porno, porno, porno izle, porno izle, porno izle

ข่าวสิ่งแวดล้อม

http://www.greennewstv.com/นโยบาย-ออกโฉนดในพื้นที่/

สปท.ด้านสิ่งแวดล้อม เชื่อ นโยบายโฉนดชุมชนในพื้นที่อนุรักษ์เป็นต้นเหตุให้เกิดการบุกรุกป่าเพิ่มมากขึ้น “ดำรงค์ พิเดช” พูดชัด เลิกผลักดัน เพราสวนทางกับแนวคิดหน่วยงานรัฐ

นายดำรงค์ พิเดช หนึ่งในคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) กล่าวในเวทีเสวนาเรื่อง “ชี้เป้าวิกฤตป่าไม้ไทย ต้องแก้ … ด่วน” ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 19 พ.ย.2558 ตอนหนึ่งว่า นโยบายการจัดการพื้นที่ป่ายังคงเป็น 1 ใน 8 ภารกิจหลักด้านสิ่งแวดล้อมที่ต้องดำเนินการ แต่สิ่งที่ กมธ.จะไม่ผลักดันต่อคือนโยบายโฉนดชุมชนในพื้นที่อนุรักษ์ ซึ่งเป็นต้นเหตุให้เกิดปัญหาชุมชนขยายตัวและการบุกรุกเพิ่มขึ้น

นายดำรงค์ กล่าวว่า นโยบายดังกล่าวเป็นข้อเสนอเดิมของคณะกรรมาธิการปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ที่ต้องการให้ออกโฉนดชุมชนในพื้นที่อนุรักษ์ อาทิ อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า รวมทั้งพื้นที่ต้นน้ำกว่า 400 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งถือเป็นนโยบายที่สวนทางกับแนวคิดของหน่วยงานรัฐ

สำหรับเรื่องเร่งด่วนของ กมธ.ชุดนี้ คือการจัดทำแผนที่ฉบับเดียว (One Map) ที่จะมีมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ คือมาตราส่วน 1 : 4,000 ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องหน่วยราชการแต่ละแห่งถือแผนที่คนละฉบับจนเกิดปัญหาเรื่องการทับซ้อนและพิสูจน์สิทธิ

ผศ.พสุธา สุนทรห้าว ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยป่าไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า ควรให้สิทธิแก่ประชาชนจำนวน 12 ล้านคน ซึ่งอยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เพราะการผลักดันให้คนกลุ่มนี้อพยพออกไปทั้งหมดคงเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ ดังนั้นจึงควรกันพื้นที่หรือทำโซนนิ่งให้ชัดเจน

“สำหรับพื้นที่เปราะบางจำเป็นต้องกันคนออกไป แต่พื้นที่ไหนที่ผ่อนปรนได้ก็ควรให้สิทธิในการอยู่อาศัยและทำกินแก่ราษฎรที่สามารถพิสูจน์สิทธิได้ ซึ่งจะต้องวางข้อตกลงร่วมกัน เช่น ไม่ให้ขยายพื้นที่เพิ่ม หรือทำสัญญาเช่า โดยมีคณะกรรมการจากทุกภาคส่วนร่วมดำเนินการ”ผศ.พสุธา กล่าว

ผศ.ผสุธา กล่าวอีกว่า หากต้องการให้สิทธิแก่ชาวบ้านจริงก็ควรให้อย่างเต็มที่ และต้องไว้ใจชุมชน นั่นเพราะชุมชนได้ช่วยอนุรักษ์รักษาป่ามาเป็นเวลานานแล้ว ซึ่งนโยบายโฉนดชุมชนนอกพื้นที่อนุรักษ์ยังไม่ได้ให้สิทธิตรงนี้อย่างเต็มที่ เนื่องจากมีข้อกำหนดต่างๆ อาทิ ไม่อนุญาตให้มีการตัดและใช้ไม้จากต้นไม้ยืนต้นได้

นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์ คณบดีคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า ต้องส่งเสริมให้ประชาชนทำกิจการป่าไม้ ใช้ประโยชน์อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ เพราะหากยังอยากให้มีป่าอยู่ต้องไม่ถูกเปลี่ยนไปเป็นภาคเกษตร

นายประยุทธ หล่อสุวรรณศิริ นายกสมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์ กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมเป็นวิกฤตทางอ้อมของไทย ที่ผ่านมารัฐบาลอุ้มคนที่ทำผิดกฎหมายป่าไม้ จากการออกนโยบายผ่อนผันต่างๆ และคนเหล่านี้ก็นำที่ดินไปขายต่อ ปรากฏการที่เกิดขึ้นเรียกว่าเป็นวงจรอุบาทว์

“นโยบายของรัฐต้องไม่อุ้มคนทำผิดกฎหมาย ต้องไม่จัดสรรที่ดินของรัฐอีก ซึ่งขณะนี้รัฐบาลจะจัดสรรในรูปแปลงรวมซึ่งมองว่าไม่ถูกต้อง กฎหมายป่าไม้มีเรื่องการขอใช้ประโยชน์อยู่แล้ว ก็ไปยื่นขอตามกระบวนการ ไม่ใช่ทำผิดแล้วกลับยังได้ที่ดินไปฟรีๆ”นายประยุทธ กล่าว

 

http://www.greennewstv.com/ชาวบึงกาฬฮือต้านทวงคืน/

ชาวบ้านบึงกาฬ นำรถยนต์-รถไถ ปิดกั้นทางเข้าออกสวนยางพารา ไม่ยอมให้เจ้าหน้าที่ทวงคืนผืนป่า

ชาวบ้าน ต.ชัยพร อ.เมือง จ.บึงกาฬ กว่า 50 ชีวิต นำรถยนต์และรถไถ ปิดทางเข้าออกสวนยางพารา บริเวณบ้านคำภู หมู่ที่ 5 ซึ่งมีเนื้อที่กว่า 290 ไร่ เพื่อสกัดกั้นไม่ให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ทหาร ตำรวจ ประมาณ 200 นาย ดำเนินมาตรการทวงคืนผืนป่า

สำหรับข้อเรียกร้องของชาวบ้านคือต้องการให้เจ้าหน้าที่รัฐตรวจสอบแนวเขตให้ชัดเจนก่อนลงมือโค่นยาง พร้อมทั้งยืนยันว่าได้ช่วยกันปลูกป่ามาตลอดระยะเวลา 30 ปี จนบริเวณดังกล่าวมีความอุดมสมบูรณ์

เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นช่วงเช้าของวันที่ 19 พ.ย.2558 โดยชาวบ้านไม่ยินยอมให้เจ้าหน้าที่เข้าพื้นที่โค่นยาง ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ต้องถอนกำลังกลับในที่สุด

พระอธิการโกวิญ กันตธัมโม เจ้าอาวาสวัดภูงาม กล่าวว่า ได้ร่วมกับชาวบ้านปลูกป่า ทั้งยางนา ประดู่ มะค่าโมง พะยูง แซมในพื้นที่สวนยางพารา และปัจจุบันก็ไม่ได้มีการกรีดยางแล้ว

“เมื่อ 30 ปีที่เข้ามาอยู่ครั้งแรกเป็นป่าโล่งเตียน เพราะชาวบ้านจับจองปลูกมันสำปะหลังกันหมด แต่ปัจจุบันป่าที่อาตมาปลูกมาตลอด 30 ปีเป็นป่าทึบ”เจ้าอาวาสวัดภูงาม กล่าว

ทางด้านเจ้าหน้าที่รัฐ ยืนยันว่า ได้มีการดำเนินการตามระเบียบขั้นตอนของกฎหมายทุกขั้นตอน และได้ตรวจสอบเขตแดนแล้วว่าพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงภูสิงห์

อย่างไรก็ตาม เมื่อชาวบ้านไม่ยอมให้ตัดต้นยาง เจ้าหน้าที่จึงได้หารือกันและลงความเห็นว่าให้ถอนกำลังออกไปก่อน เนื่องจากมีโอกาสจะเกิดการปะทะกันกับประชาชน

นายชัยธวัช เนียมศิริ รอง ผวจ.บึงกาฬ กล่าวว่า การปฏิบัติการครั้งนี้ได้ทำตามขั้นตอนตามกฎหมายทุกประการ แต่กลับมีกลุ่มประชาชนมาขัดขวาง และเพื่อไม่ไห้เกิดสถานการณ์ลุกลามบานปลายจึงได้สั่งถอนกำลังออกมา แต่ยืนยันว่ายังจะต้องมีการปฏิบัติตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

 

http://www.isranews.org/thaireform-news-environment/item/42846-environment_42846.html

ผอ.องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ชี้เป้า จะพัฒนาเรื่องป่ายั่งยืนรัฐต้องให้การสนับสนุน แนะลดภาษีสำหรับป่าปลูก สร้างตลาดและโอกาสส่งออกไม้ต่างประเทศ

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ศูนย์วิจัยป่าไม้ จัดเสวนาวิชาการป่าไม้ เรื่อง"ชี้เป้า วิกฤตการป่าไม้ไทย ต้องแก้...ด่วน" ณ ห้องประชุมจงรักปรีชานนท์ ตึกวนศาสตร์ 72 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) บางเขน

นายพิพัฒน์ ชนินทยุทธวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) กล่าวถึงการแก้ปัญหาป่าไม้ไทยอนาคตการปลูกและการใช้ไม้ของประเทศไทยจะสามารทำอย่างไรให้ยั่งยืน ซึ่งตามที่นโยบายป่าไม้แห่งชาติกำหนดไว้ว่า เราต้องมีพื้นที่ป่าไม้ 40% ปัจจุบันที่ทำการสำรวจ พบว่า ถ้าจะให้ได้ตามเป้าจะต้องปลูกป่าเพิ่ม 26 ล้านไร่ คำถามในสังคมที่ตามมาคือ จะปลูกที่ไหน ปลูกอย่างไร

นายพิพัฒน์ กล่าวว่า ณ ปัจจุบันป่าปลูก องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ปลูกเอง และรับมอบจากกรมป่าไม้มามีทั้งหมดโดยประมาณ 1.2 ล้านไร่ ของภาคเอกชน ของกรมป่าไม้ ของกรมอุทยาน รวมเบ็ดเสร็จ 10-11 ล้านไร่ ในทางปฏิบัติจริงๆ แล้ว หากต้องปลูกป่า 26  ล้านไร่ ภาครัฐไม่สามารถทำไม่ได้ กรมป่า กรมอุทยานทำไม่ได้ ต้องอาศัยความร่วมมือจากเอกชน

ผอ.องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กล่าวอีกว่า หลายๆ ประเทศในโลกนี้อาศัยเอกชนในการสร้างป่า การที่จะให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปลูกป่านั้น เป็นหน้าที่ของรัฐที่ต้องเข้ามาสนับสนุน ถามว่าจะสนับสนุนอย่างไร หากดูโครงการเก่าของกรมป่าไม้ อย่างโครงการส่งเสริมเกษตรกรปลูกป่า ซึ่งมีมาตั้งแต่ปี2537 ช่วงแรกของโครงการก็มีปัญหาจนเริ่มซบเซาไปเรื่อยๆ แต่ระหว่างนั้นยังคงมีการดำเนินงานอยู่บ้าง มาปี 2559 ที่จะถึงนี้ รัฐบาลจะยกเลิกโครงการนี้ ถามว่าแล้วรัฐบาลจะหาเงินจากไหนมาปลูกป่า เพราะปลูกป่าไร่หนึ่งใช้เงินหลายบาท แต่ถ้ารัฐบาลสนับสนุนเงินตามโครงการนี้ไร่ละ 3,000 บาท 26 ล้านไร่ ประมาณแสนกว่าล้าน เราจะมีป่าเพิ่มขึ้นมา 26 ล้านไร่

"ผมว่ารัฐบาลควรจะสนับสนุน เพราะที่จ่ายจำนำข้าวเกือบพันล้านบาท ยังยอมจ่ายได้ ค่าบ่อบำบัดน้ำเสียคลองด่านหมื่นล้านบาท จ่ายได้ ถามว่าเอาเงินนี้ไปปลูกป่าก็ได้หลายสิบล้านไร่ นี่เป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่ต้องช่วย ต้องสนับสนุน"

ทั้งนี้ ผอ.องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กล่าวต่อไปว่า หากเราสนับสนุนให้เอกชนปลูกแล้ว เมื่อเขาปลูกแล้ว จะทำให้ยั่งยืนได้อย่างไร จะมีการใช้ประโยชน์จากป่าอย่างไร ยกตัวอย่าง ชาวบ้านปลูกไม้ยูคาลิปตัส ที่นำเอาไปทำเยื่อกระดาษ เอาไปทำพลังงาน ซึ่งพวกนี้จะมีอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มารองรับตรงนี้ แต่หากเป็นไม้ดีมีค่าจะขายที่ไหน มีหลายคนถามเข้ามาว่า องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้จะรับซื้อไหม ใช้ราคากลางขององค์การได้ไหม

"จริงๆ ผมเองอยากทำตลาดกลาง แต่มีทักมาว่า ทำไม่ได้ เพราะจะมีปัญหาเวลาประมูล หากตกลงกันไม่ได้ ใครจะเป็นคนเจรจาใครจะเป็นคนตัดสิน ต่อมาเลยเปลี่ยนวีธีว่า เป็นตลาดกลางที่ให้คนขายและคนซื้อมาเจอกัน ไม่ต้องมีการประมูลกัน เป็นตลาดที่คนปลูกสามารถนำของมาวางขายได้เลย ซึ่งตอนนี้กำลังดำเนินการกันอยู่"

 นายพิพัฒน์ กล่าวถึงสิ่งที่รัฐบาลช่วยได้คือ หาตลาดจากภายนอก ไม้ที่มาจากป่าปลูก หากสามารถส่งออกไปต่างประเทศได้ ตรงนี้จะกลายเป็นตลาดที่ใหญ่ขึ้น ตอนนี้ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ได้รับสิทธิ์จากคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้สามารถส่งออกไม้ไปต่างประเทศได้เพียงผู้เดียว

"ผมเห็นด้วยที่จะมีการแก้กฎหมายให้เอกชนมีส่วนร่วมในการส่งออกไม้ไปต่างประเทศได้ นอกจากสามารถส่งออกไม้ไปหาตลาดได้เเล้ว เรื่องภาษี ทุกวันนี้ภาษีการส่งออกอยู่ที่ 40 % ซึ่งมาจากฐานของเพดานไม้จากป่าธรรมชาติ แต่ไม้จากป่าปลูกยังใช้เพดานเดียวกันกับป่าธรรมชาติ สิ่งที่รัฐบาลช่วยได้คือ ลดภาษีให้กับป่าปลูก เมื่อลดภาษีตรงนี้ได้ คนปลูกก็มีความสามารถที่จะนำออกไปขาย ในราคาที่ต่ำลง สามารถไปสู้กับผู้ค้ารายอื่นได้"  นายพิพัฒน์ กล่าว และว่า แต่ประเด็นที่จะตามมาก็คือ เมื่อเราเปิดตลาดการค้าเเล้ว ให้ส่งออกไปต่างประเทศเเล้ว ตอนนี้หลายๆ ประเทศปิดตายสำหรับไม้ผิดกฎหมาย ประเทศทางยุโรปรวมตัวกันไม่ยอมให้ประเทศตัวเองเป็นตลาดของไม้ผิดกฎหมาย นั่นหมายถึงเขาทำกติกาทำหลักเกณฑ์ขึ้นมาเพื่อป้องกันเรื่องนี้ ฉะนั้นจึงเป็นหน้าที่ของรัฐ และเกษตรกรผู้ปลูกป่าต้องพัฒนาตัวเอง ดำเนินการในเรื่องการพัฒนาป่าอย่างยั่งยืน

ผอ.องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กล่าวด้วยว่า เรื่องนี้เป็นหน้าที่ของรัฐที่จะสนับสนุน เป็นหน้าที่ของรัฐที่จะดูเเลคนที่ปลูกต้นไม้ ไม่ว่าจะเป็นลดภาษี การสนับสุนเม็ดเงิน เป็นต้นทุนแก่เกษตรกร หากเกษตรกรมีต้นทุนตรงนี้ พวกเขาก็พร้อมที่จะปลูกป่า  ปลูกป่าแบบผสมผสาน โดยใช้ประโยชน์จากพื้นที่ตรงนั้น สร้างผลกำไรต่อไป

 

http://www.isranews.org/thaireform-news-environment/item/42826-coal191158.html

นักวิจัย ม.ฮาร์วาร์ด เผยโรงไฟฟ้าถ่านหินปล่อยซัลเฟอร์ไดออกไซด์-ไนโตเจนออกไซด์  เกิดฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 เสี่ยงมะเร็ง-ปอดเรื้อรัง ชี้ไทยขืนสร้างไม่ควบคุมอาจตาย 3 พันคน/ปี ด้านผู้ประสานงานฯ กรีนพีซ จี้ รบ.ผ่านกม.พลังงานหมุนเวียน สร้างทางเลือกใหม่

สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับกรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จัดเวทีนำเสนอผลการศึกษา ‘มลพิษทางอากาศจากถ่านหินในประเทศไทย’ ณ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ

น.ส.แซนนอน คอบลิช นักวิจัยทรงคุณวุฒิ ม.ฮาร์วาร์ด เปิดเผยว่า โรงไฟฟ้าถ่านหินปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) และก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ (NOx) เกิดอนุภาคขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ซึ่งสามารถซึมเข้าสู่ร่างกาย ทำให้เป็นโรคปอดเรื้อรัง โรคหัวใจ และโรคมะเร็งได้

ทั้งนี้ ปัจจุบันประเทศใหญ่อย่างสหรัฐฯ มีแนวโน้มลดก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน เพราะต้องใช้ความพยายามในการหยุดยั้งและชะลอนานมาก แต่กลับพบว่า ประเทศในเอเชียกลับมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุด คือ จีน และอินเดีย ทั่วภาคพื้นทวีปมีมากกว่า 400 โรง ทั้งเตรียมดำเนินการและดำเนินการแล้ว

นักวิจัยทรงคุณวุฒิ ม.ฮาร์วาร์ด ยังกล่าวว่า จากการคำนวณ ในอีก 15 ปี หรือค.ศ.2030 ไทยจะมีผู้เสียชีวิตจาก PM 2.5 จำนวน 3,080 ราย และจากก๊าซโอโซน 110 ราย ที่เกิดจากมลพิษปล่อยจากโรงไฟฟ้าถ่านหิน เพราะฉะนั้น โดยสรุป คือ มลพิษที่ถูกปล่อยออกมาเป็นอันตรายต่อสุขภาพ จนอาจทำให้มีผู้เสียชีวิต 3,000 ราย/ปี

ด้าน น.ส.จริยา เสนพงศ์ ผู้ประสานงานรณรงค์ด้านพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งคำถามว่า ไทยจำเป็นหรือไม่ต้องสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน ดังนั้นการพูดคุยกันใหม่เกี่ยวกับการยกระดับมาตรฐานและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับสุขภาพของคนไทยจึงมีความสำคัญ เพราะมาตรฐานที่กำหนดในปัจจุบัน PM 2.5 สูงเกินไป เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก ฉะนั้นไทยไม่จำเป็นต้องมีมาตรฐานพิเศษกว่าประเทศอื่น

นอกจากนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ต้องไม่นิ่งเฉย เมื่อรัฐบาลประกาศเดินหน้าโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน เพราะสิ่งที่จะเกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับสุขภาพและความมั่นคงของมนุษย์

ผู้ประสานงานฯ กล่าวอีกว่า ที่สำคัญไทยต้องเร่งผ่านกฎหมายพลังงานหมุนเวียน เพราะทุกครั้งที่มีการถกเถียง ประชาชนจะมีความเข้าใจว่า ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนไม่เสถียร แต่ข้อเท็จจริง คือ ปัจจุบันภาคอีสานมีกำลังผลิตไฟฟ้าจากพลังงานดังกล่าวสูงมาก แต่กลับมีจดหมายจากผู้เกี่ยวข้องด้านพลังงานส่งไปถึงผู้ผลิตไฟฟ้าแจ้งไม่สามารถรับซื้อพลังงานหมุนเวียนได้ เพราะสายส่งเต็ม ต้องนำไฟฟ้าจากเขื่อนในประเทศลาวก่อน อย่างไรก็ตาม หากยังไม่มีกฎหมายฉบับนี้ ความขัดแย้งก็ยังเกิดขึ้น

ขณะที่ศ.สุริชัย หวันแก้ว ผอ.ศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า การมุ่งสู่อนาคตควรให้ความสำคัญกับการสร้างพลังภาคี ซึ่งไม่อาจสร้างด้วยอำนาจรวมศูนย์ได้ อย่างไรก็ตาม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ปรารภถึงความจำเป็นต้องบูรณาการเรื่องนี้

ทั้งนี้ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีประชุมกับชาวบ้านภายหลังการประท้วงอดอาหารไม่ให้ก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเมื่อกลางปี คาดหวังให้มีการตั้งคณะกรรมการ 3 ฝ่าย เพื่อให้มีการศึกษาเรื่องนี้จะมีทางเลือกอะไรบ้าง แต่ไม่ใช่มีทางเลือกอย่างเดียวว่าจะสร้างหรือไม่สร้าง แต่ต้องมีทางเลือกอื่นด้วย

หากความรู้ชัดเจน จะตัดสินใจได้เร็วมาก แต่ความเร็วก็ไม่สำคัญ ความเร็วน่ากลัวมาก ถ้าเดิมพันกับการใช้อำนาจ ความเด็ดขาด เหมือนเหตุการณ์การโจมตีในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ด้วยเหตุนี้ ความสำนึกในการบูรณาการความรู้ เป้าหมายสิ่งแวดล้อม การพัฒนาเศรษฐกิจ สุขภาพ และการพัฒนา ร่วมกัน เป็นหัวใจสูงสุดของการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 

http://www.isranews.org/thaireform-news-environment/item/42828-water_428281.html

ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อมและสิทธิชุมชนชี้ผังเมืองรวมกทม.ไม่ได้บรรจุโครงการพัฒนาริมน้ำเจ้าพระยา หากจะเดินหน้าโครงการต้องแก้ผังเมืองและรับฟังเสียงประชาชนก่อน ด้านนักผังเมืองย้ำรูปแบบโครงการต้องมีทางเลือกอย่างน้อย 2 - 3 แบบ

สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับภาคีเครือข่ายอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรม แถลงข่าวถึงกรณีการยื่นจดหมายต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อขอให้ทบทวนโครงการพัฒนาพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ณ หอประชุม สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์

ทั้งนี้จดหมายเรื่องขอให้ทบทวนโครงการพัฒนาริมแม่น้ำเจ้าพระยาได้ยื่นต่อนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไปเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 เนื่องจากเห็นว่า โครงการดังกล่าวเป็นการดำเนินงานของรัฐบาลที่เร่งรีบ มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการไม่มากพอ ท้ายที่สุดมีเพียงหนังสือตอบรับกลับมาว่า ทราบเรื่องแล้วในวันที่ 27 ตุลาคม 2558 และยังไม่มีวี่แววว่าจะทบทวนโครงการริมแม่น้ำเจ้าพระยาแต่อย่างใด

นายพงษ์สวัสดิ์ อักษรสวาสดิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อมและสิทธิชุมชน กล่าวถึงโครงการพัฒนาริมน้ำเจ้าพระยาเป็นพื้นที่ที่ถูกกำหนดให้มีการพัฒนา ซึ่งอาจจะต้องทบทวนโครงการ เนื่องจากอาจขัดต่อกฎมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1304 บัญญัติว่า ทางน้ำ เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ที่ใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะหรือสงวนไว้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน

"พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 มิได้บัญญัติให้กรุงเทพฯมีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินโครงการใดที่ล่วงล้ำแม่น้ำเจ้าพระยา รวมถึงการดำเนินโครงการดังกล่าวในแม่น้ำเจ้าพระยาด้วย นอกจากนี้การใช้อำนาจของกรุงเทพฯ จะต้องไม่ขัดกับการใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดูแลรักษาแม่น้ำลำคลอง"

นายพงศ์สวัสดิ์ กล่าวถึงอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพฯ ต้องไม่ขัดกับกรมเจ้าท่า ที่มีหน้าที่ดูแลกำกับชายตลิ่งและทางน้ำของแม่น้ำ ตามพ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. 2456 รวมไปถึงกรมศิลปากร ที่มีหน้าที่ดูแลกำกับโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ซึ่งโครงการริมน้ำเจ้าพระยาจะส่งผลกระทบต่อโบราณสถานหลายแห่งที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้ว ตามพ.ร.บ. โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504

นอกจากนี้ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อมและสิทธิชุมชน กล่าวอีกว่า ประกาศกฎกระทรวงผังเมืองรวมกรุงเทพฯ พ.ศ.2556 ที่มีผลบังคับใช้ไม่ได้มีการบรรจุโครงการพัฒนาริมแม่น้ำเจ้าพระยาไว้ ดังนั้นเพื่อเป็นการรักษากฎหมาย กรุงเทพฯจำเป็นต้องขอแก้ไขผังเมืองรวมไปตามกระบวนการกลไกทางผังเมืองจนผ่านการยอมรับจากประชาชนก่อน

“การที่มติของคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณให้แก่กทม.เพื่อดำเนินโครงการ แต่ไม่ได้ปรากฎว่าครม.มอบหมายให้กทม.ดำเนินโครงการแทน อีกทั้งมติครม.ไม่มีฐานทางกฎหมาย ดังนั้นกทม.ในฐานะผู้รับผิดชอบ หากได้ทำการศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างถี่ถ้วน และสำรวจโครงการจะก่อให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดี กทม.ย่อมมีสิทธิที่จะปฏิเสธไม่ทำตามมติครม.ได้

ด้านรศ.ดร.พนิต ภู่จินดา ผู้เชี่ยวชาญด้านผังเมือง กล่าวว่า โครงการพัฒนาริมน้ำเจ้าพระยาอาจจะส่งผลกรทบต่ออัตราการไหลของน้ำ ทิศทางการไหลของน้ำ ดังนั้นจะต้องมีการศึกษาอย่างละเอียดรอบคอบ นอกจากนี้คณะทำงานที่ศึกษาออกแบบสำรวจโครงการควรประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญเรื่องผังเมือง ภูมิสถาปัตยกรรมของเมือง ด้านอุทกศาสตร์ สังคมศาสตร์ และวัฒนธรรม ทั้งนี้จะต้องเสนอทางเลือกให้กับประชาชนอย่างน้อย 2-3 แบบ และควรนำเสนอเป็นผลงานทางวิชาการ ซึ่งการอนุรักษ์สงวนพื้นที่โครงการไม่ควรมีเพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น เพราะพื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่สาธารณะ มีเรื่องราวตลอดทั้งริมฝั่งของแม่น้ำ

“รูปแบบของโครงการขณะนี้เป็นรูปแบบที่ถูกล๊อคการประเมินผังเมืองทั้งด้านความเป็นส่วนตัวและความเป็นชุมชน ดังนั้นจะต้องมีการปรับแก้ผังเมืองและจำเป็นที่จะต้องทำแผนอนุรักษ์ในการพัฒนาซึ่งไม่ใช่โครงการแบบนี้”

อย่างไรก็ตามเราขอยืนยันว่าไม่มีเจตนาคัดค้านโครงการหรือหยุดยั้งการพัฒนา แต่ขอชี้ประเด็นสำคัญที่รัฐบาลควรใช้เวลาพิจารณาให้รอบด้านและถี่ถ้วน

 
Read More ...