ข่าวกิจกรรม สผ.

การประชุมคณะกรรมการจัดทำงบประมาณและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

นางรวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายเเละเเผนทรัพยากรธรรมชาติเเละสิ่งเเวดล้อมเป็นประธานในการประ ...
อ่านเพิ่มเติม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ภายใต้แนวคิด “รักษ์ป่า รักษ์ทะเล รักษ์สัตว์และสัตว์ทะเล”

เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑ พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส ...
อ่านเพิ่มเติม

การหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสื่อมวลชน

เมื่อวันอังคารที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องอารีย์สัมพันธ์ ชั้น ๓ อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่ง ...
อ่านเพิ่มเติม

สผ. เข้าร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2561 ณ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561 พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด ...
อ่านเพิ่มเติม

สผ. เข้าร่วมลงนามถวายพระพร วันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ พระบรมมหาราชวัง พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรว ...
อ่านเพิ่มเติม
Loading...

เรื่องเด่นสิ่งแวดล้อม

มีอะไรใหม่

Loading...

ปฎิทินกิจกรรม สผ.

มกราคม

18ม.ค.8:30 am- 3:30 amร่างแผนการจัดการชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่มีลำดับความสำคัญสูง...

18ม.ค.9:00 am- 4:00 pmการประชุมหารือการดำเนินงานตาม AWGESC Action Plan

19ม.ค.8:30 am- 4:00 pmการอบรมเรื่อง ความรู้เกี่ยวกับการประเมินผลกระทบ

19ม.ค.8:30 am- 3:30 pmการประชุมนำเสนอผลการศึกษาร่างแผนจัดการปกป้องคุ้มครองชนิดพันธุ์ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ในประเทศไทย

19ม.ค.1:30 pm- 4:30 pmการประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ

รายงานสถานการณ์ประจำวัน

จัดซื้อจัดจ้าง

อ่านทั้งหมด

อ่านทั้งหมด

อ่านทั้งหมด

ประกาศ

อ่านทั้งหมด