16 มกราคม 2563 ‘อ่างทอง’ ฝุ่นจิ๋วปกคลุมขาวโพลนทั่วเมือง สาธารณสุขจังหวัดเตือนประชาชนงดออกกำลังกายกลางแจ้ง

ที่มา: https://www.naewna.com/local/466574

ภาพถ่ายจากมุมสูง มองเห็นหมอกควันปกคลุมทั่วเมืองอ่างทอง ชาวบ้านในพื้นที่ จ. อ่างทอง เริ่มวิตกกังวลค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ปกคลุม มีการแจ้งเตือนตามสื่อออนไลน์ ให้ผู้ที่มีอาการแสบจมูก หายใจติดขัดและวิงเวียนศีรษะให้รีบพบแพทย์ เด็ก คนชรา สตรีตั้งครรภ์ และผู้ป่วยทางเดินหายใจ ผู้ที่มีโรคประจำตัว ให้ระมัดระวังด้วย พร้อมวิธีรับมือให้ปลอดภัย มีสติ และติดตามสถานการณ์ข่าวจากหน่วยงานราชการเป็นหลัก ปรับวิธีคิด ช่วยลดความเครียคได้ ให้คิดแบบยืดหยุ่น คิดหลายมุม ยอมรับ ปรับตัว และทำความเข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้น นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ อย่างน้อย 6-8 ชั่วโมง และเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์ กลุ่มเสี่ยง เด็ก ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ และผู้ที่มีโรคประจำตัว ให้หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง หากจำเป็นควรสวมหน้ากากอนามัย หรือ N95 เฝ้าระวังหากมีอาการผิดปกติ เช่น ไอบ่อย หายใจลำบาก แน่นหน้าอก คลื่นไส้ วิงเวียน ให้รีบปรึกษาแพทย์ และปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ ด้าน นายแพทย์ ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า สำหรับเรื่องฝุ่นละออง PM 2.5 ซึ่งมีผลต่อสุขภาพของประชาชนนะครับในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ได้มีการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องดูข้อมูลจาก Application AiR4THAI ของกรมควบคุมมลพิษ ซึ่งเป็นระดับสีเหลืองหรือระดับปานกลาง ไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจได้แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวัง หลีกเลี่ยงการออกกำลังกายในที่กลางแจ้ง แล้วก็กลุ่มเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้ พิการ เด็ก และผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจ ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลรายงาน ได้จาก Application AiR4THAI ซึ่งมีให้โหลดได้ต่อไป