ข้อมูลน่าสนใจ

Home/ข้อมูลน่าสนใจ

สรุปผลการศึกษา ปัญหา อุปสรรค และแนวทางพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานตามมาตรา 67 วรรคสอง พ.ศ. 2550

By |2018-08-29T10:31:28+07:00สิงหาคม 29th, 2018|Categories: ข้อมูลน่าสนใจ|

คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด สรุปผลการศึกษา ปัญหา อุปสรรค และแนวทางพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานตามมาตรา 67 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550

ปิดความเห็น บน สรุปผลการศึกษา ปัญหา อุปสรรค และแนวทางพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานตามมาตรา 67 วรรคสอง พ.ศ. 2550

โครงการศึกษาปี 2554 คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด

By |2018-08-29T10:29:06+07:00สิงหาคม 29th, 2018|Categories: ข้อมูลน่าสนใจ|

โครงการศึกษาประจำปี 2554 ของกลุ่มพัฒนาระบบฯ สวผ. ประกอบด้วยโครงการจำนวน 3 โครงการ ได้แก่ 1. โครงการศึกษาประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการเพื่อกำหนดเป็นโครงการ EHIA (SPS) 2. โครงการจัดทำแนวทางการศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (TEL) 3. โครงการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการมีส่วนร่วมในกระบวนการรับฟังความคิดเห็นต่อการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (UAE) คลิ๊กลิงค์เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร 1. โครงการศึกษาประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการเพื่อกำหนดเป็นโครงการ EHIA (SPS) 2. โครงการจัดทำแนวทางการศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (TEL)    3. โครงการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการมีส่วนร่วมในกระบวนการรับฟังความคิดเห็นต่อการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (UAE)

ปิดความเห็น บน โครงการศึกษาปี 2554 คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด

EIA Newsletter ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2560

By |2018-12-11T11:52:07+07:00สิงหาคม 29th, 2018|Categories: ข้อมูลน่าสนใจ|

>>>>  คลิกเพื่อดาวน์โหลด ปีที่ 19 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2560 >>>>  คลิกเพื่อดาวน์โหลด ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2560 >>>>  คลิกเพื่อดาวน์โหลด ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2560 คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดวารสารข่าว สผ. คลิกเพื่อดาวน์โหลด ปีที่ 18 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม  2559 คลิกเพื่อดาวน์โหลด ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2558 คลิกเพื่อดาวน์โหลด ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2558 [...]

ปิดความเห็น บน EIA Newsletter ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2560

รายชื่อ ผู้ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 107 โครงการ EIA Monitoring Award 2016

By |2018-08-29T10:19:57+07:00สิงหาคม 29th, 2018|Categories: ข้อมูลน่าสนใจ|

กดคลิก รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 107 โครงการ

ปิดความเห็น บน รายชื่อ ผู้ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 107 โครงการ EIA Monitoring Award 2016

โครงการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการที่จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัย

By |2018-08-29T10:12:33+07:00สิงหาคม 29th, 2018|Categories: ข้อมูลน่าสนใจ|

คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสารบทคัดย่อ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารรายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร

ปิดความเห็น บน โครงการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการที่จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัย

การแจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ชำนาญการและเจ้าหน้าที่ประจำของนิติบุคคล

By |2018-08-29T10:10:25+07:00สิงหาคม 29th, 2018|Categories: ข้อมูลน่าสนใจ|

คลิ๊กดูเอกสาร  การแจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ชำนาญการและเจ้าหน้าที่ประจำของนิติบุคคล

ปิดความเห็น บน การแจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ชำนาญการและเจ้าหน้าที่ประจำของนิติบุคคล