22 กุมภาพันธ์ 2563 กรมชลฯ เติมน้ำหน้าเขื่อนยโสธร ช่วยภัยแล้งลุ่มน้ำชีตอนล่าง

ที่มา : https://www.nationtv.tv/main/content/378762891/

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า สถานการณ์น้ำในบริเวณลุ่มน้ำชีตอนล่าง ที่มีเขื่อน 6 แห่ง ได้แก่ เขื่อนชนบท เขื่อนมหาสารคาม เขื่อนวังยาง เขื่อนร้อยเอ็ด เขื่อนยโสธร และเขื่อนธาตุน้อย ปริมาณน้ำที่มีอยู่บริเวณหน้าเขื่อนเหล่านี้ อยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย โดยเฉพาะบริเวณหน้าเขื่อนยโสธร จังหวัดยโสธร มีปริมาณน้ำประมาณ 5 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็นร้อยละ 24 ของความจุเก็บกัก ถือว่าอยู่ในเกณฑ์น้อยมาก มีความเสี่ยงที่จะไม่เพียงพอสนับสนุนการใช้น้ำในบริเวณตอนล่างของลุ่มน้ำชี

กรมชลประทาน ได้ให้สำนักงานชลประทานที่ 6 พิจารณาเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด จากเดิมวันละประมาณ 2 ล้าน ลบ.ม. เป็นวันละประมาณ 3 ล้าน ลบ.ม. โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 20 ก.พ. 63  ไปจนถึงวันที่ 25 ก.พ. 63 เพื่อสนับสนุนน้ำสำหรับใช้ในการผลิตน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคสาขายโสธร  ช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำชีตอนล่าง ในพื้นที่จังหวัดยโสธร และจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งปริมาณน้ำดังกล่าวเพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภคไปจนถึงสิ้นฤดูแล้งนี้อย่างแน่นอน

ทั้งนี้ กรมชลประทาน ได้กำหนดแนวทางในการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำชีตอนล่าง โดยใช้มาตรการควบคุมการส่งน้ำตามรอบเวรที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด รวมไปถึงการเฝ้าระวัง และติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรน้ำอย่างจริงจัง ใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อให้มีน้ำอุปโภคบริโภคเพียงพอตลอดแล้งนี้ ลดความเสี่ยงปัญหาขาดแคลนน้ำในอนาคต

betgaranti giriş kolaybet giriş youwin epoksi boya youwin giriş mobil ödeme ile bahis bedava bonus betpark giriş free shop sigara burun dolgusu instagram takipci hilesi canlı bahis siteleri güvenilir bahis siteleri amqsports.com bettingforward.com likit ankara escort diyarbakirescort.com türk porno çankaya escort ankara escort eryaman escort istanbul escort izmir escort