ข่าวฮอต ออนไลน์

ที่มา: www.youtube.com (เผยแพร่เมื่อวันที่ 23 เม.ย. 2560)

ชาวไต้หวันร่วมกันเก็บขยะเนื่องในวันคุ้มครองโลก

Web Links

logo_1 logo_2 logo_3 logo_4 logo_5 logo_6 logo_7 logo_8 logo_9 logo_10 logo_11 logo_12 logo_13 logo_14 logo_15