อบรมเชิงปฏิบัติการการเปรียบเทียบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ รุ่นที่ ๑

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดย กลุ่มนิติการ (กนต.) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดำเนินการเปรียบเทียบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ รุ่นที่ ๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๑๐๐๑ อาคารทิปโก้ ๒ ได้รับเกียรติจาก ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการอบรม และนางสาวสุวลักษณ์ จูสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิติการ กล่าวรายงาน จากนั้นเป็นการบรรยายขั้นตอนการเปรียบเทียบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ โดย นางสุดารัตน์ ปิยสถิตย์ นิติกรชำนาญการ พร้อมตอบข้อซักถามและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ร่วมกับผู้เข้าร่วมการอบรมซึ่งประกอบด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สังกัดกองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่แวดล้อม จำนวนกว่า ๔๐ คน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการเปรียบเทียบ สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในอนาคต

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

betgaranti giriş kolaybet giriş youwin epoksi boya youwin giriş mobil ödeme ile bahis bedava bonus betpark giriş free shop sigara burun dolgusu instagram takipci hilesi canlı bahis siteleri güvenilir bahis siteleri amqsports.com bettingforward.com likit ankara escort diyarbakirescort.com türk porno çankaya escort ankara escort eryaman escort istanbul escort izmir escort