15 ตุลาคม 2562 ทางหลวงฉีดละอองน้ำลดPM2.5

ที่มา: https://www.innnews.co.th/economy/news_511157/

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่ากรมทางหลวงได้มีแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในงานของกรมทางหลวง ตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง” โดยสั่งการให้ทุกหน่วยงานทั้งสำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง และหมวดทางหลวงทั่วประเทศ นำมาตรการตามประเภทงานไปใช้ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ สำหรับกรณีที่ระดับปริมาณฝุ่นละออง PM 2.5 มีค่าไม่เกิน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และหากระดับปริมาณฝุ่นละออง PM 2.5 มีค่าเกิน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร กรมทางหลวงจะดำเนินการปล่อยฝอยละอองน้ำความดันสูง เพื่อดักจับฝุ่นละอองฝุ่น PM2.5 จำนวน 8 แห่ง ช่วงเวลา 18.00 – 23.00 น. ภายหลังปิดระบบจะดำเนินการกวาดพื้นถนน และฉีดล้าง ได้แก่ บริเวณด่านเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางทับช้าง 1 (มุ่งหน้าบางพลี) บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 บริเวณด่านเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางทับช้าง 2 (มุ่งหน้าบางปะอิน) บริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฝั่งประตูวิภาวดีรังสิต ทางหลวงหมายเลข 35 (ถนนพระราม2) กม. 8+400 และกม. 11+240 ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ขาเข้า-ขาออกที่ด่านลาดกระบัง นอกจากนี้ ยังได้เตรียมดำเนินการขยายการติดตั้งระบบปล่อยฝอยละอองน้ำความดันสูง เพื่อดักจับละอองฝุ่น PM2.5 จำนวน 7 แห่ง ได้แก่ด่านเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางบางปะกง Type A ด่านเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางหนองขาม 1และหนองขาม 3 ด่านทับช้าง ด่านเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางพัทยา (ขาออก) พร้อมจัดทำแผนแก้ไขปัญหาเร่งด่วนในกรณีการจราจรติดขัดในพื้นที่ก่อสร้างและบริเวณหน้าด่านเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง