ขั้นตอนการพิจารณารายงาน EIA กรณีโครงการหรือกิจการหรือการดำเนินการของหน่วยงานรัฐ หรือหน่วยงานรัฐร่วมเอกชน ที่ต้องเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี

//ขั้นตอนการพิจารณารายงาน EIA กรณีโครงการหรือกิจการหรือการดำเนินการของหน่วยงานรัฐ หรือหน่วยงานรัฐร่วมเอกชน ที่ต้องเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี

ขั้นตอนการพิจารณารายงาน EIA กรณีโครงการหรือกิจการหรือการดำเนินการของหน่วยงานรัฐ หรือหน่วยงานรัฐร่วมเอกชน ที่ต้องเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี

By | 2019-05-22T14:08:51+00:00 สิงหาคม 8th, 2018|Categories: INFOGRAPHIC|ปิดความเห็น บน ขั้นตอนการพิจารณารายงาน EIA กรณีโครงการหรือกิจการหรือการดำเนินการของหน่วยงานรัฐ หรือหน่วยงานรัฐร่วมเอกชน ที่ต้องเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี

About the Author: