เรื่อง แนวทางการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านอุตสาหกรรม และระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

//เรื่อง แนวทางการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านอุตสาหกรรม และระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

เรื่อง แนวทางการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านอุตสาหกรรม และระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรม มิโด โฮเต็ล กรุงเทพมหานคร

โดย ผู้อำนวยการกลุ่มงานอุตสาหกรรม และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานอุตสาหกรรม

คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

By | 2018-08-28T09:57:38+00:00 สิงหาคม 28th, 2018|Categories: KM-EIA|ปิดความเห็น บน เรื่อง แนวทางการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านอุตสาหกรรม และระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

About the Author: