มีอะไรใหม่

> มีอะไรใหม่
zengin jigolo

สำนักงานประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (สปอ.) เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ (วุฒิปริญญาโท จำนวน ๑ ตำแหน่ง) ประจำ กลุ่มงานฐานข้อมูลและองค์ความรู้

   ใบแสดงความจำนงค์จ้างเหมาปฏิบัติงาน

By |กรกฎาคม 27th, 2017|ประกาศรับสมัครงาน, มีอะไรใหม่|ปิดความเห็น บน สำนักงานประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (สปอ.) เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ (วุฒิปริญญาโท จำนวน ๑ ตำแหน่ง) ประจำ กลุ่มงานฐานข้อมูลและองค์ความรู้

ประกาศราคากลาง โครงการจ้างทำเอกสารและสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อใช้สัมมนาเผยแพร่ผลงานวิชาการ สผ.

 ประกาศราคากลาง โครงการจ้างทำเอกสารและสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อใช้สัมมนาเผยแพร่ผลงานวิชาการ สผ.

By |กรกฎาคม 27th, 2017|มีอะไรใหม่, ราคากลาง|ปิดความเห็น บน ประกาศราคากลาง โครงการจ้างทำเอกสารและสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อใช้สัมมนาเผยแพร่ผลงานวิชาการ สผ.

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

 ประกาศสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

By |กรกฎาคม 27th, 2017|มีอะไรใหม่, รายชื่อผู้ชนะเสนอราคา|ปิดความเห็น บน ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 ประกาศสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

By |กรกฎาคม 27th, 2017|ประกาศรับสมัครงาน, มีอะไรใหม่|ปิดความเห็น บน การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๒ รายการ

 ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๒ รายการ

By |กรกฎาคม 20th, 2017|มีอะไรใหม่, ราคากลาง|ปิดความเห็น บน ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๒ รายการ

รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนฯ และรายงานผลการปฏิบัติงาน ปี 2558 (เสนอความเห็น)

 Download : รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนฯ และรายงานผลการปฏิบัติงาน ปี 2558 (เสนอความเห็น)

By |กรกฎาคม 20th, 2017|Download, มีอะไรใหม่|ปิดความเห็น บน รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนฯ และรายงานผลการปฏิบัติงาน ปี 2558 (เสนอความเห็น)

ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นใช้งานราชการ จำนวน ๑,๑๗๖ รายการ

ประกาศสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นใช้งานราชการ จำนวน ๑,๑๗๖ รายการ

By |กรกฎาคม 11th, 2017|ประกวดราคาสอบราคา, มีอะไรใหม่|ปิดความเห็น บน ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นใช้งานราชการ จำนวน ๑,๑๗๖ รายการ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาจ้างพิมพ์แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

 ประกาศสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

By |กรกฎาคม 7th, 2017|ประกวดราคาสอบราคา, มีอะไรใหม่|ปิดความเห็น บน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาจ้างพิมพ์แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

แบบสอบถามการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis)

Download : แบบสอบถามการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis)

By |มิถุนายน 27th, 2017|Download, มีอะไรใหม่|ปิดความเห็น บน แบบสอบถามการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis)

สอบราคาจ้างพิมพ์แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ บทสรุปผู้บริหารแผนจัดการฯ และจัดส่งเอกสาร

ประกาศสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง สอบราคาจ้างพิมพ์แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ บทสรุปผู้บริหารแผนจัดการฯ และจัดส่งเอกสาร

By |มิถุนายน 23rd, 2017|ประกวดราคาสอบราคา, มีอะไรใหม่|ปิดความเห็น บน สอบราคาจ้างพิมพ์แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ บทสรุปผู้บริหารแผนจัดการฯ และจัดส่งเอกสาร
 
X