วันที่ 12 เมษายน ของทุกปี วันชุมชนป่าชายเลนไทย

ความเป็นมา

ป่าชายเลน เกิดจากตะกอนที่มากับแม่น้ำสะสมรวมตัวกันเป็นหาดเลนกว้าง บริเวณรอยต่อ ของทะเลกับพื้นดิน ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำและสัตว์บก โดยปัจจุบันป่าชายเลนถูกรุกล้ำทําให้ ระบบนิเวศต่าง ๆ เสียไป จึงมีการกําหนดให้วันที่ 12 เมษายนของทุกปี เป็น “วันป่าชุมชนชายเลน ไทย

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ตระหนักถึงความสําคัญในการอนุรักษ์ป่าชายเลนให้ดํารงอยู่ต่อไป

ที่มา : ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

betgaranti giriş kolaybet giriş betpark giriş free shop sigara burun dolgusu instagram takipci hilesi canlı bahis siteleri güvenilir bahis siteleri amqsports.com bettingforward.com likit ankara escort Huluhub.com diyarbakirescort.com hd porno türk porno çankaya escort ankara escort eryaman escort