ข่าวสิ่งแวดล้อม

ที่มา : http://www.innnews.co.th/shownews/show?newscode=566232 

       สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว รายงาน แผ่นดินไหว อ.พาน จ.เชียงราย ขนาด 1.8 ริกเตอร์ ไม่มีผลกระทบต่อ ปชช.

alt

        สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา รายงาน วันที่ 16 กันยายน 2557 เวลา 01.14 น. เกิดเหตุแผ่นดินไหวบนบก ขนาด 1.8 ตามมาตราริกเตอร์ ที่ อ.พาน จ. เชียงราย ไม่มีผลกระทบต่อประชาชน

 
ที่มา : http://www.thairath.co.th/content/450498

alt

สภาทนายความรับมอบอำนาจจากชาวบ้านแพรกษา ฟ้องแพ่งผู้ประกอบกิจการคัดแยกฝังกลบบ่อขยะ และ 2 ผัวเมียเจ้าของที่ดินบ่อขยะ 153ไร่ เรื่องละเมิด จากกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ต่อเนื่อง 3ครั้ง เรียกค่าเสียหาย 2 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี และขอให้จำเลยหยุดประกอบกิจการ และฟื้นฟูระบบนิเวศวิทยาบริเวณบ่อขยะให้กลับมามีสภาพตามปกติ

ฟ้องแพ่งเจ้าของบ่อขยะแพรกษา โดยเมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 15 ก.ย. ที่ศาลแพ่ง นายธนวัฒน์ ตาสัก ทนายความจากสภาทนายความ รับมอบอำนาจนายเพทาย หมายสอนกลาง และชาวบ้านพักอาศัย ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ 20 คน เป็นโจทก์ยื่นฟ้องนายกรมย์พล สมุทรสาคร ผู้ประกอบกิจการคัดแยกฝังกลบบ่อขยะ นายเด่นตง ตั้งเด่นไชย และนางบุญไทย ตั้งเด่นไชย 2 ผัวเมียเจ้าของที่ดินเนื้อที่ 153 ไร่ จัดทำเป็นบ่อขยะใน ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ เป็นจำเลยที่ 1-3 ต่อแผนกคดีสิ่งแวดล้อม เรื่องละเมิด จากการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่อันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินจากกรณี เกิดเหตุเพลิงไหม้ต่อเนื่อง 3 ครั้ง บริเวณบ่อขยะ เมื่อเดือน มี.ค.57 เรียกค่าเสียหาย 2 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี และขอให้จำเลยทั้ง 3 หยุด ประกอบกิจการ และฟื้นฟูระบบนิเวศวิทยาบริเวณบ่อขยะให้กลับมามีสภาพตามปกติ หากจำเลยทั้ง 3 ไม่ปฏิบัติ ขอให้โจทก์ทั้ง 20 ราย เป็นผู้ดำเนินการ ขนย้ายขยะในบ่อออกไปทิ้งนอกพื้นที่ โดยให้จำเลยร่วมกันชำระค่าใช้จ่าย

โจทก์ฟ้องว่า การประกอบกิจการของจำเลยทั้ง 3 ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรง เมื่อเกิด เพลิงไหม้ที่บ่อขยะถึง 3 ครั้ง ครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 มี.ค.57 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 4-8 เม.ย.57 และครั้งที่ 3 วันที่ 12 พ.ค.57 ชาวบ้านได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองกลาง ศาลมีคำสั่งกำหนดมาตรการคุ้มครองชั่วคราวเมื่อวันที่ 31 ก.ค.57 กรมควบคุมมลพิษเข้าตรวจสอบแล้วพบว่ามีสารอันตรายที่เป็นผลกระทบต่อสุขภาพ โจทก์และชุมชนมากกว่า 4 ชนิด การกระทำของจำเลยเป็นการกระทำละเมิดต่อโจทก์ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมฯ ที่ให้จำเลยทั้งสามต้องดำเนินการขนย้ายขยะดังกล่าวออกจากพื้นที่ จ.สมุทรปราการ รวมทั้งชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกับโจทก์รายละ 1 แสนบาท รวม 2 ล้านบาท ทั้งนี้ โจทก์ทั้ง 20 ราย ขอให้ศาลงดเว้นการวางค่าธรรมเนียมศาล เนื่องจากเป็นคดีสาธารณะศาลรับคำฟ้องไว้เป็นคดีหมายเลขดำที่ สว (พ) 9/2557 เพื่อมีคำสั่งต่อไป ว่าจะประทับรับฟ้องคดีไว้พิจารณาพิพากษาหรือไม่

ภายหลังนายศิลา ทองคำ อดีตที่ปรึกษา รมว.แรงงาน และที่ปรึกษาเครือข่ายกลุ่มต่อต้านบ่อขยะแพรกษา ผู้นำชาวบ้านมาฟ้องคดีกล่าวว่า ที่ดินบ่อขยะแพรกษาเนื้อที่ 153 ไร่นั้น เดิมเจ้าของที่ดินได้ขุดหน้าดินไปขายให้กับนิคมอุตสาหกรรมย่านบางปู ทำให้เกิดหลุมลึกประมาณ 20 เมตร ต่อมามีการนำขยะอันตรายประเภทสารเคมีก่อให้เกิดผลมลภาวะเป็นอันตรายมาทิ้ง กระทั่งช่วงเดือน มี.ค.57 เกิดไฟไหม้ครั้งใหญ่นาน 7 วัน แล้วยังเกิดไฟไหม้ต่อเนื่องอีก 2 ครั้ง ก่อนหน้านี้ชาวบ้านได้ร้องขอความช่วยเหลือ จากสภาทนายความให้ช่วยฟ้องคดีต่อศาลจังหวัดสมุทรปราการ คดีอยู่ระหว่างไกล่เกลี่ยโดยพิจารณามานาน 6 เดือนแล้วยังไม่เสร็จสิ้น ชาวบ้านส่วนหนึ่ง ขอใช้สิทธิยื่นฟ้องคดีต่อศาลแพ่ง ตั้งแต่เกิดเหตุ หน่วยงานรัฐไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวกับสาธารณสุข หรือองค์กรส่วนปกครองในจังหวัด รวมทั้งเอกชน ไม่เคยลงพื้นที่มาดูแลชาวบ้านเลยสักครั้ง ต่อไปจะนำเรื่องนี้ส่งให้ คสช.ตรวจสอบ ทุกวันนี้บ่อขยะยังไม่ได้ รับการฟื้นฟู ซ้ำยังสร้างมลพิษต่อชาวบ้านอีกด้วย

ขณะที่นายสำนวน ประพิณ ทนายจากสภาทนายความ กล่าวว่า สำหรับคดีที่ศาลจังหวัดสมุทรปราการนั้น ชาวบ้าน 2,000 คน ยื่นฟ้องผู้ประกอบการ ทั้ง 3 คน รวม 10 สำนวน ตั้งแต่วันที่ 28 มี.ค.57 เรียกค่าเสียหายรายละ 1 แสนบาท รวม 200 ล้านบาท อยู่ระหว่างไกล่เกลี่ยคดี โดยศาลนัดอีกครั้งในวันที่ 29 ก.ย.57 ขณะที่การฟ้องคดีต่อศาลแพ่งครั้งนี้ไม่ได้เป็นการฟ้องซ้ำ หากศาลแพ่งมีคำสั่งให้ประทับรับฟ้องในคดีนี้ เตรียมที่จะขอให้โอนคดีจากศาลจังหวัดสมุทรปราการมารวมเป็นคดีเดียวกันต่อไป

 
ที่มา : http://www.thairath.co.th/content/450463

alt

สำนักงานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติสิงคโปร์ (เอสเอ็นอีเอ) ระบุว่าค่ามลพิษในอากาศในสิงคโปร์เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 111 ตามดัชนีชี้วัดมลพิษพีเอสไอ เมื่อราว 07.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น วันที่ 15 ก.ย. ก่อนลดมาอยู่ที่ค่า 80 พีเอสไอในอีกหลายชั่วโมงต่อมา แต่มลพิษระดับ 111 พีเอสไอเข้าข่ายเป็นอันตรายต่อผู้มีปัญหาระบบทางเดินหายใจและคนชราที่ต้อง ใช้เครื่องช่วยหายใจ สาเหตุเพราะหมอกควันพิษไฟป่าในช่วง 3-4 วันที่ผ่านมาจากเกาะสุมาตราในอินโดนีเซีย

วันเดียวกัน องค์กรวิจัยระหว่างประเทศด้านวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมแห่งเครือจักรภพ (ซีเอสไออาร์โอ) เผยรายงานสำรวจมลพิษในท้องทะเลทางเหนือออสเตรเลียรวมระยะทางกว่า 100 ตร.กม. ทำขึ้นช่วงปี 2554-2556 พบว่าขยะพลาสติก เป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อสัตว์ทะเลและปะการังจำนวนมาก โดยปลา นกและเต่าในทะเลทัสมัน เชื่อมต่อน่านน้ำออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์ ราว 5,000-15,000 ตัว ต้องตายเพราะกินขยะพลาสติก ส่วนขยะไม่ย่อยสลายอื่นๆได้แก่ ขวดแก้ว กระป๋องสังกะสี เศษยาง โลหะ กระเป๋า ถุงต่างๆ ลูกบอลลูน ไฟเบอร์กลาสและอุปกรณ์ตกปลา.

 
ที่มา : http://www.thairath.co.th/content/
450471

เฮอร์ริเคน โอดิเล เคลื่อนตัวผ่านคาบสมุทร บาฮา กาลิฟอร์เนียของประเทศเม็กซิโกแล้ว ทำให้เกิดฝนตกหนักและลมกระโชกแรงมีผู้ติดค้างในเมืองท้องเที่ยวต่างๆจำนวนมาก...
สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า เฮอร์ริเคน 'โอดิเล' เคลื่อนตัวผ่านคาบสมุทร บาฮา กาลิฟอร์เนีย ของประเทศเม็กซิโกแล้วเมื่อวันจันทร์ (15 ก.ย.)อิทธิพลของมันทำให้เกิดฝนตกหนักและลมกระโชกแรงที่คาบสมุทรแห่งนี้นักท่องเที่ยวและประชาชนจำนวนมากต้องอพยพเข้าสู่ศูนย์หลบภัยชั่วคราว
alt
ความเสียหายในเมืองลา ฟาส
ศูนย์เฮอร์ริเคนแห่งชาติ (เอ็นเอชซี) ในเมืองไมอามี รายงานว่าเฮอร์ริเคน โอดิเล อ่อนกำลังลงเป็นเฮอร์ริเคนระดับ 2 ความเร็วลมไม่เกิน 100 ไมล์ต่อชั่วโมงแล้ว ในเวลาประมาณ 11:00น. ตามเวลาตะวันออก (EDT) และคาดว่าจุดศูนย์กลางของพายุจะใกล้ หรืออยู่ที่คาบสมุทร บาฮา กาลิฟอร์เนียไปจนถึงวันพุธ ซึ่งความเสี่ยงเกิดฝนตกหนักและน้ำท่วมยังคงมีอยู่
เจ้าหน้าที่ในรัฐบาฮา กาลิฟอร์เนีย ซูร์สั่งปิดท่าเรือและชายหาดหลายแห่งเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมารวมทั้งยกเลิกการเรียกการสอนและงานฉลองวันชาติในคืนวันจันทร์ด้วย
นาย หลุยส์ เฟลิเป ปูเอนเตหันหน้าสำนักงานป้องกันพลเรือนของกระทรวงมหาดไทยแห่งเม็กซิโกระบุผ่านข้อความในบัญชีผู้ใช้ ทวิตเตอร์ ของเขาว่าอิทธิพลของพายุทำให้ต้นไม้และเสาไฟฟ้าหักโค่น กระจกของอาคารแตกเสียหายและเกิดไฟดับที่รีสอร์ท 'กาโบ ซาน ลูคัส' สถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังในบาฮากาลิฟอร์เนียด้วย
ขณะที่นาย เอดูอาโด เบาติสตา หัวหน้าสำนักงานป้องกันพลเรือนประจำเมืองลาปาซ ในรัฐบาฮา กาลิฟอร์เนีย ซูร์ เปิดเผยต่อสื่อท้องถิ่นว่า เฮอร์ริเคนโอดิเล สร้างความเสียหายในเมืองแห่งนี้หลายจุดแต่ไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต
ด้านกระทรวงมหาดไทยมีแถลงการณ์ว่า ขณะนี้มีนักท่องเที่ยวประมาณ 30,000 คนอยู่ในรัฐบาฮา กาลิฟอร์เนีย ซูร์ และอย่างน้อย 26,000 คนเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยทั้งหมดต้องพักอยู่แต่ในโรงแรมซึ่งถูกใช้เป็นที่หลบภัยชั่วคราวเท่านั้น
นอกจากน่ี้ การเตือนภัยพายุเฮอร์ริเคนยังขยายไปจนถึงบางพื้นที่ของรัฐซินาโลอา และโซโนรา บนแผ่นดินใหญ่ของเม็กซิโก เนื่องจากมีความเป็นไปได้ว่าเฮอร์ริเคน โอดิเล จะเคลื่อนตัวเข้าสู่อ่าวแคลิฟอร์เนีย
 

ที่มา : http://www.dailynews.co.th/Content/foreign/266747/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2

      สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 15 ก.ย. ว่าสำนักงานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติของสิงคโปร์ ( เอ็นอีเอ ) รายงานสถานการณ์มลภาวะทางอากาศในประเทศ ว่าดัชนีมาตรฐานมลพิษ ( พีเอสไอ ) เมื่อเวลา 06.00 น. ตามเวลาท้องถิ่นของวันนี้ ( 05.00 น. ตามเวลาในประเทศไทย ) อยู่ที่ 113 ก่อนลดลงมาอยู่ที่ 111 ในอีก 1 ชั่วโมงต่อมา อย่างไรก็ตาม ตัวเลขดังกล่าวยังคงถือว่าอยู่ในระดับ "อันตรายต่อสุขภาพ" เนื่องจากเกินมาตรฐานที่กำหนดให้ไม่ควรเกิน 10

alt

      ทั้งนี้ เอ็นอีเอเชื่อว่าสาเหตุที่ทำให้ระดับมลภาวะทางอากาศในประเทศเพิ่มสูงขึ้น เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ไฟป่าในอินโดนีเซีย ซึ่งทุกปีจะก่อให้เกิดกลุ่มหมอกควันไฟหนาทึบลอยเข้ามาปกคลุมถึงน่านฟ้าของประเทศเพื่อนบ้าน และส่งผลให้ค่าพีเอสไอของสิงคโปร์เมื่อปีที่แล้วสูงถึง 401 กลายเป็นประเด็นทางการเมืองระหว่างประเทศทันที


 
Read More ...