มีอะไรใหม่

> มีอะไรใหม่
Antalya escort escort izmir kiz ankara escort Antalya escort jigolo olgun bayan zengin dul bayanlar

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  

By |กันยายน 20th, 2017|มีอะไรใหม่, รายชื่อผู้ชนะเสนอราคา|ปิดความเห็น บน ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศราคากลาง โครงการการจ้างเหมาต่ออายุสมาชิกโปรแกรมและบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

 ประกาศราคากลาง โครงการการจ้างเหมาต่ออายุสมาชิกโปรแกรมและบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   TOR การจ้างเหมาต่ออายุสมาชิกโปรแกรมและบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

By |กันยายน 20th, 2017|มีอะไรใหม่, ราคากลาง|ปิดความเห็น บน ประกาศราคากลาง โครงการการจ้างเหมาต่ออายุสมาชิกโปรแกรมและบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

เอกสารการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ ๑๒ สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการบริโภคและผลิตที่ยั่งยืน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐

 Download : เอกสารการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ ๑๒

By |กันยายน 15th, 2017|Download, มีอะไรใหม่|ปิดความเห็น บน เอกสารการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ ๑๒ สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการบริโภคและผลิตที่ยั่งยืน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

 ประกาศสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

By |กันยายน 15th, 2017|ประกวดราคาสอบราคา, มีอะไรใหม่|ปิดความเห็น บน เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

เปิดรับสมัคร พนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานด้านธุรการ (วุฒิ ปวส. หรือ ปริญญาตรี จำนวน 1 ตำแหน่ง)

By |กันยายน 14th, 2017|ประกาศรับสมัครงาน, มีอะไรใหม่|ปิดความเห็น บน เปิดรับสมัคร พนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานด้านธุรการ (วุฒิ ปวส. หรือ ปริญญาตรี จำนวน 1 ตำแหน่ง)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์

 ประกาศสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

By |กันยายน 14th, 2017|ประกวดราคาสอบราคา, มีอะไรใหม่|ปิดความเห็น บน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์

ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารพร้อมพนักงานประจำให้บริการถ่ายเอกสาร

 ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารพร้อมพนักงานประจำให้บริการถ่ายเอกสาร

By |กันยายน 8th, 2017|มีอะไรใหม่, ราคากลาง|ปิดความเห็น บน ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารพร้อมพนักงานประจำให้บริการถ่ายเอกสาร

เผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

 ประกาศ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

By |กันยายน 8th, 2017|ประกวดราคาสอบราคา, มีอะไรใหม่|ปิดความเห็น บน เผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซอฟต์แวร์เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย (TGEIS)

 ประกาศสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

By |กันยายน 5th, 2017|ประกวดราคาสอบราคา, มีอะไรใหม่|ปิดความเห็น บน ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซอฟต์แวร์เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย (TGEIS)

ประกาศราคากลาง โครงการประกวดราคาจ้างเหมาบริการบริการพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

 ประกาศราคากลาง โครงการประกวดราคาจ้างเหมาบริการบริการพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

By |สิงหาคม 29th, 2017|มีอะไรใหม่, ราคากลาง|ปิดความเห็น บน ประกาศราคากลาง โครงการประกวดราคาจ้างเหมาบริการบริการพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 
X