ฐานข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศในพื้นที่มาบตาพุด

/ฐานข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศในพื้นที่มาบตาพุด

แนวทางการใช้แบบจำลองเพื่อประเมินการแพร่กระจายมลพิษทางอากาศ ข้อมูลน่าสนใจ แนวทางการใช้แบบจำลองในการประเมินการแพร่กระจายมลพิษทางอากาศ และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

By | 2019-09-05T11:21:09+07:00 สิงหาคม 8th, 2018|Categories: ฐานข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศในพื้นที่มาบตาพุด|

คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร ข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศจากโรงงานอุตสาหกรรมบริเวณพื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง (EMISSION SOURCES DATA IN MAP TA PHUT AREA)  ข้อมูลประจำเดือน กันยายน 2562 คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร ข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศจากโรงงานอุตสาหกรรมบริเวณพื้นที่มาบตาพุดสำหรับการประเมินด้วยแบบจำลอง (EMISSION SOURCES DATA IN MAP TA PHUT AREA FOR AIR MODELING)  ข้อมูลประจำเดือน กันยายน 2562 คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร ข้อมูล Instack NO2/NOX ของแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศจากโรงงานอุตสาหกรรมบริเวณพื้นที่ มาบตาพุด  จังหวัดระยอง (EMISSION SOURCES DATA IN MAP TA PHUT AREA) สำหรับการทำ Air Modeling ข้อมูลประจำเดือน กันยายน 2561 คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร ข้อมูล Landuse NLCD 92 ชุดล่าสุดของจังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง หมายเหตุ ข้อมูลชุดใหม่นี้ได้ปรับแก้ในพื้นที่จังหวัดอื่นๆ รอบนอก [...]

ปิดความเห็น บน แนวทางการใช้แบบจำลองเพื่อประเมินการแพร่กระจายมลพิษทางอากาศ ข้อมูลน่าสนใจ แนวทางการใช้แบบจำลองในการประเมินการแพร่กระจายมลพิษทางอากาศ และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง