คู่มือการใช้งานระบบ Smart EIA Plus

คู่มือการใช้งานระบบ EIA

คู่มือการใช้งานระบบ Monitor

คู่มือการใช้งานระบบผู้มีสิทธิจัดทำรายงานฯ

หมายเหตุ :

รับชมคลิปวีดีโอย้อนหลัง “การอบรม เรื่อง การใช้งานศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม Smart EIA Plus”  คลิก

ศึกษาขั้นตอนการจัดการสิทธิผู้ใช้งาน คลิก

แบบฟอร์มสำหรับนำเข้าข้อมูลในระบบ EIA

แบบฟอร์มสำหรับนำเข้าข้อมูลในระบบ Monitor

แบบฟอร์มการรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม