ข้อมูลตัวชี้วัด “มูลค่าการนำเข้า-ส่งออก และดุลการค้า”

มูลค่าการนำเข้า-ส่งออกสินค้า และดุลการค้า ใน พ.ศ. 2560 ของประเทศไทย พบว่า อยู่ในภาวะเกินดุลการค้า โดยมีมูลค่าการส่งออก 79.93 แสนล้านบาท และมูลค่าการนำเข้าสินค้า 76.07 แสนล้านบาท โดยมีมูลค่าการส่งออกสูงกว่ามูลค่าการนำเข้าสินค้าประมาณ 3.85 แสนล้านบาท ซึ่งเกินดุลลดลง ร้อยละ 41 จาก พ.ศ. 2559 ที่มีมูลค่าการส่งออกสูงกว่ามูลค่าการนำเข้าสินค้าประมาณ 6.48 แสนล้านบาท ทั้งนี้ ประเทศไทยอยู่ในภาวะเกินดุลการค้ามาตั้งแต่ พ.ศ. 2558 เมื่อพิจารณาในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2551-2560) พบว่า แนวโน้มเกินดุลการค้าเพิ่มขึ้น

                                         มูลค่าการนำเข้า-ส่งออก และดุลการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2551-2560

5

ที่มา: กรมศุลกากร (2561)

ดาวโหลดข้อมูล

1111