///0
instagram takipci hilesi instagram takipci hilesi free porn Antalya escort Antalya escort Antalya Escort gaziemir escort

ประกาศราคากลาง โครงการประเมินสถานภาพลุ่มน้ำโดยการมีส่วนร่วม : ลุ่มน้ำภาคเหนือ

ประกาศราคากลาง โครงการประเมินสถานภาพลุ่มน้ำโดยการมีส่วนร่วม : ลุ่มน้ำภาคเหนือ

By |กุมภาพันธ์ 2nd, 2017|ราคากลาง|ปิดความเห็น บน ประกาศราคากลาง โครงการประเมินสถานภาพลุ่มน้ำโดยการมีส่วนร่วม : ลุ่มน้ำภาคเหนือ

TOR โครงการพัฒนาเครื่องมือ กลไก การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและอนุวัตอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ

“ด้วย สผ. อยู่ระหว่างดำเนินการคัดเลือกที่ปรึกษา ครั้งที่ 2 เพื่อว่าจ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการพัฒนาเครื่องมือ กลไก การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและอนุวัตอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รายละเอียดข้อกำหนดโครงการตามที่แนบ) จึงขอเผยแพร่แก่บริษัทที่ปรึกษาที่ขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาไทยรับทราบในวงกว้าง  ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถาม แสดงความสนใจ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ กองประสานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โทร. 022656684-5 ในวันและเวลาราชการ หรือ bdm.onep@gmail.com” ไฟล์ที่แนบ : TOR โครงการ (ไม่มี Breakdown)

By |กุมภาพันธ์ 2nd, 2017|ประกวดราคาสอบราคา|ปิดความเห็น บน TOR โครงการพัฒนาเครื่องมือ กลไก การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและอนุวัตอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ

สผ. เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอดยุทธศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงสู่การปฏิบัติในพื้นที่

เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอดยุทธศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงสู่การปฏิบัติในพื้นที่ และมอบนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระยะ ๒๐ ปี ลงสู่การปฏิบัติ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร โดยมีนายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวรายงาน พร้อมบรรยายในหัวข้อเรื่อง “ การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์และนโยบายด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และแผนงานโครงการในภารกิจหลักของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ” ซึ่งมีนางรวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผู้บริหาร สผ. รวมทั้ง ผู้บริหารจากหน่วยงานในสังกัด ทส. เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว จัดทำและเผยแพร่โดย [...]

By |กุมภาพันธ์ 2nd, 2017|ข่าวสารและกิจกรรม สผ.|ปิดความเห็น บน สผ. เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอดยุทธศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงสู่การปฏิบัติในพื้นที่

รายงานสถานการณ์ประจำวัน วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

รายงานสถานการณ์ประจำวัน วันที่  ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

By |กุมภาพันธ์ 2nd, 2017|รายงานสถานการณ์ประจำวัน|ปิดความเห็น บน รายงานสถานการณ์ประจำวัน วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

2 กุมภาพันธ์ 2560 กรมฝนหลวงเตรียมขึ้นบินเติมน้ำลงเขื่อน-อ่างเก็บน้ำ รับมือภัยแล้ง

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เตรียมขึ้นบินทำฝนหลวง เพื่อเร่งเติมน้ำในเขื่อนสำคัญทั่วประเทศ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนทั้งในภาคครัวเรือนและภาคการเกษตร วันนี้(2 ก.พ.2560) กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เตรียมขึ้นบินทำฝนหลวง เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำฝนเติมน้ำในเขื่อน อ่างเก็บน้ำในพื้นที่ที่คาดว่าจะประสบภัยแล้ง บรรเทาปัญหาไฟป่าและหมอกควันในภาคเหนือ ส่วนภาคอีสานวางแผนเติมน้ำใน 5 เขื่อนหลัก คือเขื่อนลำตะคอง ลำนำลอง พระเพลิง มูลบน และเขื่อนลำแซะ ภาคกลาง เขื่อนวชิราลงกรณ์ และเขื่อนศรีนครินทร์ ขณะที่ภาคใต้ซึ่งเพิ่งจะมีฝนตกไปจะเฝ้าระวังระดับน้ำในเขื่อนบางลาง ขณะนี้หน่วยปฏิบัติการเคลื่อนเร็ว 2 หน่วย คือจังหวัดนครสวรรค์ และนครราชสีมา ติดตามสภาพอากาศเป็นรายสัปดาห์ เพื่อขึ้นปฏิบัติการฝนหลวง และหลังจากนี้ จะเพิ่มหน่วยปฏิบัติการให้ถี่ขึ้นและจะได้รับการสนับสนุนจากกองทัพอากาศโดยจะเปิดปฏิบัติการฝนหลวงถึงเดือนมีนาคม ที่มา:   http://news.thaipbs.or.th/content/259954

By |กุมภาพันธ์ 2nd, 2017|ข่าวสิ่งแวดล้อม|ปิดความเห็น บน 2 กุมภาพันธ์ 2560 กรมฝนหลวงเตรียมขึ้นบินเติมน้ำลงเขื่อน-อ่างเก็บน้ำ รับมือภัยแล้ง

2 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักเฝ้าระวังฯเผยเฉพาะเดือนม.ค. แผ่นดินไหว 114 ครั้งใน 6 จว.เหนือ

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ นายอดิศร ฟุ้งขจร ผู้อำนวยการสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากการเก็บสถิติการเกิดแผ่นดินไหวตลอดเดือนมกราคม 2560 ที่ผ่านมาพบมีการสั่นสะเทือนถึงจำนวน 114 ครั้ง ใน 6 จังหวัดภาคเหนือ คือ แม่ฮ่องสอน, เชียงใหม่, เชียงราย, แพร่, น่าน และตาก ซึ่งแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เป็นแผ่นดินไหวเล็ก หรือมีขนาดไม่เกิน 3.0 และในจำนวนนี้มีแผ่นดินไหว 9 ครั้งที่ทำให้ประชาชนรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือน อย่างไรก็ตาม เฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ ตลอดเดือนมกราคมเกิดเหตุแผ่นดินไหวรวม 96 ครั้ง โดยมีศูนย์กลางอยู่ในเขตอำเภอจอมทอง, แม่วาง, พร้าว, สันทราย, ดอยสะเก็ด, แม่ริม และเชียงดาว แต่ยังไม่มีรายงานความเสียหายใดๆ โดยครั้งล่าสุดเกิดเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 จำนวน 2 ครั้ง ขนาด 1.8 ที่อำเภอสันทราย และขนาด 1.5 ที่อำเภอจอมทอง [...]

By |กุมภาพันธ์ 2nd, 2017|ข่าวสิ่งแวดล้อม|ปิดความเห็น บน 2 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักเฝ้าระวังฯเผยเฉพาะเดือนม.ค. แผ่นดินไหว 114 ครั้งใน 6 จว.เหนือ

2 กุมภาพันธ์ 2560 พบซากโลมาเกยหาดหัวหินตัวที่ 2 ในรอบ 1 เดือน

ประจวบคีรีขันธ์ - พบโลมาหัวบาตรเกยตื้นชายหาดหัวหินเป็นตัวที่ 2 ในรอบ 1 เดือน เจ้าหน้าที่มูลนิธิสว่างหัวหินนำซากส่งตรวจหาสาเหตุการตายที่โรงพยาบาลสัตว์ ม.เกษตรศาสตร์ หัวหิน เพื่อรอให้ทางกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเข้ามาเก็บซากทั้งตัวเพื่อไปพิสูจน์ถึงสาเหตุการตาย วานนี้ (1 ก.พ.60) ร้อยเวรสอบสวน สภ.หัวหิน พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.หัวหิน และตำรวจท่องเที่ยวหัวหินได้ลงพื้นที่ชายหาดหัวหินตรวจสอบซากโลมาที่มาเกยตื้นที่ชายหาดหัวหิน บริเวณหน้าโรงแรมฮิลตัน หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หลังได้รับแจ้งจากผู้ให้บริการม้าเช่าชายหาดในที่เกิดเหตุว่า พบลูกโลมาหัวบาตร ความยาวประมาณ 80 เซนติเมตรถึง 1 เมตร สภาพเริ่มเน่าเปื่อยและส่งกลิ่นเหม็น คาดว่าตายมาแล้วอย่างน้อย 1 วัน จากการตรวจสอบเบื้องต้นคาดเป็นโลมาหัวบาตรหลังเรียบอายุประมาณ 1 ปี เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ไม่สามารถระบุถึงสาเหตุการตายของโลมาตัวดังกล่าวได้ เนื่องจากสภาพเน่าเปื่อย ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงให้เจ้าหน้าที่มูลนิธิสว่างหัวหินธรรมสถาน นำซากโลมาไปส่งยังโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหิน เพื่อเก็บรักษาและรอให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เข้ามาเก็บซากทั้งตัวเพื่อไปพิสูจน์ถึงสาเหตุการตาย ทั้งนี้ เมื่อต้นเดือนมกราคมพบโลมาชนิดเดียวกันได้ขึ้นมาเกยชายหาดหัวหิน 1 ตัว ลักษณะร่องรอยถูกอวนพันตามลำตัวและที่ปลายหางของโลมาลักษณะถูกของมีคมเหมือนใบพัดเรือตัดขาดหายไป และครั้งนี้นับเป็นการพบซากโลมาเกยหาดหัวหินเป็นตัวที่ 2 ที่มา:   http://manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9600000011085

By |กุมภาพันธ์ 2nd, 2017|ข่าวสิ่งแวดล้อม|ปิดความเห็น บน 2 กุมภาพันธ์ 2560 พบซากโลมาเกยหาดหัวหินตัวที่ 2 ในรอบ 1 เดือน

2 กุมภาพันธ์ 2560 ทหาร ขู่ใช้ไม้แข็งแก้ “กองขยะเน่า” นครศรีธรรมราช

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 41 ขู่ใช้ไม้แข็ง หลังพบความล่าช้าในการแก้ปัญหาน้ำเสีย จากกองขยะของเทศบาลนครศรีธรรมราช ตั้งเป้าเดินหน้า 1 เดือนทำแนวคันดินสูงเพิ่ม 1.20 เมตร พร้อมส่งทหารติดตามความคืบหน้าทุกระยะ วานนี้(1ก.พ.2560) พลโท ปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4 สั่งการให้ พลตรีอาคม พงศ์พรหม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 41 เรียกผู้เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากกองขยะเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เข้าประชุมกับกองบัญชาการควบคุม มณฑลทหารบกที่ 41 ด้าน พลตรี อาคม ระบุว่าได้ติดตามการประชุมของผู้เกี่ยวข้องมาระยะหนึ่งแล้ว ถึงเวลาที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช.จะต้องลงเข้ามาดูแล และหากยังไม่สามารถดำเนินการได้จะมีมาตรการในการจัดการต่อๆ ไป เรื่องนี้ไม่ใช่เฉพาะชาวบ้านเท่านั้นที่เดือดร้อน แต่ทหารกองทัพภาคที่4 ก็เดือดร้อนด้วยเช่นกัน เพราะอยู่ใกล้กับกองขยะ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรม ราช รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจง มีตัวแทนชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่เข้าร่วมชี้แจง และติดตามการแก้ไขปัญหา โดยฝ่ายเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ยืนยันแนวทางเดิมในการแก้ไขปัญหา คือการยกคันดินอีก 1.20 เซนติเมตรเพื่อป้องกันน้ำเน่าเสียระบายออกมาภายนอก โดยใช้เวลาอีก 1 เดือน [...]

By |กุมภาพันธ์ 2nd, 2017|ข่าวสิ่งแวดล้อม|ปิดความเห็น บน 2 กุมภาพันธ์ 2560 ทหาร ขู่ใช้ไม้แข็งแก้ “กองขยะเน่า” นครศรีธรรมราช

2 กุมภาพันธ์ 2560 จัดการหมดแล้ว คราบน้ำมันในแหลมฉบัง รอรวบรวมค่าเสียหายทั้งหมด

ศูนย์ข่าวศรีราชา - คืบหน้า! เรือสินค้าปล่อยน้ำมันลอยเต็มท่าเรือ C0 ล่าสุด สามารถกำจัดคราบน้ำมันที่ลอยบนผิวน้ำหมดแล้ว หลายฝ่ายรอประเมินค่าเสียหาย ส่วนเรื่องคดีความเจ้าท่าเตรียมดำเนินการตามกระบวนการต่อไป จากกรณีเรือบรรทุกตู้สินค้า ชื่อ AKARI สัญชาติ LIBERIA มาเทียบท่าที่ท่าเรือแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี และทำน้ำมันเตารั่วไหลลงทะเล บริเวณท่า C0-C1 เมื่อวันที่ (30 ม.ค.) ที่ผ่านมา เวลาประมาณ 12.40 น. หลังเกิดเหตุการณ์ขึ้นหลายหน่วย ประกอบด้วย การท่าเรือแหลมฉบัง กรมเจ้าท่า งานระดมกำลังจัดเก็บคราบน้ำมันดังกล่าว ความคืบหน้าล่าสุด ในวันนี้ (1 ก.พ.) นายณรงค์ หวังดี หัวหน้างานความปลอดภัยทางทะเล สำนักงานควบคุมการจราจรและความปลอดภัยทางทะเล จ.ชลบุรี กรมเจ้าท่า เปิดเผยว่า ในตอนนี้จากการเข้าไปตรวจสอบยังท่าเรือ C0 พบว่า คราบน้ำมันที่เรือ AKARI สัญชาติไลบีเรีย ปล่อยออกมานั้นตอนนี้ได้จัดเก็บและได้ฉีดสารเคมีย่อยสลายไปหมดแล้ว รอเพียงผู้ที่ได้รับผลกระทบ เช่น ท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือ C0 [...]

By |กุมภาพันธ์ 2nd, 2017|ข่าวสิ่งแวดล้อม|ปิดความเห็น บน 2 กุมภาพันธ์ 2560 จัดการหมดแล้ว คราบน้ำมันในแหลมฉบัง รอรวบรวมค่าเสียหายทั้งหมด

2 กุมภาพันธ์ 2560 มูลนิธิสืบฯ ออกแถลงการณ์ ห่วง ‘ร่างกม.อุทยานฯ’ แก้ไขปัญหาชุมชนในป่าอนุรักษ์

ตามที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) ได้ดำเนินการปรับปรุง พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 และพ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 ฉบับแก้ไขล่าสุด ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2559 และร่างพ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. …. ฉบับแก้ไขล่าสุด ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2559 ซึ่งมูลนิธิสืบนาคะเสถียรได้พิจารณาแล้ว และขอแสดงความไม่เห็นด้วยในส่วนของการแก้ไขปัญหาชุมชนในป่าอนุรักษ์ ตามร่างพ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ….. มาตรา 52 และร่างพ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. …. มาตรา 107 ล่าสุดเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ออกแถลงการณ์แสดงความห่วงใยเรื่องดังกล่าว โดยระบุว่า มูลนิธิสืบนาคะเสถียร มีความต้องการแก้ไขปัญหาชุมชนที่อาศัยอยู่ในป่าอนุรักษ์อย่างยั่งยืน ดังนั้น การแก้ไขปัญหาชุมชนที่อยู่ในป่าอนุรักษ์มีสามเรื่องที่ต้องพิจารณาและปฏิบัติ โดยการยึดหลักความ เป็นจริง เป็นธรรม และ เป็นไปได้ ดังนี้ 1. เป็นจริง [...]

By |กุมภาพันธ์ 2nd, 2017|ข่าวสิ่งแวดล้อม|ปิดความเห็น บน 2 กุมภาพันธ์ 2560 มูลนิธิสืบฯ ออกแถลงการณ์ ห่วง ‘ร่างกม.อุทยานฯ’ แก้ไขปัญหาชุมชนในป่าอนุรักษ์
X