ประชุมสัมมนา เรื่อง “การปรับปรุงหลักเกณฑ์ และแนวทางในการพิจารณา การขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิ ทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม” วันพุธที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรม แกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ ฟอร์จูน

//ประชุมสัมมนา เรื่อง “การปรับปรุงหลักเกณฑ์ และแนวทางในการพิจารณา การขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิ ทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม” วันพุธที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรม แกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ ฟอร์จูน

ประชุมสัมมนา เรื่อง “การปรับปรุงหลักเกณฑ์ และแนวทางในการพิจารณา การขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิ ทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม” วันพุธที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรม แกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ ฟอร์จูน

By | 2019-07-23T11:35:54+07:00 กรกฎาคม 23rd, 2019|Categories: ข่าวสาร/กิจกรรม กพส.|ปิดความเห็น บน ประชุมสัมมนา เรื่อง “การปรับปรุงหลักเกณฑ์ และแนวทางในการพิจารณา การขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิ ทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม” วันพุธที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรม แกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ ฟอร์จูน

About the Author: