เรื่อง อภิธานศัพท์การจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ

โดย นางอินทนิล อินท์ชยะนันท์

ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาแหล่งน้ำและเกษตรกรรม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

กันยายน ๒๕๕๙

ดาวน์โหลดข้อมูล คลิ๊กที่นี้