ดร. อัษฎาพร ไกรพานนท์
ดร. อัษฎาพร ไกรพานนท์ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief of Information Technology - CIO)
โทรศัพท์ : 0-2265-6505
โทรสาร : 0-2265-6506
email : kasdaporn@gmail.com