เรื่อง “การทบทวนโครงการหรือกิจการหรือการดำเนินการใด ซึ่งต้องจัดทำรายงาน EIA ครั้งที่ ๒

กรณีโครงการด้านเหมืองแร่และพัฒนาปิโตรเลียม และด้านพลังงาน”

A170163

ดาวน์โหลดเอกสาร

B170163

ดาวน์โหลดเอกสาร