ข่าวสิ่งแวดล้อม

ที่มา : http://thainews.prd.go.th/centerweb/News/NewsDetail?NT01_NewsID=TNSOC5710160010010

น้ำท่วมกระทบพื้นที่เกษตร สศข.17 ระบุ เพชรบุรี-ประจวบ พบนาข้าวเสียหายแล้ว นางสาวกัญญรัตน์ เกียรติสุภา ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ ได้รับแจ้งจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 17 เพชรบุรี (สศข.17) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ว่า จากการติดตามสถานการณ์น้ำท่วมจากหย่อมความกดอากาศต่ำ ที่พาดผ่านภาคใต้ตอนบน และอ่าวไทย ระหว่างวันที่ 6 – 8 ตุลาคม 2557 ในพื้นที่รับผิดชอบ จังหวัดเพชรบุรี และ ประจวบคีรีขันธ์ จากการสอบถามเกษตรกร ผู้นำหมู่บ้าน เศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.) และเจ้าหน้าที่ ร่วมกับทางกรมการข้าว และ สำนักงานเกษตรจังหวัด ซึ่งพบว่า มีจังหวัดที่ได้รับผลกระทบ ดังนี้ จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอท่ายาง อำเภอบ้านลาด อำเภอชะอำ และอำเภอแก่งกระจาน มีสินค้าเกษตรที่จะได้รับความเสียหาย โดยข้าว คาดว่าจะเสียหายจำนวน 38,228 ไร่ ส่วนพืชผัก (แตงกวา ถั่วฝักยาว มะเขือเปราะ พริก ฯลฯ) คาดว่าจะเสียหาย 3,002 ไร่ ไม้ผล (กล้วยหอม กล้วยไข่) คาดว่าจะเสียหาย 4,291 ไร่ โดยขณะนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2557) พบพื้นที่ปลูกข้าวได้รับผลกระทบเสียหายแล้วประมาณ 1,900 ไร่ จากเนื้อที่ปลูก 316,660 ไร่ (ร้อยละ 0.6) และผลผลิตลดลง 1,358.5 ตัน จากผลผลิตทั้งหมด 225,987 ตัน (ลดลงร้อยละ 0.6) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอสามร้อยยอด อำเภอกุยบุรี และอำเภอปราณบุรี พืชที่ได้รับผลกระทบคือ พืชผัก (เผือก มันเทศ ข้าวโพดฝักสด ว่านหางจระเข้) ซึ่งคาดว่าจะเสียหายจำนวน 8,727 ไร่
โดยขณะนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2557) พบนาข้าวเสียหาย 100 ไร่ จากเนื้อที่ 44,164 ไร่ (ลดลงคิดเป็นร้อยละ 0.23) และคาดว่าผลผลิตจะลดลงลดลง 57.1 ตัน จาก ผลผลิต 25,218 ตัน (ลดลงร้อยละ 0.23) อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ทางจังหวัดได้ดำเนินการสูบน้ำออกจากพื้นที่แล้ว ยกเว้นเฉพาะที่ลุ่มน้ำท่วมขัง จึงขอประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรที่ทำประกันภัยไว้กับธนาคารเพื่อการเกษตรติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ สศข.17 จะได้ติดตามและลงพื้นที่สำรวจอย่างใกล้ชิดต่อไป อย่างนางรัชนี กล่าวในที่สุด
 
ที่มา : http://www.khaosod.co.th/view_

นครศรีธรรมราช - ที่โรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ วิศวกร และผู้บริหาร พาวเวอร์ ไชน่า ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจพลังงานทดแทนขนาดใหญ่จากประเทศจีน เข้ารับฟังผลการศึกษาวิจัยความเป็นไปได้ในการลงทุน โครงการพลังงานทดแทนมูลค่ากว่า 1 แสนล้าน โดยมีนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นผู้ศึกษาวิจัยและรายงานผลการศึกษา

ต่อมานายจรูญ ศิริปัญจพร นักวิชาการที่ปรึกษากลุ่มบริษัทพาวเวอร์ ไชน่า ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจพลังงานทดแทนขนาดใหญ่จากประเทศจีน เปิดเผยหลังการร่วมประชุม รับฟังผลการศึกษาวิจัยความเป็นไปได้ในการลงทุน โครงการสร้างฟาร์มกังหันลมชนิดติดตั้งในทะเล มูลค่ากว่า 1 แสนล้าน ว่าทางผู้บริหารอยู่ในระหว่างการศึกษาความเป็นได้ เพื่อนำไปสู่การตัดสินใจลงทุนสร้างฟาร์มกังหันลมซึ่งเป็นพลังงานทางเลือกที่ไปกันได้กับสิ่งแวดล้อม พื้นที่ที่อยู่ในระหว่างการศึกษาคือแนวฝั่งอ่าวไทยตั้งแต่หน้าแหลมตะลุมพุก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปจนถึงหน้าอ่าวสทิงพระ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา มีระยะทางยาวประมาณ 120 กิโลเมตร

นายจรูญกล่าวต่อว่า พื้นที่ติดตั้งจะอยู่ห่างจากฝั่งมากกว่า 1 กิโลเมตรไปจนถึงระยะ 10 กิโลเมตร ระยะห่างต่อต้นราว 60 เมตร กำลังการผลิตรวมที่มีความเสถียรมากกว่า 1,200 เมกกะวัตถ์ ซึ่งหากผลการศึกษาว่ามีความเหมาะสมเพียงพอ และหากมีการลงทุนก่อสร้างนั้นจะทำให้สถานการณ์ไฟฟ้าในประเทศไทยนิ่งไปได้ถึง 15 ปี เป้าหมายในการก่อสร้างนั้นอาจใช้กังหันผลิตไฟฟ้าต้นละ 2.5 เมกกะวัตถ์ จำนวน 1-2 พันต้น ในระยะต่อไปจะมีการศึกษาและติดตั้งเสากังหันจำนวน 10 ตัว เพื่อทดสอบเสถียรภาพ นอกจากนั้นจะมีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นตามกฎหมาย และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม เช่นการร่วมกันสร้างแหล่งอนุบาลพันธ์ุสัตว์น้ำในเขตปลอดภัยรอบเสากังหันในทะเลเป็นต้น นายจรูญกล่าว
 
ที่มา : http://www.naewna.com/local/126199

นานิพนธ์ วิชัยรัตน์ ผช.ผอ.สวนสัตว์เชียงใหม่ เปิดเผยว่า สวนสัตว์เชียงใหม่ได้สมาชิกใหม่ลูกนากเล็กเล็บสั้นเกิดใหม่ออกมา 3 ตัว เมื่อวันที่ 13 ต.ค. 2557 โดยอาการของแม่นากจะห่วงลูกมากๆ ยังไม่ทราบเพศตอนนี้สุขภาพแข็งแรงดีทั้ง 3 ตัว นี้นับเป็นครั้งแรกของสวนสัตว์เชียงใหม่ที่ได้ลูกนากออกมานับตั้งแต่สวนสัตว์เชียงใหม่เกิดขึ้น
สำหรับนากเล็กเล็บสั้น ของสวนสัตว์เชียงใหม่ เดิมมีจำนวน  2  ตัว และรับบริจาคมา 10  ตัว ซึ่งรับบริจาคจากประชาชนใน จ.ชลบุรี โดยประชาชนได้มอบให้กับทางสวนสัตว์เปิดเขาเขียว แต่เนื่องจากทางสวนสัตว์เปิดเขาเขียวมีสถานที่ไม่เพียงพอกับจำนวนสัตว์ จึงมอบสัตว์ดังกล่าวให้กับสวนสัตว์เชียงใหม่เนื่องจากในขณะนั้นทางสวนสัตว์เพิ่งปรับปรุงส่วนจัดแสดงนากเล็กเล็บสั้นแล้วเสร็จ ตั้งแต่เดือน ก.ย. 2554 เป็นต้นมา สวนสัตว์เชียงใหม่ได้มีนากเล็กเล็บสั้นเกิดใหม่ จำนวน  3  ตัว เดิมมี 10 ตัว ปัจจุบันรวมจำนวนทั้งสิ้น 13  ตัว  นับเป็นครั้งแรกที่เกิดในสวนสัตว์เชียงใหม่
 

ที่มา : http://www.dailynews.co.th/Content/foreign/273952/%E0%B9%80%E0%B8%AE%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%B2

พายุเฮอริเคนกอนซาโลมุ่งหน้าเข้าหาเบอร์มิวดา หลังถล่มเกาะเซนต์มาร์เทนในทะเลแคริบเบี้ยน ทำให้มีคนตาย 1 ศพ

      สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากเมืองฟิลิปส์เบิร์กเกาะเซนต์มาร์เทนในทะเลแคริบเบี้ยนเมื่อวันที่ 15ต.ค.ว่า พายุเฮอริเคนกอนซาโลมีกำลังลมแรงขึ้นกลายเป็นพายุระดับ3 แล้วขณะมุ่งหน้าไปยังเบอร์มิวดา หลังคร่าชีวิตชายคนหนึ่งไปแล้ว ศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติสหรัฐในเมืองไมอามีรัฐฟลอริดา รายงานว่าเฮอริเคนกอนซาโลความเร็วลมสูงสุดใกล้จุดศูนย์กลางเกือบ205 กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีศูนย์กลางอยู่ห่างจากเบอร์มิวดาไปทางใต้ราว1,135 กิโลเมตรด้วยความเร็วในการเคลื่อนตัว20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
     นักพยากรณ์อากาศคาดหมายว่าเฮอริเคนกอนซาโลอาจกลายเป็นพายุที่มีความรุนแรงระดับ4 ในวันพุธตามเวลาท้องถิ่น และจะเคลื่อนตัวอยู่ในทะเลเปิดไปจนถึงวันศุกร์ หากเฮอริเคนกอนซาโลขึ้นสู่ระดับ4 จะมีความเร็วลมถึง209 กิโลเมตรต่อชั่วโมง อันจะสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวง
   ส่วนเกาะเซนต์มาร์เทน ยังไม่มีไฟฟ้าและน้ำประปาเนื่องจากฤทธิ์ของพายุเฮอริเคน ขณะที่ ชาวบ้านต้องสูญเสียหลังคาประตู และหน้าต่าง
 
    ด้านพายุโซนร้อนอนา คาดว่าจะมีกำลังแรงขึ้นกลายเป็นพายุเฮอริเคนในสัปดาห์นี้ ขณะเคลื่อนตัวมุ่งหข้าหาเกาะบิ๊กของรัฐฮาวายในสหรัฐ ซึ่งเมื่อ2เดือนก่อนถูกพายุโซนร้อนถล่มอย่างหนัก คาดว่า พายุอนาจะกลายเป็นเฮอริเคนระดับ1 ด้วยความเร็วลม 119กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเช้าวันพุธตามเวลาท้องถิ่น

 

 

ที่มา : http://www.dailynews.co.th/Content/regional/274126/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99-%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติตะรุเตา จ.สตูล นำกำลังบุกค้นเรือประมง พบซุกซ่อนปลาการ์ตูนและดอกไม้ทะเลไว้เพียบ

       เมื่อวันที่ 15ต.ค. นายปณพล ชีวะเสรีชล เจ้าหน้าที่ป่าไม้อาวุโสและหัวหน้าอุทยานแห่งชาติตะรุเตา จ.สตูล พร้อมด้วย นายบรรพต วิไลพัฒน์ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการฯ นำกำลังเข้าตรวจค้นเรือประมงขนาดใหญ่ชื่อเรือ ชัยตระการทีแล่นอยู่บริเวณด้านทิศตะวันตกเกาะหลีเป๊ะ หมู่ 7ต.เกาะสาหร่ายอ.เมืองสตูล จากการตรวจค้นพบ ดอกไม้ทะเลต้องห้าม 111 ต้น ปลาการ์ตูนขนาดต่างๆรวม 70 ตัว จึงอายัดไว้และควบคุมตัว นายอาหมาย สาดล อายุ 39 ปี และนายรสลัน สอีดตานี อายุ 35ปี ดำเนินคดีตามความผิด พ.ร.บ.คุ้มครองสัตว์สงวน.

 
Read More ...