9 ตุลาคม 2562 ชาวบ้านครบุรีสร้างหอสังเกตการณ์ช้างป่าลดการปะทะ

ที่มา: https://www.innnews.co.th/regional-news/news_507110/

นายพิชัย พิทยาพรพิพัฒน์ ผู้ใหญ่บ้านหนองโบสถ์ ตำบลโคกกระชาย อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ออกสำรวจพื้นที่การเกษตรของชาวบ้านที่ได้รับความเสียหายจากกรณีช้างป่าจากอุทยานแห่งชาติทับลาน ออกมาหากินนอกพื้นที่ป่า โดยพบว่าห้วงนี้มีช้างป่ากว่า 10 ตัว พากันกระจายออกไปเหยียบย่ำกัดกินผลผลิตเกษตรของชาวบ้านได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก ซึ่งได้ประสานงานกับผู้นำชุมชนในหมู่บ้านและพื้นที่ใกล้เคียงจัดเวรยามเฝ้าระวัง และผลักดันช้างให้กลับเข้าสู่ป่าเป็นการเร่งด่วนแล้ว พร้อมกันนี้ ยังระดมทุนจากคนในพื้นที่และหน่วยงานต่างๆ จัดสร้างหอสังเกตการณ์ขึ้นบนภูเขา บริเวณป่าด้านทิศใต้ของหมู่บ้าน เพื่อไว้สังเกตความเคลื่อนไหวของช้างป่า จะได้จัดกำลังเข้าไปผลักดันช้างได้อย่างตรงจุด สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย เนื่องจากไม่ต้องสุ่มเข้าพื้นที่ที่อาจจะมีความเสี่ยงสูงต้องเผชิญหน้ากับช้างป่าในระยะประชิดจนอาจเกิดอันตรายขึ้นได้ อีกทั้งยังสามารถใช้เป็นหอเฝ้าดูสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่ช่วงหน้าแล้งได้อีกด้วย