—————————————————————————————

ตามที่ คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณาผู้มีสิทธิขอรับใบอนุญาตทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเห็นชอบในการปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของนิติบุคคลผู้มีสิทธิจัดทำรายงานทั้งนี้ จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานฯ เป็นดังนี้

๑).ประเภทสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือสถาบันวิจัยซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทย
คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสารแนบ ๑

๒).ประเภทนิติบุคคลอื่นๆ/รัฐวิสาหกิจ/สภาการเหมืองแร่
คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสารแนบ ๒

          โดยจะมีผลนับตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป