเจ้าของสำนวน ได้นัดคู่ความพร้อมกันที่ อบต.กรุงชิง ในวันที่ 7 เม.ย.58 ในเวลา 14.00 น. เพื่อเข้าเผชิญสืบในพื้นที่
               ขณะที่ พล.ต.ต.เกียรติพงศ์ ขาวสำอาง ผู้บังคับการตำรวจภูธรนครศรีธรรมราช ยอมรับว่ามีความกังวลถึงความขัดแย้งในพื้นที่ระหว่างฝ่ายเหมืองแร่ กับฝ่ายชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ โดยได้สั่งให้ชุดปฏิบัติการพิเศษขึ้นไปตั้งฐานปฏิบัติการในพื้นที่เพื่อสืบสวนและป้องกันเหตุความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นได้
 
ที่มา : http://www.thairath.co.th/content/487767

น.ส.ภาวิณี ปุณณกันต์ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า สส. ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสถานประกอบการในการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมประเภทโรงแรม (Green Hotel) หรือโรงแรมสีเขียว เพื่อส่งเสริมสถานประกอบการให้ใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีทำให้เกิดการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศอย่างยั่งยืน โดยในปี 2558 ตั้งเป้าเปิดรับสมัคร โรงแรมเข้าร่วมโครงการ 60 แห่ง ใน 6 จังหวัด คือ กรุงเทพฯ เชียงใหม่ เชียงราย ชลบุรี (พัทยา) ภูเก็ต และสุราษฎร์ธานี (เกาะสมุย)
 อธิบดี สส.กล่าวต่อว่า ขณะที่ผ่านมามีสถานประกอบการเข้าร่วม 84 แห่ง ในหลายจังหวัด อาทิ ระยอง นครราชสีมา อุดรธานี บุรีรัมย์ เป็นต้น ทั้งนี้ มีโรงแรมที่สมัครเข้ามาร่วมจำนวนมาก แต่ไม่ผ่านการรับรองสถานะความเป็นโรงแรมสีเขียวง่ายๆ เนื่องจากต้องผ่านการประเมินให้ผ่านหลักเกณฑ์ครอบคลุม 6 ประเด็นหลัก เช่น การบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การพัฒนาบุคลากร การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมกับท้องถิ่นและชุมชน เป็นต้น โดยโรงแรมที่ผ่านประเมินจะถูกส่งรายชื่อเข้าสู่ฐานข้อมูลสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของ ทส. เพื่อให้หน่วยงานของรัฐและผู้บริโภคใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเข้าไปใช้บริการจัดสัมมนา เข้าพัก หรือใช้บริการของโรงแรมต่อไป.
 
Read More ...