porno, porno, porno izle, porno izle, porno izle

ข่าวสิ่งแวดล้อม

ที่มา : http://www.thairath.co.th/content/519942

นายนิพนธ์ โชติบาล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เปิดเผยว่า ตามที่ได้เปิดรับแจ้งครอบครองงาช้างตาม พ.ร.บ.งาช้าง พ.ศ. 2558 ตั้งแต่วันที่ 22 ม.ค.-21 เม.ย.2558 ปรากฏว่ามีผู้มาแจ้งครอบครองงาช้าง รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 45,883 ราย โดยในจำนวนนี้ เป็นการแจ้งครอบครองผ่านช่องทางไปรษณีย์ ตู้ ปณ. 555 ปณศ. จตุจักร กรุงเทพฯ จำนวน 4,101 ราย ซึ่งที่ผ่านมาได้เปิดให้ประชาชนที่แจ้งครอบครองงาช้างทางไปรษณีย์นำงาช้าง หรือผลิตภัณฑ์งาช้าง พร้อมเอกสารการได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ เพื่อออกใบรับแจ้งครอบครองงาช้าง แบบ งช. 2 ซึ่งขณะนี้มีประชาชนนำงาช้างพร้อมเอกสารมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วจำนวน 2,395 ราย คงเหลือที่ยังไม่นำมาให้เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบอีกจำนวน 1,706 ราย ดังนั้นกรมอุทยานฯจึงขอให้ประชาชนที่ได้ยื่นแจ้งครอบครองงาช้างหรือผลิตภัณฑ์งาช้างไว้แล้ว เร่งนำงาช้างหรือผลิตภัณฑ์งาช้าง พร้อมเอกสารมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบโดยเร็ว ซึ่งขณะนี้ได้มีหนังสือแจ้งรายบุคคลไปแล้ว หากไม่ดำเนินการภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือ จะถือว่าท่านไม่ประสงค์จะแจ้งครอบครองงาช้างหรือผลิตภัณฑ์งาช้างอีกต่อไป

อธิบดีกรมอุทยานฯกล่าวต่อว่า สำหรับการนำงาช้างหรือผลิตภัณฑ์งาช้าง พร้อมเอกสารมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบนั้น ในเขตของกรุงเทพมหานครให้ติดต่อได้ที่กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ส่วนในพื้นที่ต่างจังหวัดให้ติดต่อได้ที่ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่รับผิดชอบตามภูมิลำเนาของผู้แจ้งครอบครองงาช้างหรือผลิตภัณฑ์งาช้าง หากประชาชนมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่โทร. 0-2561-0777 ต่อ 1788, 0-2579-8884 หรือสายด่วนกรมอุทยานฯ 1362 และหลังจากนี้จะมีเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบงาช้างผิดกฎหมายอย่างเข้มข้น หากพบว่ามีการครอบครองงาช้างหรือผลิตภัณฑ์งาช้างผิดกฎหมายจะดำเนินการตามกฎหมายโดยทันที.

 
ที่มา : http://manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9580000095002

ระยอง - บ.สตาร์คอร์ จำกัด เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนเกี่ยวกับรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็นและเคลือบผิว (ส่วนขยายครั้งที่ 1)
      
       วันนี้ (21 ส.ค.) นายอลงกรณ์ แอคะรัจน์ นายอำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง เป็นประธานการรับฟังความคิดเห็นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็นและเคลือบผิว (ส่วนขยายครั้งที่ 1) ณ ห้องประชุมสวนสุภัทราแลนด์ โดยมี นายอดุลย์ นิยมสมาน สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง นายปราโมทย์ ฉันทมิตร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก นายสนิท พุทธสังฆ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนร่วมรับฟังจำนวนมาก
      
       ทั้งนี้ บริษัท สตาร์คอร์ จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 140 หมู่ 3 ตำบลหนองละลอก อยู่ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชระยอง เป็นบริษัทที่ถือหุ้นโดยบริษัท แสงไทยเมตัลดรัม จำกัด บริษัท สตาร์คอร์ ผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็นและเคลือบผิว มีกำลังการผลิต 188,220 ตันต่อปี 627.4 ตันต่อวัน ปัจจุบัน มีความต้องการของลูกค้าสูงมาก จึงต้องขยายกำลังการผลิตแผ่นเหล็กรีดเย็นเพิ่มเป็น 400,000 ตันต่อปี หรือ 1,333.33 ตันต่อวัน แผ่นเหล็กเคลือบผิวเป็น 300,000 ตันต่อปี หรือ 1,000 ตันต่อวัน
      
       นายอลงกรณ์ แอคะรัจน์ นายอำเภอบ้านค่าย กล่าวว่า การเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของบริษัท สตาร์คอร์ โรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็นและเคลือบผิว ส่วนขยายครั้งที่ 1 ที่ผ่านมาพบว่า ไม่มีปัญหาต่อประชาชน แต่กรณีที่จะมีการขยายโรงงานก็ต้องเปิดเวทีให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นว่าจะมีผลกระทบอะไรบ้าง โดยเฉพาะเรื่องน้ำเสีย เสียง และมลพิษทางอากาศ ซึ่งการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง จะทำให้บริษัท สตาร์คอร์ได้นำข้อมูลไปปรึกษา และแก้ไขปัญหาต่อไป
      
       “ที่สำคัญโรงงานแห่งนี้ควรเข้ามาอยู่ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมที่มีกฎหมายควบคุมเรื่องผลกระทบสิ่งแวดล้อม มลพิษทางอากาศ เสียง และน้ำเสียจากโรงงาน มากกว่าการตั้งอยู่อยู่นอกเขตประกอบการ” นายอำเภอบ้านค่าย กล่าว
 

ที่มา : http://news.thaipbs.or.th/content


จากกรณีไทยพีบีเอสนำเสนอปัญหาการสร้างแนวกันคลื่นกัดเซาะชายฝั่งสมิหลา-หาดชลาทัศน์ จ.สงขลา ที่มีผู้คัดค้านว่า โครงการนี้จะใช้แท่งคอนกรีตฝังลงแนวหาด จึงเกรงว่าจะเกิดอันตราย วันนี้มีคำยืนยันจาก สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลาว่า แท่งคอนกรีตนี้ สามารถเคลื่อนย้ายออกได้ และโครงการนี้ไม่จำเป็นต้องทำอีไอเอ เพราะไม่มีการก่อสร้างในทะเล

ในวันที่ 20 ส.ค.2558 นางจินตวดี พิทยเมธากูล ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา กล่าวว่า โครงการนี้ไม่เข้าข่ายที่ต้องทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม หรือ EIA เนื่องจากไม่ได้ก่อสร้างในทะเล สำหรับคอนกรีตที่ใช้เป็นแนวกันคลื่นนั้น สามารถเคลื่อนย้ายได้ และหากทำแล้วไม่สามารถป้องกันการกัดเซาะได้ ก็เคลื่อนย้ายออกได้

อย่างไรก็ตามเครือข่ายเยาวชนสงขลา ยืนยันที่จะยื่นฟ้องต่อศาลปกครองสงขลาในสัปดาห์หน้า เพื่อให้ระงับโครงการนี้ไว้ก่อน โดยมองว่า โครงการนี้นอกจากจะทำลายชายหาดแล้ว ยังเป็นอันตรายกับนักท่องเที่ยว ในกรณีที่คลื่นกัดเซาะจนทำให้แท่นคอนกรีตแตกออกจากกัน

ขณะที่วันนี้ ผู้รับเหมา ต้องหยุดดูดทรายจากหน้าหาดชลาทัศน์ ขึ้นมาถมบริเวณชายหาดตามโครงการ เนื่องจากทรายบริเวณดังกล่าวหมดลง และเตรียมที่จะขนย้ายทรายบริเวณแหลมสนอ่อน หาดสมิหลา ที่อยู่ไม่ห่างกัน มาปรับถมบริเวณหาดชลาทัศน์แทน

 
ที่มา : http://www.banmuang.co.th/news/bangkok/24517

นายสุวพร เจิมรังษี ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่าปัจจุบัน  กทม.ได้จ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยเข้ามาที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยทั้ง 3 แห่งได้แก่ อ่อนนุช หนองแขมและสายไหม และนำไปฝังกลบถูกสุขลักษณะที่ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา และ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม โดยก่อนที่จะนำขยะไปฝังกลบจะมีการแยกขยะเพื่อหมักมูลฝอยทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์ก่อน ซึ่งศูนย์กำจัดมูลฝอยแต่ละแห่งจะเป็นต้นทางที่รองรับมูลฝอยจากบ้านเรือนประชาชนโดยรถเก็บขนมูลฝอยของสำนักงานเขตต่างๆ จะเข้ามาเทก่อนที่จะขนส่งต่อไปยังสถานที่ฝังกลบมูลฝอยโดยที่ยังไม่มีการฝังกลบหรือกองมูลฝอยไว้ในเขตกรุงเทพฯ ในบางช่วงเวลาจึงอาจะทำให้มีกลิ่นจากการขนถ่ายมูลฝอยหรือกลิ่นจากกระบวนการหมักบ่มปุ๋ยอินทรีย์ที่โรงงานกำจัดมูลฝอยบ้างจึงได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการเพื่อไม่ให้กระทบกับประชาชน เนื่องจากในฤดูฝนอาจจะมีปัญหาในส่วนของกลิ่นเหม็นมากกว่าในช่วงอื่น
 
ทั้งนี้ขั้นตอนการขนถ่ายไปยังสถานที่ฝังกลบนั้นสำนักสิ่งแวดล้อมมีมาตรการดูแลเรื่องดังกล่าวอย่างเข้มงวดโดยกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทุกช่วงเวลาให้ความ
  
ใส่ใจอย่างจริงจังเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาและผลกระทบกับประชาชนโดยขั้นตอนการกำจัดมูลฝอยนั้นเมื่อศูนย์กำจัดมูลฝอยรับมูลฝอยที่มาจากสำนักงานเขตต่างๆ แล้ว จะนำมาอัดและห่อมูลฝอยด้วยพลาสติกแล้วขนส่งโดยรถบรรทุกปิดคลุมด้วยผ้าใบ แล้วนำไปฝังกลบที่บ่อฝังกลบโดยได้ทำการป้องกันกลิ่นมูลฝอยด้วยสารระงับกลิ่นฉีดพ่นบนกองมูลฝอยขณะดำเนินการตลอดเวลาและจะเพิ่มปริมาณการฉีดสารในช่วงกลางคืนและช่วงฝนตกให้มากขึ้นด้วยทั้งนี้หากประชาชนพบเห็นปัญหาหรือผลกระทบต่างๆ สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ที่ ศูนย์กำจัดมูลฝอยแต่ละแห่งได้ทันที
 
ที่มา : http://www.innnews.co.th/shownews/show?newscode=640658

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ยัน เหตุแผ่นดินไหว 4.5 ริกเตอร์ ที่ อ.สังขละบุรี ไร้เสียหาย ย้ำเขื่อนวชิราลงกรณยังแข็งแรง
นายวันชัย โอสุคนธ์ทิพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยกับสำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. ว่า ภายหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 4.5 ตามมาตราวัดริกเตอร์ ความลึก 5 กม. บริเวณ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี และได้เกิดอาฟเตอร์ช็อค ตามมาอีกหนึ่งลูก ขณะนี้ทางจังหวัดเองไม่ได้รับความเสียหายแต่อย่างใด ซึ่งเหตุแผ่นดินไหวเคยเกิดขึ้นมาแล้วทำให้การเตรียมพร้อมรับมือสามารถดำเนินการได้เป็นอย่างดี เนื่องจากเคยมีประสบการณ์มาก่อน อย่างไรก็ตาม จากที่มีความกังวลว่าเขื่อนวชิราลงกรณที่อยู่ห่างจากจุดที่เกิดแผ่นดินไหว 29.4 กม. พบว่ายังไม่น่าเป็นกังวล
 
Read More ...