10 สิงหาคม 2563 ภัยแล้ง จ. ยโสธรยังน่าห่วงอ่างเก็บน้ำ ๓ แห่งปริมาณน้ำน้อย

ที่มา: https://www.innnews.co.th/regional-news/news_742603/

นายสวัสดิ์ นาคสุทธิ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานยโสธร เปิดเผยว่า จ. ยโสธรยังน่าเป็นห่วงกับสถานการณ์ภัยแล้ง ข้อมูลสถานการณ์น้ำของศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ โครงการชลประทานยโสธร ในภาพรวมปริมาณน้ำใน ๓ อ่างเก็บน้ำ และอีก ๒ เขื่อนมีเพียง ๒๙.๒๕ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๖๕ ของความจุเท่านั้นได้แก่ ๑. อ่างเก็บน้ำห้วยลิงโจน ความจุอ่าง ๒๑.๐๕ ล้านลูกบาศก์เมตร มีปริมาณน้ำในอ่าง ๓.๓๔ ล้านลูกบาศก์เมตร (ร้อยละ ๑๕.๘๘) . อ่างเก็บน้ำห้วยสะแบก ความจุอ่าง ๓๐.๓๐ ล้านลูกบาศก์เมตร มีปริมาณน้ำในอ่าง ๕.๕๕ ล้านลูกบาศก์เมตร (ร้อยละ ๑๘.๓๓) . อ่างเก็บน้ำห้วยโพงตอนบน ความจุอ่าง ๑๒.๔๐ ล้านลูกบาศก์เมตร มีปริมาณน้ำในอ่าง ๔.๖๙ ล้านลูกบาศก์เมตร (ร้อยละ ๓๗.๘๔) . เขื่อนยโสธร – พนมไพร ความจุเขื่อน ๑๙.๔๖ ล้านลูกบาศก์เมตร มีปริมาณน้ำในเขื่อน ๑๑.๐๓ ล้านลูกบาศก์เมตร (ร้อยละ ๕๖.๖๘) . เขื่อนลำเซบาย ความจุเขื่อน ๑๒.๒๐ ล้านลูกบาศก์เมตร มีปริมาณน้ำในเขื่อน ๔.๖๓ ล้านลูกบาศก์เมตร (ร้อยละ ๓๗.๙๕) หากฝนไม่ตก และไม่มีน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำและเขื่อนจะส่งผลกระทบอย่างแน่นอน