มีอะไรใหม่

อ่านทั้งหมด

ปฎิทินกิจกรรม สผ.

ธันวาคม, 2017

จ.

อ.

พ.

พฤ.

ศ.

ส.

อา.

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

18ธ.ค. - 19ธ.ค. 188:00 amธ.ค. 19การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพบุคคลากร รุ่นที่ 4...

19ธ.ค.9:00 am- 4:00 pmการสัมมนา เรื่องแนวทางการดำเนินงานด้านการเงิน...

19ธ.ค. - 20ธ.ค. 199:00 amธ.ค. 20การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานและแผนการ...

20ธ.ค.9:30 am- 2:00 pmการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง...

21ธ.ค.8:30 am- 1:00 pmการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) รายงานแห่งชาติ ฉบับที่ ๓...

รายงานสถานการณ์ประจำวัน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

อ่านทั้งหมด

อ่านทั้งหมด

อ่านทั้งหมด

ประกาศ

อ่านทั้งหมด

เว็บลิงค์