รายงานสรุปการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและข้อสั่งการรัฐบาล…

รายงานสรุปการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและข้อสั่งการรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑)

wpChatIcon