prd

> ประชาสัมพันธ์

About ประชาสัมพันธ์

This author has not yet filled in any details.
So far ประชาสัมพันธ์ has created 2 blog entries.

เลขาธิการ สผ. ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมหลักสูตรงานบริหารในต่างประเทศระดับเอกอัครราชทูตประจำปี ๒๕๖๐

นางรวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “การพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy)” สำหรับการฝึกอบรมหลักสูตรงานบริหารในต่างประเทศระดับเอกอัครราชทูต ประจำปี ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องสันทนาการ กระทรวงการต่างประเทศ จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ / สำนักงานเลขานุการกรม.  

By |กุมภาพันธ์ 17th, 2017|ข่าวสารและกิจกรรม สผ.|ปิดความเห็น บน เลขาธิการ สผ. ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมหลักสูตรงานบริหารในต่างประเทศระดับเอกอัครราชทูตประจำปี ๒๕๖๐

สผ. เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์และเครือข่ายสังคมออนไลน์

วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.30 น. พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทส. เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์และเครือข่ายสังคมออนไลน์ พร้อมมอบนโยบายให้กับผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้ทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ของ หน่วยงานสังกัด ทส. โดยมีนายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์ รองเลขาธิการ สผ. เข้าร่วมรับฟังการมอบนโยบาย ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ / สำนักงานเลขานุการกรม

By |กุมภาพันธ์ 4th, 2017|ข่าวสารและกิจกรรม สผ.|ปิดความเห็น บน สผ. เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์และเครือข่ายสังคมออนไลน์
 
X