นายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์
นายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief of Information Technology - CIO)
โทรศัพท์ : 0-2265-6509
โทรสาร : 0-2265-6508
email : phudhiphong.s@mnre.go.th