นายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief of Information Technology – CIO)