ข่าวสารและกิจกรรม สผ.

> > ข่าวสารและกิจกรรม สผ.
instagram takipci hilesi instagram takipci hilesi instagram takipci hilesi free porn Antalya escort Antalya escort izmir escort Antalya Escort

สผ. ร่วมประชุมหารือและแถลงข่าว เรื่อง แนวทางการจัดการหนอนตัวแบนนิวกินี

นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการจัดการหนอนตัวแบนนิวกินี (Platydemus manokwari) ร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมี นางอัษฎาพร ไกรพานนท์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งผู้แทน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมป่าไม้ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมวิชาการเกษตร กรมควบคุมโรค สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) ดร.นณณ์ ผาณิตวงศ์ กลุ่มอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อม (Siamensis) เพื่อกำหนดแนวทาง เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมหนอนตัวแบนนิวกินี (Platydemus manokwari) ตามที่สื่อต่าง ๆ ได้นำเสนอข่าวการพบหนอนตัวแบนนิวกินี ในประเทศไทย ซึ่งเป็นสัตว์ที่สหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์ (IUCN) จัดให้เป็น ๑ ใน ๑๐๐ ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานที่น่ากลัวที่สุดของโลก (100 of the World’s Worst Invasive Alien Species) จนเกิดความตื่นตระหนกของประชาชนทั่วไป ที่มีความกังวลถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการพบหนอนตัวแบนนิวกินีในประเทศไทย ซึ่งอาจจะทำลายระบบนิเวศ เนื่องจากหนอนชนิดนี้กินหอยทากท้องถิ่น ไส้เดือน [...]

By |พฤศจิกายน 16th, 2017|ข่าวสารและกิจกรรม สผ.|ปิดความเห็น บน สผ. ร่วมประชุมหารือและแถลงข่าว เรื่อง แนวทางการจัดการหนอนตัวแบนนิวกินี

การประชุมหารือเพื่อจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ภายใต้แผนปฎิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

นางอัษฎาพร ไกรพานนท์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในการประชุมหารือเพื่อจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ภายใต้แผนปฎิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมี ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่ สผ. เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว เมื่อวันพุธ ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ อาคาร สผ.  จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ / สำนักงานเลขานุการกรม

By |พฤศจิกายน 15th, 2017|ข่าวสารและกิจกรรม สผ.|ปิดความเห็น บน การประชุมหารือเพื่อจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ภายใต้แผนปฎิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ประชุมรับฟังความคิดเห็นและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่อง“ความรู้ความเข้าใจต่อการเข้าถึงทรัพยากรพันธุกรรมและการแบ่งปันผลประโยชน์” ณ จังหวัดตรัง

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกองประสานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กทส.) จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่อง “ความรู้ความเข้าใจต่อการเข้าถึงทรัพยากรพันธุกรรมและการแบ่งปันผลประโยชน์” เพื่อรองรับการดำเนินงานตามพิธีสารนาโงยาฯ ครั้งที่ 4 (ภาคใต้) ในวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมเรือรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ซึ่งได้รับเกียรติจากนายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมฯ และนางอัษฎาพร ไกรพานนท์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการประชุม โดยมีนางสาวจิตตินันท์ เรืองวีรยุทธ ผู้อำนวยการกองประสานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้กล่าวรายงาน และต่อด้วยการนำเสนอหัวข้อ “เสริมสร้างความรู้พื้นฐานในการเข้าถึงทรัพยากรพันธุกรรมและแบ่งปันผลประโยชน์” และ “แนวทางปฏิบัติการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรพันธุกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรพันธุกรรมสำหรับชุมชนท้องถิ่น” โดยนายวิเทศ ศรีเนตร หัวหน้าโครงการจาก บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด จากนั้นเป็นการเปิดเวทีเสวนา “กรณีการเข้าถึงขอใช้ประโยชน์จากทรัพยากรพันธุกรรมและแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่างผู้ใช้และผู้ให้ ในพื้นที่ภาคใต้”โดยนายประสิทธิ์ หิรัญชาติ ผู้แทน ชุมชนบ้านสวนกลางน้ำลุ่มน้ำคลองท่าแนะ นางเบญจวรรณ บัวขวัญ อาจารย์จากวิทยาลัยชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ประกอบด้วย [...]

By |พฤศจิกายน 10th, 2017|ข่าวสารและกิจกรรม สผ.|ปิดความเห็น บน ประชุมรับฟังความคิดเห็นและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่อง“ความรู้ความเข้าใจต่อการเข้าถึงทรัพยากรพันธุกรรมและการแบ่งปันผลประโยชน์” ณ จังหวัดตรัง

สผ. ร่วมกับ ทธ. จัดแถลงข่าวประจำสัปดาห์ ทส.

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม 301 ทส. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ร่วมกับ กรมทรัพยากรธรณี (ทธ.) จัดแถลงข่าวประจำสัปดาห์ ทส. โดยมีนายสุโข อุบลทิพย์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในการแถลงข่าว พร้อมด้วยนายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช ผู้อำนวยการสำนักงานประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเจ้าหน้าที่ สผ. เข้าร่วมการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน โดยมีหัวข้อการแถลงข่าวดังนี้ 1.) สมาร์ทอีไอเอ โฉมใหม่ สะดวกโปร่งใส 2.) การออกหนังสือรับรองที่ประเทศไทยไม่มีข้อคัดค้าน (No – Objection Letter : NOL) ต่อการดำเนินโครงการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย 3.) การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 23 (COP 23) การประชุมรัฐภาคีพิธีสารเกียวโต สมัยที่ 13 (CMP 13) การประชุมรัฐภาคีความตกลงปารีส สมัยที่ [...]

By |พฤศจิกายน 9th, 2017|ข่าวสารและกิจกรรม สผ.|ปิดความเห็น บน สผ. ร่วมกับ ทธ. จัดแถลงข่าวประจำสัปดาห์ ทส.

การอบรมหลักสูตร “แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และวิธีปฏิบัติทางอิเล็กทรอนิกส์”

นางรวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.2560 และวิธีปฏิบัติทางอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันพุธ ที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 อาคาร สผ. ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรจากกรมบัญชีกลาง มาให้การบรรยายโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ สผ. มีความรู้ ความเข้าใจถึงความสำคัญของหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารงานพัสดุภาครัฐ ตลอดจนกฎหมายระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี และขั้นตอนในการปฏิบัติด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  ซึ่งมีคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สผ. เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ประมาณ 200 คน  

By |พฤศจิกายน 8th, 2017|ข่าวสารและกิจกรรม สผ.|ปิดความเห็น บน การอบรมหลักสูตร “แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และวิธีปฏิบัติทางอิเล็กทรอนิกส์”

สผ. ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ โดยมี พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธี โดยมี นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นางรวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นางอัษฎาพร ไกรพานนท์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายพุฒิพงศ์   สุรพฤกษ์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้บริหาร ทส. ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัด และประชาชน  เข้าร่วมในพิธี เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ วัดบวรมงคลราชวรวิหาร (วัดลิงขบ) แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ / สำนักงานเลขานุการกรม

By |พฤศจิกายน 2nd, 2017|ข่าวสารและกิจกรรม สผ.|ปิดความเห็น บน สผ. ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐

สผ. จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และร่วมแสดงความอาลัยในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และร่วมแสดงความอาลัยในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยการตกแต่ง ประดับประดาดอกดาวเรือง และพันธุ์ไม้สีเหลือง ตามโครงการ “ปลูกดอกดาวเรืองถวายในหลวงรัชกาลที่ ๙ ซึ่งมี นายสุโข อุบลทิพย์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม มี นางสาวจิตตินันท์ เรืองวีรยุทธ เลขานุการกรม กล่าวรายงาน และมีนายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมเจ้าหน้าที่ สผ. เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ประดับประดา ตกแต่ง ต้นดาวเรือง และพันธุ์ไม้สีเหลือง พร้อมทั้งบำรุงรักษาต้นไม้ พรวนดิน รดน้ำ ใส่ปุ๋ย แผ้วถางวัชพืช เมื่อวันพุธที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์/สำนักงานเลขานุการกรม

By |ตุลาคม 19th, 2017|ข่าวสารและกิจกรรม สผ.|ปิดความเห็น บน สผ. จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และร่วมแสดงความอาลัยในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

การประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการ (Project Board) Third Nation Communication (TNC) and Biennial Update Report (BUR) to the UNFCCC และโครงการ Low Emission Capacity Building (LECB) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐

นางรวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการ (Project Board) Third Nation Communication (TNC) and Biennial Update Report (BUR) to the UNFCCC และโครงการ Low Emission Capacity Building (LECB) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ โดยมี นางณัฎฐนิช อัศวภูษิตกุล ผู้อำนวยการกลุ่มงานขับเคลื่อนนโยบายและพัฒนากลไล เป็นฝ่ายเลขานุการ แทนผู้อำนวยการสำนักงานประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการ และผู้แทนจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันพุธที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องบอลรูม C โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์/สำนักงานเลขานุการกรม

By |ตุลาคม 19th, 2017|ข่าวสารและกิจกรรม สผ.|ปิดความเห็น บน การประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการ (Project Board) Third Nation Communication (TNC) and Biennial Update Report (BUR) to the UNFCCC และโครงการ Low Emission Capacity Building (LECB) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การบูรณาการแนวทางการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในสาขานำร่อง สาขาการท่องเที่ยว: ช่วงที่ ๑”

นางรวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การบูรณาการแนวทางการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในสาขานำร่อง สาขาการท่องเที่ยว: ช่วงที่ ๑” เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้อง C@7 ชั้น ๗ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท โดยมีนายสันติ ป่าหวาย รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว และนายไฮน์ริช กูเดนุส ผู้อำนวยการโครงการสนับสนุนการจัดทำแผนการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในมิติการจัดการความเสี่ยง (Risk-based National Adaptation Plan; Risk-NAP Project) จากองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) เป็นผู้กล่าวต้อนรับ การจัดประชุมครั้งนี้ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สผ. โดย สำนักงานประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ร่วมกับ กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกระทรวงสิ่งแวดล้อม คุ้มครองธรรมชาติ การก่อสร้าง และความปลอดภัยทางปรมาณูของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (The German Federal Ministry for the Environment, [...]

By |ตุลาคม 19th, 2017|ข่าวสารและกิจกรรม สผ.|ปิดความเห็น บน การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การบูรณาการแนวทางการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในสาขานำร่อง สาขาการท่องเที่ยว: ช่วงที่ ๑”

การสัมมนา เรื่อง ผลิตและใช้อย่างพอเพียง เพื่อช่วยลดความยากจน “Poverty Reduction through SCP”

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสหภาพยุโรป จัดการสัมมนา เรื่อง ผลิตและใช้อย่างพอเพียง เพื่อช่วยลดความยากจน “Poverty Reduction through SCP” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืนให้แก่ภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง สามารถนำมากำหนดเป็นแนวทางในการจัดทำยุทธศาสตร์ แผนงาน และโครงการ ให้สอดคล้องกับแผนการขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืนฯ เมื่อวันอังคารที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ โรงแรม เดอะสุโกศล กรุงเทพฯ ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการสัมมนาฯ โดยมี นางรวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว และได้รับเกียรติจาก Mrs. Luisa Ragher อัครราชทูตที่ปรึกษา รองหัวหน้าคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย เป็นผู้กล่าวต้อนรับ ต่อจากนั้น เป็นการบรรยาย เรื่อง “แผนการขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๖๐ [...]

By |ตุลาคม 18th, 2017|ข่าวสารและกิจกรรม สผ.|ปิดความเห็น บน การสัมมนา เรื่อง ผลิตและใช้อย่างพอเพียง เพื่อช่วยลดความยากจน “Poverty Reduction through SCP”
X