9 ตุลาคม 2562 เขื่อนลำแชะไม่พ้นวิกฤติน้ำไต่ระดับไม่พอ

ที่มา: https://www.innnews.co.th/regional-news/news_507120/

นายสมศักดิ์ ทาบโลกา ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำภายในเขื่อนลำแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็น 1 ใน 4 เขื่อนหลักขนาดใหญ่ของจังหวัดนครราชสีมา ว่า จากการที่มีฝนตกลงอย่างต่อเนื่องในช่วงนี้ ประกอบกับทางเขื่อนฯ ได้ชะลอการส่งน้ำเพื่อการเกษตรและระบบนิเวศ เพราะมีฝนกระจายทั่วพื้นที่มานานกว่า 1 เดือน ทำให้ปริมาณน้ำภายในเขื่อนเพิ่มระดับสูงขึ้น แต่ก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์น้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ เนื่องจากปริมาณน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนลำแชะมีน้อยมาก ล่าสุด ปริมาณน้ำภายในเขื่อนลำแชะ อยู่ที่ 110 ล้าน ลบ.ม. จากความจุทั้งหมดที่ 275 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 40 ของความจุกักเก็บ ซึ่งถือว่าเป็นปริมาณน้ำที่น้อยที่สุดหากเทียบกับช่วงเดียวกันของทุกปี เนื่องจากมีน้ำไหลลงเขื่อนแค่ร้อยละ 41 ของค่าเฉลี่ยทั้งปี  โดยมีน้ำไหลลงสู่เขื่อนตลอดทั้งปีเพียง 86 ล้าน ลบ.ม. ส่วนค่าเฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่ 210 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งด้วยปริมาณน้ำขนาดนี้จะส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้งปีหน้าอย่างแน่นอนโดยเฉพาะพื้นที่การเกษตรในเขตชลประทาน อาจจะต้องหยุดการทำนาปรังทั้งหมด เนื่องจากปริมาณน้ำที่มีอยู่เพียงพอใช้เฉพาะการอุปโภค บริโภค และรักษาระบบนิเวศเท่านั้น